Grupa Eurocash notuje nieprawdopodobny wzrost zysków. Ile wynosi?

Grupa Eurocash notuje nieprawdopodobny wzrost zysków. Ile wynosi?

Zysk netto wypracowany przez Grupę Eurocash w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku wyniósł ponad 44 mln zł. W analogicznym okresie rok wcześniej wynosił on niespełna 11 mln zł. W tym czasie przychody ze sprzedaży Grupy przekroczyły 24,5 mld zł. Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash, bardzo dobre wyniki przypisuje konsekwentnie realizowanej strategii. Jak radziły sobie poszczególne formaty?

Przychody Grupy Eurocash wyniosły po pierwszych trzech kwartałach roku ponad 24,5 mld zł wobec 22,6 mld zł rok wcześniej. Oznacza to, że firma zanotowała 8% wzrost rok do roku. Skonsolidowany wynik EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) za dziewięć miesięcy 2023 roku wyniósł 739 mln zł (+7% r/r). Zarazem do 781 mln zł (+29% r/r) wzrosły operacyjne przepływy pieniężne.

Dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii rozpisanej na lata 2023-2025, Grupa Eurocash pozostaje w trendzie wzrostowym. Wypracowaliśmy zwyżkę przychodów i wyniku EBITDA we wszystkich segmentach naszej działalności, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, tj. słabnącej sprzedaży detalicznej w Polsce, presji inflacyjnej oraz wysokiej bazy porównawczej z ubiegłego roku.

Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash

Firma zamknęła ten okres z zyskiem z działalności operacyjnej na poziomie 268,2 mln zł. Zysk netto wyniósł w tym czasie 44,3 mln zł wobec 10,6 mln zł zysku netto rok wcześniej. 

Działalność hurtowa Eurocash: Eurocash Cash&Carry ze spadkiem

Kluczowym pod względem przychodów segmentem działalności Grupy Eurocash jest sprzedaż hurtowa. Podczas trzech kwartałów 2023 roku wygenerował on 17,8 mld zł przychodów odpowiadającym tym samym za ponad 72% przychodów firmy. Przychody z tego segmentu wzrosły o 9% rok do roku napędzane mocnymi wzrostami w formatach Eurocash Serwis (+19% r/r) oraz Eurocash Gastronomia (+23%).

Spadek w tym okresie zanotowały natomiast hurtownie Eurocash Cash&Carry. Grupa wyjaśnia niższą sprzedaż dużą bazą porównawczą spowodowaną wzmożonymi zakupami realizowanymi przez i na rzecz uchodźców z Ukrainy.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI Z RYNKU:

Obserwuj nas w Google News

Sieci detaliczne: Delikatesy Centrum idą po pozycję lidera

W segmencie detalicznym, odpowiadającym za ponad 24% przychodów Grupy Eurocash, sprzedaż w dziewięciu miesiącach 2023 roku sięgnęła blisko 6 mld zł i była o 6% wyższa niż przed rokiem. EBITDA segmentu detalicznego w ciągu pierwszych trzech kwartałów wzrosła o ponad 7% r/r do 262 mln zł, co oznacza wzrost marży EBITDA do 4,4% (z 4,3% przed rokiem).

Sprzedaż like-for-like (dla tej samej liczby placówek, LFL) w sklepach Delikatesy Centrum wzrosła w omawianym okresie o 6,4% r/r. Celem sieci jest osiągnięcie pozycji numer 1 w segmencie supermarketów proximity w Polsce. Pomóc ma w tym ogłoszona we wrześniu nowa strategia Delikatesów Centrum 2.0.

Duży Ben i Frisco rosną

Ostatnim raportowanym przez Grupę Eurocash segmentem działalności są projekty. Jest to obszar o najmniejszym udziale w przychodach Grupy, którego sprzedaż w ciągu trzech kwartałów wyniosła 660 mln zł odpowiadającym tym samym za około 3% całkowitych przychodów. 

W ramach tego segmentu Grupa Eurocash prowadzi działalność w obszarze dwóch kluczowych szyldów: marketów alkoholowych Duży Ben oraz sklepu internetowego e-grocery Frisco. To właśnie one napędzały 23% r/r wzrost przychodów całego segmentu. Duży Ben odpowiadał w tym czasie za 292 mln zł sprzedaży, a Frisco za 311 mln zł sprzedaży.


foto: mat. prasowe

Reklama