Przychody Grupy InPost przekroczyły 2 mld PLN. Jest nowy rekord w Polsce

Przychody Grupy InPost przekroczyły 2 mld PLN. Jest nowy rekord w Polsce

W trzecim kwartale 2023 roku Grupa InPost przekroczyła 2 mld zł przychodów po wzroście na poziomie 22% rok do roku. W tym czasie skorygowana EBITDA zwiększyła się o 40% rok do rok, a EBIT wzrósł o niemal 75% w perspektywie rocznej. 

2,067 miliarda zł wyniosły przychody InPost w trzecim kwartale 2023 roku. Skorygowana EBITDA osiągnęła w tym czasie poziom 639 mln zł. Grupa InPost obecna na dziewięciu rynkach, obsłużyła w tym czasie 210 mln sztuk przesyłek, a więc o 18% więcej niż w trzecim kwartale minionego roku.

Przychody InPost z dwucyfrowym wzrostem

W trzecim kwartale przychody InPost wzrosły rok do roku o 24% na polskim rynku oraz o 20% na rynkach zagranicznych. 

Skorygowany zysk EBITDA Grupy osiągnął poziom 639,4 mln zł – co oznacza wzrost o 40,3% rok do roku, przy skorygowanej marży EBITDA na poziomie 30,9%. EBIT Grupy wzrósł o 74,9% rok do roku, a marża EBIT wzrosła do 16% w III kwartale 2023 r. wobec 11,2% rok wcześniej. W trzecim kwartale 2023 r. Grupa InPost osiągnęła dodatnie wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 310,9 mln zł.

Rekordowy wolumen przesyłek w Polsce

W Polsce InPost ustanowił nowy rekord wolumenów dla III kwartału, obsługując 140,4 mln przesyłek. To kolejny kwartał, w którym odnotowany wzrost był szybszy niż wzrost całego rynku, mimo spowolnienia  rynkowego we wrześniu. W Polsce liczba przesyłek zwiększyła się o 13%, przy rozwoju rynku na poziomie 10,6% r/r .

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI Z RYNKU:

Obserwuj nas w Google News

Pierwszy rentowny kwartał w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii InPost dostarczył 13,4 mln paczek (wzrost o 128% r/r), osiągając przychody w wysokości 125,2 mln zł (wzrost o 138,9% r/r). Wielka Brytania wypracowała swój pierwszy w historii rentowny kwartał pod względem skorygowanego zysku EBITDA, w wysokości 11,3 mln zł.

Z dumą możemy powiedzieć, że na rynku brytyjskim staliśmy się liderem pod względem liczby automatów paczkowych – w UK jest już 5 710 urządzeń Paczkomat® InPost. Co istotne w III kwartale bieżącego roku osiągnęliśmy dodatni skorygowany zysk EBITDA na tym rynku – co oznacza realizację obietnicy, którą złożyliśmy inwestorom na początku tego roku. Nie poprzestajemy na tym, naszym następnym celem będzie rozszerzenie oferty na rynku brytyjskim o B2C.

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu Grupy InPost

Natomiast obecny w  Mondial Relay obsłużył o 10% więcej przesyłek r/r. Jak wyjaśnia Grupa, wynikać miało to przede wszystkim ze znacząco wyższej dynamiki w segmencie B2C, o 24% r/r. Jest to zgodne ze strategią Grupy na rynkach, na których działa Mondial Relay.

Liczba urządzeń Paczkomat® w Posce i na świecie

Liczba urządzeń Paczkomat® wyniosła na koniec września 2023 roku 32 943 maszyny. Zdecydowana większość (21 227) zlokalizowana jest w Polsce. Zagraniczne rynki odpowiadają na ten moment za ponad 11,7 tys. urządzeń. Sytuacja jest zgoła odmienna, jeśli spojrzymy na punkty PUDO dostępne w ramach sieci InPost. Ich liczba wynosi już 28 930. Spośród nich ponad 25 tys. zlokalizowanych jst na rynkach zagranicznych.


foto: mat. redakcji

Reklama