Lidl rozpoczyna pilotażowy projekt z WWF Polska

Lidl Polska wspólnie z Fundacją WWF Polska rozpoczynają projekt, którego celem jest odtworzenie krajobrazu rolniczego w Polsce, żeby wesprzeć w nim proces wzrostu różnorodności biologicznej. W planach są akcja nasadzeń śródpolnych i warsztaty organizowane z myślą o dostawcach Lidl Polska, czyli przede wszystkim rolnikach i producentach.

Lidl łączy siły z WWF

Lidl w Polsce razem z Fundacją WWF Polska realizują pilotażowy projekt zadrzewienia pól w gminie Grodzisk Wielkopolski. W ciągu 4 dni posadzonych zostanie 300 drzew, które będą wspierać bioróżnorodność na tym obszarze. Nasadzenia wykona Patryk Kokociński, zwycięzca konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021, organizowanego przez Fundację WWF Polska.

W dzisiejszym świecie wspieranie bioróżnorodności jest niezwykle ważne, bowiem przyszłość jest z nią ściśle związana. Ponad 80 % gatunków roślin uprawnych, jest mniej lub bardziej zależna od zapylania, głównie przez owady. Jeśli chcielibyśmy przejąć rolę zapylaczy, musielibyśmy wydawać na to rocznie niemal 15 miliardów euro rocznie. Ponad połowa całkowitego światowego Produktu Krajowego Brutto jest umiarkowanie lub wysoce zależna od przyrody i jej usług. Planeta to „ręka, która nas karmi”. Bez zachowania i odtworzenia różnorodności biologicznej po prostu będzie trudno nam przetrwać.

Dariusz Gatkowski, ekspert ds. różnorodności biologicznej w WWF Polska

Lidl wkracza na pola uprawne

W ramach projektu utworzone zostaną 3 szpalery drzew wzdłuż cieków, przy polach lub pomiędzy polami uprawnymi. To działanie zapewni miejsce do życia dla wielu odmian roślin i zwierząt, zwiększy wychwytywanie wilgoci z powietrza, a także zmniejszy negatywny wpływ wiatru na uprawy i glebę. Nasadzenia śródpolne zwiększą również ochronę zapylaczy oraz zapewnią siedliska dla wielu gatunków zwierząt i roślin, co przyczyni się do zmniejszenia liczby szkodników.

Wspieranie bioróżnorodności jest dla nas bardzo ważne, bo ma ona bezpośredni wpływ na nasze życie. W dzisiejszych czasach różnorodność biologiczna jest mocno zachwiana i wielu gatunkom grozi wyginięcie. Dlatego podejmujemy szereg działań, aby temu zapobiec – ochrona bioróżnorodności jest jednym z sześciu filarów naszej strategii CSR. Akcja nasadzeń śródpolnych oraz warsztaty ze zrównoważonej produkcji dla dostawców Lidl Polska to nasze kolejne działania na rzecz ochrony planety.

Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska

Poza projektem nasadzeń śródpolnych, Lidl Polska i Fundacja WWF Polska będą szerzyć dobre praktyki wśród dostawców współpracujących z siecią, by ich sposób pracy również wspierał bioróżnorodność. Rolnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych związanych z walką z kryzysem klimatycznym. W celu przybliżenia tematu klientom i innym zainteresowanym osobom zostały przygotowane również dwa podcasty „Naturalnie z WWF” i „Dobry temat!” Lidl Polska, opowiadające o znaczeniu bioróżnorodności oraz o dobroczynnym wpływie zadrzewienia śródpolnego.


źródło/foto: mat. prasowe

Reklama