Karta Dużej Rodziny – KDR

Karta Dużej Rodziny (KDR) to program organizowany przez Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" pod Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Wyrobienie Karty Dużej Rodziny nie jest jednak możliwe dla każdego. Istnieją konkretne warunki, które trzeba spełnić aby uczestniczyć w programie Karty Dużej Rodzinny. Założenie KDR wiąże się natomiast z uzyskaniem dostępu do wielu zniżek, rabatów i promocji – i to nie tylko w instytucjach państwowych jak muzea czy domy kultury. Do programu KDR dołącza coraz więcej prywatnych przedsiębiorców. Ze zniżek tych można korzystać nawet podczas zakupów spożywczych, opłaty za prąd czy wyjścia do restauracji lub zakupu prezentu. Sprawdź, w jakich sklepach działa KDR, a także jak założyć Kartę Dużej Rodziny - komu przysługuje oraz jak z korzystać KDR.

Spis treści:

 1. Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
 2. Jakie dokumenty są potrzebne?
 3. Karta Dużej Rodziny  zniżki 2023
 4. KDR  lista sklepów
 5. Pozostałe zniżki z Kartą Dużej Rodziny
 6. Jak wypełnić wniosek o KDR - jak złożyć wniosek online?
 7. Ile kosztuje Karta Dużej Rodziny?
 8. Karta Dużej Rodziny w telefonie
 9. Podsumowanie

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny (KRD) to system zniżek i promocji, które co do zasady mają przysługiwać dużym rodzinom. Dokładnie kwestię tego dla kogo jest Karta Dużej Rodziny reguluje ustawa z 2014 roku. W dokumencie tym uregulowano szereg kwestii związanych z Kartą Dużej Rodziny – ile dzieci należy mieć, aby ubiegać się o KRD, a także jakie są warunki Karty Dużej Rodziny czy też do kiedy jest ważna Karta Dużej Rodziny.

Podstawowym pytaniem, przed którym stają osoby zastanawiające się nad wyrobieniem Karty Dużej Rodziny pozostaje jednak to, od ilu dzieci można ubiegać się o udział w programie Karty Dużej Rodziny. W ustawie regulującej tę kwestię wskazano, że Karta Dużej Rodziny przysługuje dla członków rodziny wielodzietnej, a więc takiej, w której rodzice (lub rodzic) mieli lub mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Istnieją jednak wyjątki określone z ustawie, które dokładnie charakteryzują komu przysługuje Karta Dużej Rodziny. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Karta Dużej Rodziny przysługuje zarówno dzieciom, jak i rodzicom, którzy spełniają warunek dotyczący ilości dzieci w rodzinie. Różnica polega jednak na tym, że rodzic, który miał na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci może korzystać z Karty Dużej Rodziny także po ukończeniu przez dzieci 18 lat. Reguluje to zapis ustawy, który mówi o tym, że „rodzic, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia”. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dzieci.

Okazuje się bowiem, że Karta Dużej Rodziny przysługuje dzieciom będących w rodzinie wielodzietnej pod pewnymi warunkami. Aby dzieci z wielodzietnej rodziny mogły korzystać z KDR przynajmniej troje z nim musi spełniać poniższej wymagania Karty Dużej Rodziny:

 • Nie mieć skończonych 18 lat,
 • (lub) nie mieć skończonych 25 lat – w przypadku jeśli dziecko uczy się w szkole/szkole wyższej.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko legitymuje się przeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W takiej sytuacji KDR przysługuje mu bez ograniczeń wiekowych.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Wnioski Karta Dużej Rodziny można złożyć na dwa sposoby – w formie papierowej w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub online, za pośrednictwem rządowej platformy Emp@tia (w tym przypadku musimy jednak posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany). Wniosek  o Kartę Dużej Rodziny może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny wielodzietnej. Założenie Karty Dużej Rodziny jest stosunkowo proste, choć warto przygotować się do niego odpowiednio wcześniej, aby zebrać wszystkie potrzebne dokumenty.

Podstawowym dokumentem, który jest potrzebny do ubiegania się o KRD jest Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. We wniosku tym należy wypełnić dane członka rodziny wielodzietnej, a także wskazać dla kogo Karta Dużej Rodziny ma być przyznana. To jednak nie koniec formalności. Do wniosku o Kartę Dużej Rodziny należy dołączyć kilka wymaganych dokumentów. Składając wniosek należy bowiem okazać oryginały lub odpisy dokumentów takich jak:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o Kartę Dużej Rodziny znajduje się tutaj.

Nie wiesz, jak wypełnić wniosek o Kartę Dużej Rodziny? Sprawdź objaśnienia do wniosku o KRD lub jej duplikatu.

Karta Dużej Rodziny – zniżki 2023

Karta Dużej Rodziny to program, do którego może dołączyć każda rodzina wielodzietna niezależnie od dochodu. W ramach tego systemu członkowie takich rodzin mogą korzystać ze zniżek i promocji w instytucjach, ale także prywatnych firmach, w tym sklepach czy punktach usługowych, gdzie honorowana jest Karta Dużej Rodziny. Jakie zniżki są dostępne w 2023 roku w ramach Programu Karta Dużej Rodziny? Co daje Karta Dużej Rodziny? Jakie zniżki dokładnie obowiązują obecnie?

Okazuje się, że zniżki z Kartą Dużej Rodziny to nie tylko tańsze paliwo, wyjście do teatru czy przejazd pociągiem, ale także zniżki na zakupy spożywcze w wielu sklepach, a także rabaty na odzież i obuwie lub promocje na jedzenie w lokalach, które biorą udział w akcji. 

Wśród zniżek na Kartę Dużej Rodziny, które obowiązują ustawowo znajdziemy m.in.:

 • ulgi na przejazdy środkami transportu kolejowego,
 • niższe opłaty paszportowe (rabat 75% dla dzieci i 50% dla rodziców)
 • bezpłatne bilety wstępu do parków narodowych

Poza tym KDR zniżki wynikają także z umów z partnerami programu. Obecnie najwięcej lokalizacji oferujących zniżki z Kartą Dużej Rodziny znajdziemy w województwie mazowieckim (5970), a najmniej w województwie opolskim (826). Widać zatem, że warto mieć w posiadaniu kartę jaką jest Karta Dużej Rodziny, co daje możliwość korzystania z wielu rabatów.

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny są różnorodne. Ministerstwo dzieli je m.in. na te związane z edukacją, kulturą, usługami, transportem, ale także mieszkaniem, żywnością czy artykułami przemysłowymi. Posiadając dokument jakim jest Karta Dużej Rodziny przywileje są zatem różne.

Poniżej wymieniamy przykładowe zniżki i rabaty z Kartą Dużej Rodziny, które obowiązują w październiku 2023 roku. Mogą się one jednak różnić w zależności od lokalizacji:

 • 10 gr zniżki na litr paliwa premium na stacji Moya lub 8 gr zniżki na litr paliwa standard
 • Niższa cena biletu do Centrum Nauki Kopernik
 •  5% rabatu na zakup produktów marki własnej w Auchan (w połączeniu z aplikacją)
 • Niższa cena biletu do kina, np. warszawskiego Kina Wisła
 • 5% zniżki na przejazd taksówkami Super Taxi na terenie Warszawy i okolic
 • 10% zniżki na zestawy prezentowe przy zakupie voucherów online oferowanych przez Prezent Marzeń

Powyższa lista, choć obrazuje jedynie kilka spośród wielu tysięcy miejsc oferujących zniżki z Kartą Dużej Rodziny, pokazuje, jak szeroki jest katalog rabatów i przywilejów, które można zyskać za sprawą wyrobienie Karty Dużej Rodziny.  

KDR – lista sklepów

Jednym z ważnych benefitów są te dotyczące codziennych zakupów spożywczych, które mogą być tańsze, jeśli mamy dokument Karta Dużej Rodziny. W jakim sklepach obowiązują zniżki? Sprawdź, które sklepy spożywcze oferują zniżki z Kartą Dużej Rodziny poniżej:

 • Karta Dużej Rodziny w Lidlu – rabat w wysokości 10% na wybrane kategorie (w tym „Piekarnia w sercu Lidla”; owoce i warzywa z „Ryneczku Lidla”; dania dla dzieci marek Bobovita, HiPP; napoje Solveita; produkty Lulipu) + dodatkowe czasowe rabaty na inne kategorie
 • Karta Dużej Rodziny w Kaufland – bon zakupy o wartości 5 zł za każde wydane 100 zł (w ramach jednej transakcji można otrzymać maksymalnie 25 zł w bonie zakupowym)
 • Karta Dużej Rodziny w Carrefour – e-kupon o wartości uzależnionej od kwoty zakupów (10 zł za wydane 100-149,99 zł; 15 zł za wydane 150-199,99 zł; 20 zł za wydane 200-249,99zł; 25 zł za wydane 250-299,99 zł; 30 zł za wydane 300zł+)
 • Karta Dużej Rodziny w sklepie online Carrefour – kupony rabatowe - do 10% rabatu na kolejne zakupy + okazjonalne zniżki na markę własne, artykuły sezonowe i wielopaki
 • Karta Dużej Rodziny w Auchan – 5% rabatu na marki własne Auchan i 1% zniżki na wszystkie produkty po podłączeniu KDR do programu lojalnościowego + dodatkowe promocje okazjonalne
 • Lewiatan Karta Dużej Rodziny – zniżka z Kartą Dużej Rodziny wyłącznie kilka lokalizacji w Polsce, zniżki na całe zakupy uzależnione od lokalizacji
 • Karta Dużej Rodziny w Intermarche – zniżka z Kartą Dużej Rodziny wyłącznie kilka lokalizacji w Polsce, zniżki na całe zakupy uzależnione od lokalizacji
 • Delikatesy Centrum Karta Dużej Rodziny – zniżka z Kartą Dużej Rodziny wyłącznie kilka lokalizacji w Polsce, zniżki na całe zakupy uzależnione od lokalizacji
 • Karta Dużej Rodziny we Frisco – dostęp do wszystkich benefitów wynikających z programu lojalnościowego, czyli m.in. niższe koszty dostawy, rabat 10% na wybrany przez Klienta produkt, rabat 10% na wszystkie produkty oznaczone jako NOWOŚĆ, regularne rabaty 10% na różne marki i kategorie.

Pozostałe zniżki z Kartą Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to nie tylko zniżki w sklepach spożywczych. Będąc członkiem programu Karta Dużej Rodziny możemy także zyskać rabaty na paliwo, wywóz śmieci czy ulga na prąd z karta dużej rodziny. Poniżej prezentujemy przykładowe zniżki z Kartą Dużej Rodziny:

 • Karta Dużej Rodziny zniżki na prąd – PGE umożliwiło skorzystanie z wyższych progów zamrażających ceny prądu w 2023 roku.
 • Orlen KDR – rabat 8 groszy / 1 litr paliwa standard (EFECTA 95, EFECTA DIESEL, LPG); rabat 10 gr/l paliwa Verva (98 lub ON); 20% zniżki na wszystkie produkty z oferty Stop Cafe; 20% zniżki na myjnię – zniżka z KDR dotyczy wszystkich stacji Orlen
 • Karta Dużej Rodziny zniżki PKP – 30% rabat podczas wspólnej podróży co najmniej 2 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (promocja łączy się z innymi ulgami, np. dla studenta)
 • Karta Dużej Rodziny śmieci – zniżka za wywóz śmieci, a więc tzw. opłata śmieciowa, obowiązuje w wybranych gminach, jej wysokość ustala gmina.
 • Karta Dużej Rodziny ulgi podatkowe – posiadając KDR rozliczając PIT możemy liczyć na szybszy zwrot nadpłaty.

Jak wypełnić wniosek o KDR – jak złożyć wniosek online?

Wyrobienie Karty Dużej Rodziny stało się jeszcze łatwiejsze, ponieważ możemy złożyć wniosek o KDR online. Założenie Karty Dużej Rodziny wedle tej ścieżki trzeba rozpocząć od wejścia na rządową platformę Emp@tia – to właśnie tam dostępny jest wniosek o KDR online. Sprawdź poniżej, jak wypełnić wniosek o KDR.

Wypełniając wniosek o KDR należy przede wszystkim wypełnić pole dotyczące członków rodziny oraz zaznaczyć okienko „Wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”. Następnie należy wybrać, w jakiej formie chcemy otrzymać kartę (elektroniczną lub tradycyjną) oraz podać dane kontaktowe. Następnie zaznaczamy, które osoby mają mieć dostęp do Karty Dużej Rodziny. Sprawdź pełne objaśnienie do wypełniania wniosku ZKDR-04.

Ile kosztuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest bezpłatnym programem, o który mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Wyrobienie karty KDR dla każdej osoby, która zostanie zgłoszona we wniosku jest bezpłatne.

Z opłatą musimy się jednak liczyć w momencie, w którym chcemy wyrobić duplikat KDR, która została zgubiona lub zniszczona (13 zł), a także w sytuacji, w której staramy się o przyznanie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny, gdy osoba posiada wyłącznie elektroniczną kartę (10 zł).

Karta Dużej Rodziny w telefonie

Karta Dużej Rodziny jest wydawana w formie tradycyjnej, a więc fizycznej, plastikowej, ale można również ubiegać się o elektroniczną kartę. Warto mieć jednak świadomość tego, że nawet posiadając fizyczną Kartę Dużej Rodziny, możemy zyskać do niej dostęp w telefonie.

Wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel i dodać tam nowy dokument. W opcjach należy wybrać Karta Dużej Rodziny, zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować. W ten sposób nasza Karta Dużej Rodziny w telefonie będzie mogła być wykorzystywana tak samo, jak jej fizyczny odpowiednik.

Podsumowanie

Karta Dużej Rodziny to program, który daje wiele zniżek, upoważnia do korzystania z preferencyjnych warunków i zapewnia sporo promocji – a co za tym idzie również oszczędności. KDR jest skierowana do rodzin wielodzietnych, a więc takich, w których znajduje się przynajmniej trójka dzieci. Do programu dołącza wielu przedsiębiorców, w tym sporo sieci handlowych, które oferują zniżki z Kartą Dużej Rodziny na zakupy lub dedykowane vouchery i promocje.


foto: mat. redakcji

Reklama