Inflacja nie dotknęła wszystkich równo. Te sektory okazały się być na nią odporne

Inflacja nie dotknęła wszystkich równo. Te sektory okazały się być na nią odporne

W 2022 roku w branży dóbr luksusowych doszło do prawie 300 transakcji fuzji i przejęć, co podkreśla jej trwałość w obliczu wyzwań inflacyjnych i geopolitycznych. Raport Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023 opracowany przez firmę Deloitte ujawnia, że najbardziej odporne na presję inflacyjną okazują się być sektory zegarków, biżuterii, kosmetyków oraz perfum.

W czasie, gdy 20% firm handlowych spodziewa się spadku obrotów, a producenci dóbr FMCG mierzą się z coraz silniejszą presją cenową ze strony rządów – branża dóbr luksusowych zdaje się być atrakcyjnym sektorem dla inwestorów. W 2022 roku przeprowadzono łącznie 292 transakcje fuzji i przejęć w branży dóbr luksusowych, z czego 43% dotyczyło sektora osobistych dóbr luksusowych. 

Średnia wartość transakcji

Jak wynika z raportu Deloitte, w minionym roku średnia wartość transakcji fuzji i przejęć w całym sektorze F&L wyniosła 564 mln dol., co daje spadek aż o 69% w porównaniu z 2021 r., który był rekordowy pod tym względem.

Średnia wartość transakcji w kategorii osobistych dóbr luksusowych wyniosła 1 mld dolarów w 2022 r. Transakcją o największej wartości był w omawianym okresie zakup szwajcarskiego producenta perfum Firmenich przez Royal DSM za 20,6 mld dolarów.

Co ciekawe, transakcji o najwyższej średniej wartości w 2022 r. dokonano w sektorze motoryzacyjnym (średnio prawie 3 mld dolarów), a na drugim miejscu znalazła się branża odzieżowa (średnio 1,5 mld dolarów) i kosmetyczna (średnio 1,45 mld dolarów). Transakcje o najmniejszej średniej wartości przeprowadzano w sektorze restauracyjnym (52 mln dolarów).

Branża odporna na inflację

W 2022 r. liczba transakcji przeprowadzanych przez inwestorów strategicznych wzrosła o 21% w stosunku do ubiegłego roku. Większość transakcji w branży, bo aż 51%, została jednak przeprowadzona przez inwestorów finansowych, z których aż 28% stanowiły podmioty z branży Private Equity.

Rosnąca presja inflacyjna jest jednym z kluczowych negatywnych skutków dla podmiotów z branży dóbr luksusowych. Inwestorzy skupiają swoją uwagę na sektorach wykazujących wobec niej najwyższy poziom odporności. Jak wynika z badania, zegarki i biżuteria (30%) to w oczach ankietowanych kategoria, która najlepiej radzi sobie z rosnącymi cenami. Z kolei za najmniej odporny uchodzi sektor samochodów luksusowych (4%).

Większość inwestorów (55%) uważa, że połączenie wzrostu przychodów i redukcji kosztów to działanie, które powinny podjąć przedsiębiorstwa, by skutecznie walczyć z inflacją. Choć obecnie branża mody i dóbr luksusowych musi stawić czoło niepewności makroekonomicznej, inflacji i kwestiom geopolitycznym, inwestorzy wciąż wykazują duże zainteresowanie tym sektorem. Według ankietowanych, branża luksusowych hoteli i restauracji oczekuje ożywienia w 2023 roku, a rozwój kanałów sprzedaży online pozostaje kluczowym celem.


foto: stockadobe(Dusan Kostic)