Polski handel w słabej kondycji: 20% firm spodziewa się spadku obrotów

Polski handel w słabej kondycji: 20% firm spodziewa się spadku obrotów

Poznaliśmy najnowszy odczyt subindeksu Barometru EFL, który mówi wiele o sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie polski handel. Choć mogłoby się wydawać, że wskaźnik za III kwartał 2023 przynosi nieco ulgi – wynik jest o 1,2 pkt wyższy niż miesiąc wcześniej – to wciąż pozostaje jednym z najniższych wśród sześciu badanych sektorów. 

Handel w słabych nastrojach

Subindeks Barometru EFL dla handlu na III kwartał 2023 roku wyniósł 47,1 pkt. Oznacza to, że kolejny kwartał z rzędu przedsiębiorstwa handlowe są w najsłabszych nastrojach wśród badanych sektorów. Zdaniem prezesa zarządu EFL, Radoława Woźniaka, trudno się dziwić. 

Handel to obszar gospodarki bardzo mocno uzależniony od nastrojów konsumenckich. A te są uzależnione od wysokości inflacji czy stóp procentowych – im te są wyższe, tym siła nabywcza Polaków jest mniejsza.

Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL

Jest lepiej, ale nie jest wystarczająco dobrze

Pierwszym obszarem, który przyczynił się do obecnej sytuacji są inwestycje. Zaledwie 2% firm planuje nowe przedsięwzięcia, a aż 75% nie spodziewa się zmian w tym obszarze. To dowód na to, że przedsiębiorstwa handlowe pozostają ostrożne w tej kwestii w obliczu trudności na rynku.

Są jednak również pozytywy – 12% ankietowanych spodziewa się wzrostu zamówień w III kwartale – kwartał wcześniej było to zaledwie 2%. Nie jest jednak idealnie – w dalszym ciągu duża część (20%) firm wciąż obawia się spadku obrotów, a 65% liczy na utrzymanie poziomu sprzedaży na tym samym poziomie co wcześniej.

Handel na szczycie... jeśli chodzi o słabą kondycję finansową

Za niską sprzedażą idzie słaba płynność finansowa firm handlowych. Aż 22% firm obawia się słabszej kondycji finansowej, co plasuje tę branżę na pierwszym miejscu pod tym względem wśród sześciu sektorów. Warto jednak zaznaczyć, że 11% firm liczy na poprawę sytuacji finansowej, a 66% nie spodziewa się większych zmian.

Co do finansowania zewnętrznego, 20% przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie w tym obszarze w porównaniu do pierwszego kwartału. Wydaje się zatem, że przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują zewnętrzne źródła finansowania do bieżącego pokrywania wydatków, co jest oznaką presji na płynność finansową.

Nad branżą nadal wisi widmo inflacji

Jednym z głównych czynników wpływających na nastroje w branży handlowej jest inflacja. Blisko 60% firm obawia się, że wysoka inflacja może negatywnie wpłynąć na ich biznes w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. To wynik o 14 punktów procentowych niższy niż trzy miesiące wcześniej, ale nadal pozostaje najwyższym w porównaniu z innymi sektorami.

Podsumowując, sytuacja w branży handlowej na III kwartał 2023 roku nadal pozostaje trudna – ale nie pozbawiona nadziei. Inwestycje są ograniczane, płynność finansowa jest problemem, ale istnieją sygnały poprawy na poziomie sprzedaży. Kluczowym czynnikiem pozostaje jednak inflacja i stopy procentowe, które mają potencjał wpłynąć na ożywienie handlu w nadchodzących miesiącach. 


foto: stockadobe(Роман Ахметов)

Reklama