Ustawa o zakazie sprzedaży energetyków czeka już tylko na podpis prezydenta

Ustawa o zakazie sprzedaży energetyków czeka już tylko na podpis prezydenta

Sejm 17 sierpnia 2023 r. przyjął nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, która m.in. wprowadza zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Odrzucono przy tym większość poprawek Senatu.

Nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, która została przegłosowana w Sejmie, oznacza wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia. Co więcej ustawa zakłada również zakaz sprzedaży energetyków na terenie jednostek oświaty, a więc w szkołach, oraz w automatach.

Dokument formalizuje także definicję napoju energetycznego oraz nakłada na producentów nowe obowiązki związane z oznaczaniem produktów zawierających taurynę lub kofeinę. 

Jakie poprawki zaproponował Senat?

Wśród odrzuconych poprawek Senatu znajdowały się:
•    zakaz sprzedaży napojów energetycznych nie dotyczy automatów usytuowanych w miejscach niedostępnych dla osób poniżej 18 r.ż. (np. w szczególności w szkołach dla dorosłych, policealnych, jednostkach szkolnictwa wyższego i nauki czy w siedzibach przedsiębiorstw).


•    w ramach obowiązkowego oznaczenia napoju energetycznego można będzie użyć określenia napój energetyczny lub wyrażenia równoznacznego.


•    czyn polegający na importowaniu i produkcji napojów nie spełniających obowiązku odpowiedniego oznaczenia opakowań jednostkowych będzie zagrożony wyłącznie grzywną do 200 tys. zł, a nie karą ograniczenia wolności, albo obiema tymi karami łącznie.


•    sprecyzowanie, kto ponosi odpowiedzialność karną za niezgodne z ustawą oznaczenie napojów energetycznych w sytuacji gdy produkcja lub import ich będzie się odbywać w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.


•    zakaz sprzedaży napojów energetycznych nie będzie dotyczył napojów produkowanych i importowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile ich sprzedaż nastąpi w ciągu 24 miesięcy od tego terminu. Jeśli tak się nie stanie, napoje te będą musiały być wycofane ze sprzedaży.


•    wydłużenie vacatio legis do 1 lipca 2024.

Sejm jedynie przychylnie potraktował poprawkę dotyczącą braku obowiązku umieszczania na jednostkowym opakowaniu napoju energetycznego informacji w ramce, która zajmuje 1/10 powierzchni opakowania.

Ustawa trafi teraz do podpisu na biurko prezydenta, a więc wszystko wskazuje na to, że zacznie obowiązywac od 1 stycznia 2024 roku.


Fot.: Adobe Stock/Piman Khrutmuang

Reklama