Muszkieterowie chwalą się wynikami. Rośnie sprzedaż Intermarche i Bricomarche

Muszkieterowie chwalą się wynikami. Rośnie sprzedaż Intermarche i Bricomarche

Grupa Muszkieterów pokazała wyniki swoich szyldów na koniec pierwszego półrocza 2023. Zarówno Intermarché, jak i Bricomarché zakończyły ten okres wzrostem sprzedaży. W tym czasie spożywczy szyld należący do Muszkieterów mocno postawił na markę własną i aktywacje konsumentów.

Intermarché notuje niemal 16% wzrost sprzedaży LfL

Plany Grupy Muszkieterów dotyczące szyldu Intermarche są bardzo ambitne. Przypomnijmy, że we wrześniu ub.r. grupa poinformowała o tym, że zamierza do 2026 roku uczynić Intermarche piątą największą siecią FMCG w kraju. W związku z tym każdy wzrost sprzedaży notowany dla tego szyldu, przybliża grupę do tego celu. Jak kształtuje się zatem sprzedaż Intermarche?

Jak informuje firma, na koniec pierwszego półrocza 2023 Intermarche odnotowało blisko 16% wzrost like-for-like. Na sukces ten wpłynęły zmiany w strategi asortymentowej oraz wprowadzenie akcji handlowej. 

W pierwszym półroczu 2023 roku Intermarche wprowadziło markę parasolową O la la!, która ma być dla firmy kluczowym narzędziem do osiągnięcia 20% udziału private labels w sprzedaży całej sieci. W tym czasie sieć rozpoczęła także akcję "Oszczędzaj cały dzień z Intermarché" oraz wprowadziła program lojalnościowy "Interkasa", które, jak informuje detalista, przełożyły się na zwiększenie transakcji z wykorzystaniem aplikacji. 

Bricomarché zwiększa udziały rynkowe

Pierwsze półrocze było dobrym czasem także dla drugiego szyldu Muszkieterów, czyli sklepów Bricomarche. W tym czasie, według danych GfK, sieć zwiększyła udziały rynkowe o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do roku poprzedniego. To oznacza, że w trudnym rynku DIY, sieć rośnie szybciej niż konkurencja.

Jak podaje detalista, Bricomarché kontynuuje swoją ekspansję, otwierając kolejne supermarkety i udostępniając usługę odbioru Bricomaty w 124 lokalizacjach. Wzrost sprzedaży online wyniósł w tym czasie 32% rok do roku. 

Strategia rozwoju Muszkieterów

Grupa Muszkieterów, do której należą Intermarché i Bricomarché, kontynuuje strategię rozwoju. Decentralizacja logistyki dla dwóch szyldów była pierwszym krokiem w stronę większej wydajności. Od 1 czerwca 2023 roku obszar logistyki został podzielony, stając się integralną częścią centrali każdej z marek.

Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów, podkreśla, że pierwsza połowa bieżącego roku była udanym okresem, pomimo wielu wyzwań, jakie stawia trudne otoczenie rynkowe. "Optymistycznie patrzymy na dalsze perspektywy wzrostu Grupy Muszkieterów, mimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego" – podsumował.


Foto: mat. prasowe

Reklama