Czy malejąca inflacja oznacza, że jest taniej? 40% Polaków nie zna poprawnej odpowiedzi

Czy malejąca inflacja oznacza, że jest taniej? 40% Polaków nie zna poprawnej odpowiedzi

Tylko 60% Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że spadający wskaźnik inflacji oznacza jedynie wolniejszy wzrost cen, podczas gdy 40% nie rozumie tego związku – wynika z badania przeprowadzonego dla projektu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna. Dane te ukazują niski poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa w tym obszarze.

Co to oznacza, jak inflacja spada?

Badanych spytano o to, co ich zdaniem oznacza informacja, że "inflacja w marcu 2023 roku wyniosła 16,1% w porównaniu z marcem ubiegłego roku, natomiast inflacja w kwietniu 2023 roku wyniosła 14,7% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku?”.

Jedynie 60% badanych udzieliło poprawnej odpowiedzi, a więc powiedziało, że oznacza to, że ceny rosną, ale trochę wolniej. Niemal co dziesiąty (9%) udzielił błędnej odpowiedzi, twierdząc, że spadająca inflacja oznacza spadek cen, a około co piąty (17%) wskazał, że nie ma to związku z poziomem cen.

Najgorzej wypadają wybory PiS-u i Konfederacji

Wyniki badania pokazują, że elektorat różnych partii politycznych różni się pod względem wiedzy ekonomicznej. Wysoki poziom wiedzy ekonomicznej w tym zakresie posiadają wyborcy Lewicy (78%), Koalicji Obywatelskiej (76%) i PSL z Polską 2050 (72%), a niższy jest w elektoracie Konfederacji (66%) oraz Prawa i Sprawiedliwości (53%). 

Zdecydowanie najwięcej błędnych odpowiedzi, że jak inflacja spada, to spadają ceny, było wśród wyborców PiS – uważa tak aż co piąty (21%) z nich, podczas gdy wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050 – zaledwie 1%. 

To już kolejne badanie, które pokazuje, że wiedza ekonomiczna wielu Polaków jest na niskim poziomie. Wciąż dużo osób nie rozumie, że jak spada inflacja, to nie znaczy, że ceny spadają, tylko że one dalej rosną, ale w wolniejszym tempie. Badanie pokazuje również, jak bardzo nasze społeczeństwo jest podzielone na dwa przeciwstawne bloki w postrzeganiu różnych zjawisk.

Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

65% wyborców PiS-u nie spodziewa się dalszych wzrostów cen

Kolejne interesujące wyniki badania dotyczą prognoz dotyczących cen w najbliższych miesiącach. 62% Polaków przewiduje, że ceny będą rosły, 20% uważa, że będą utrzymywać się na podobnym poziomie, 8% spodziewa się spadku cen.

Wyborcy partii opozycyjnych, takich jak Lewica (84%), Koalicja Obywatelska (82%), Konfederacja (76%) i PSL z Polską 2050 (69%), w większości przewidują wzrost cen. Natomiast w elektoracie partii rządzącej, czyli PiS, tylko 35% wyborców uważa, że ceny będą rosły, 31% uważa, że będą utrzymywać się na obecnym poziomie, a aż 22% sądzi, że ceny będą spadać. Oznacza to wyraźne różnice w postrzeganiu przyszłego kierunku cen między zwolennikami różnych ugrupowań politycznych.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna dla ciekaweliczby.pl w dniach 5-7 maja 2023 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1039 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty łączne dobrane według reprezentacji w populacji pełnoletnich Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.


Foto: StockAdobe(stokkete)