Edmund Borawski, SM Mlekpol: Rok 2022 był niezwykle wymagający dla całej branży FMCG

Edmund Borawski, SM Mlekpol: Rok 2022 był niezwykle wymagający dla całej branży FMCG

Gdy ustały ograniczenia gospodarcze związane z pandemią, w Ukrainie wybuchła wojna. Na producentach spoczęła szczególna odpowiedzialność – zaznacza Edmund Borawski, prezes zarządu SM Mlekpol. Przed jakimi wyzwaniami stanęła branża FMCG w mionionym roku?

Wyzwania 2022 roku

Podsumowując 2022 rok w branży, prezes SM Mlekpol Edmund Borawski zwraca uwagę na wyzwania, z którymi mierzył się cały rynek spożywczy. W obliczu wojny w Ukrainie, która wybuchła w lutym tego roku na branży spoczęła szczególna odpowiedzialność. 

W jej obliczu [wojny - przyp. red] na producentach żywności, w tym również na SM Mlekpol, jako liderze rynku mleczarskiego, spoczęła szczególna odpowiedzialność za zapewnienie polskim konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego. Dzięki doświadczeniu, optymalizacji i zmianie kierunków produkcji Mlekpol wyszedł z tej sytuacji obronną ręką. 

Edmund Borawski, prezes zarządu SM Mlekpol

Najważniejsi są ludzie

Kolejnym zagrożeniem, z którym, w następstwie wojny w Ukrainie, zaczęła mierzyć się branża, stało się realne ryzyko ograniczeń dostaw energii. Jak jednak zaznacza prezes zarządu SM Mlekpol – największą siłą okazali się ludzie.

Racjonowanie zużycia paliw, które są niezbędne w procesie przetwórstwa żywności, okazało się koniecznością. Jednak największą siłą Spółdzielni są ludzie, którzy ją tworzą: dostawcy mleka, pracownicy i partnerzy. SM Mlekpol działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podejmuje liczne przedsięwzięcia z myślą o lokalnej społeczności i środowisku naturalnym. Systematycznie rozwija także produkcję.

Edmund Borawski, prezes zarządu SM Mlekpol

SM Mlekpol, który posiada w swoim portfolio takie marki jak Łaciate, Milko, Rolmlecz czy Mazurski Smak, planuje kontynuację dotychczasowych działań w nadchodzącym 2023 roku. W ofercie producenta pojawią się nowości.

W przyszłym roku oferta również będzie poszerzana o kolejne, zgodne z aktualnymi trendami i potrzebami konsumenckimi nowości. Wszystko to sprawia, że Spółdzielnia prężnie się rozwija, odnotowując kolejne rekordy w skupie, przetwórstwie i sprzedaży produktów nabiałowych w Polsce i za granicą.

Edmund Borawski, prezes zarządu SM Mlekpol

Foto: Edmund Borawski, prezes zarządu SM Mlekpol (mat. redakcji)