Konkurs Lider Forum Kampanie 2022. Kampania Hochland Polska po raz kolejny na podium

Konkurs Lider Forum Kampanie 2022. Kampania Hochland Polska po raz kolejny na podium

Lider Forum Kampanie to konkurs na najlepsze i najbardziej oryginalne kampanie firm mleczarskich na polskim rynku. W 2022 roku przeprowadzono trzecią edycję konkursu i również po raz trzeci wśród laureatów nie zabrakło Hochland Polska. Tym razem jury doceniło kampanię „Almette chroni łąki”.

Do tegorocznej edycji plebiscytu Lider Forum Kampanie zgłoszono jedenaście kampanii prowadzonych przez cztery firmy mleczarskie. Jury pracowało i podejmowało decyzje na bazie oryginalnych materiałów udostępnionych przez uczestników konkursu. Jak co roku, wśród laureatów nie zabrakło Hochland Polska, tym razem z projektem „Almette chroni łąki”, który jest częścią strategicznego programu CSR marki Almette, rozpoczętego w 2021 roku.

Dla całej grupy Hochland Zrównoważony Rozwój stanowi integralną część wszystkich obszarów funkcjonowania. A łąki są szczególnie bliskie marce Almette, bo przecież świat Almette to piękna łąka ze szczęśliwą rodziną.

Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska

Nad projektem pracował Zespół Almette, w skład którego wchodzą Katarzyna Ciecieręga, Kierownik Marketingu, Dominika Gąsiorowska, Kierownik ds. Marki, Dominik Wrześniewski, Młodszy Kierownik ds. Marki oraz Monika Dutka, Kierownik ds. Marki oraz Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager.

Dla Almette łąka wiele znaczy

„Almette chroni łąki” to projekt długofalowy, obejmujący trzy główne cele. Projekt ten ma niezwykle istotny aspekt edukacyjny i wpisuje się w bieżące trendy, czyli działania na rzecz środowiska naturalnego. Uczy, jak ważne są łąki dla ekosystemu, inspiruje i daje narzędzia konsumentom, pracownikom, influencerom i dostawcom, aby siali łąki, w czym wspierają zoolodzy, ekolodzy czy popularyzatorzy nauki. Najważniejszym przesłaniem nagrodzonej aktywności było i jest podkreślenie, jak duże znaczenie ma wysiewanie kwietnych łąk, które są ostoją bioróżnorodności i domem dla milionów zapylaczy.

Kampanii „Almette chroni łąki” towarzyszył szereg działań z zakresu PR, klasycznego marketingu i influencer marketingu, co wygenerowało wielomilionowe zasięgi i przełożyło się na sukces akcji.


materiały: Hochland Polska

zdjęcie główne: (od lewej) Dominika Gąsiorowska - Kierownik ds. Marki, Jacek Wyrzykiewicz – PR & Marketing Services Manager, Katarzyna Ciecieręga – Kierownik Marketingu, Dominik Wrześniewski – Młodszy Kierownik ds. Marki, Monika Dutka – Kierownik ds. Marki.

Reklama