Green Holding przeznacza 7 milionów złotych na instalację fotowoltaiczną

Green Holding przeznacza 7&nbspmilionów złotych na instalację fotowoltaiczną

Grupa kapitałowa Green Holding konsekwentnie realizuje odpowiedzialny model biznesu. Opracowanie planu transformacji energetycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,2 MW i wartości 7 milionów złotych – to plany na czwarty kwartał 2022 i rok 2023. 

Green Holding stawia na rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii. Jeszcze w tym roku Spółka wykona instalację fotowoltaiczną w jednym z siedmiu zakładów produkcyjnych.

Zielona energia we wszystkich zakładach

Instalacja w Zdunowie ma moc 300kW, a łączny koszt inwestycji wyniesie 1 milion złotych. Działania Green Holding bazują na opracowanym planie transformacji energetycznej, który zostanie wdrożony we wszystkich zakładach zlokalizowanych w Polsce.

Całkowita moc instalacji, które powstaną w 2023 roku to 1,2 MW, a ich łączny koszt wyniesie 6 milionów złotych. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane w Spółkach zależnych: Primavega, SVI oraz Green Factory (w zakładach w Zdunowie i Niepruszewie).

Zdajemy sobie sprawę, że stale musimy dbać o dalszy rozwój i reagować na zmieniający się świat. (...) pozostając wierni naszym wartościom, wpisanym w strategię biznesową Grupy Kapitałowej Green Holding, które obejmują otwartość na zmiany, odpowiedzialność i przedsiębiorczość, podjęliśmy działania w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Artur Rytel, Właściciel i Prezes Green Holding

Cele do 2025 roku

Firma planuje, by do 2025 roku 20% energii pozyskiwać ze źródeł odnawialnych. Wszystkie 4 zakłady na terenie Polski będą miały zamontowane instalacje fotowoltaiczne, a planowane są także działania w zakładach za granicą.

W 2024 roku podjęte zostaną kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii, aby osiągnąć założone cele. 

Spółki należące do Green Holding

Za sukces Green Holding odpowiada każda z pięciu Spółek zależnych, które specjalizują się w różnych obszarach.

Green Factory w produkcji świeżych, mytych warzyw, sałat i miksów sałat oraz dań gotowych, Primavega w uprawie tradycyjnej oraz produkcji i sprzedaży świeżych niemytych warzyw zielonych, SVI jest odpowiedzialne za szklarniową, hydroponiczną uprawę sałat i ziół o niskiej zawartości azotanów, bez użycia pestycydów. Natomiast GFL jest jednym z liderów rynku w Polsce w obszarze logistyki i transportu chłodniczego, a Green Business Center obejmuje usługi księgowo-podatkowe, IT oraz zarządzania flotą dla Spółek z Grupy.


Fot.: informacja prasowa