Ustawa franczyzowa. Co z zakazem konkurencji i okresem wypowiedzenia umowy?

Ustawa franczyzowa. Co z&nbspzakazem konkurencji i&nbspokresem wypowiedzenia umowy?

Minął miesiąc, odkąd resort sprawiedliwości przedstawił pierwsze założenia ustawy regulującej franczyzę. To pierwszy dokument prawny, który będzie obowiązywał wszystkich detalistów zrzeszonych w ramach takich sieci. Jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał franczyzobiorców oraz franczyzodawców? Czy nadal będzie funkcjonował zakaz konkurencji? Już odpowiadamy.

Ustawa franczyzowa, jak komentował we wrześniu Marcin Sławecki z resortu sprawiedliwości, ma być "probiznesowa" i wyznaczać ramy odpowiedzialności obu stron umowy. Jak podaje portal Business Insider, zgodnie z projektem, okres wypowiedzenia umowy wyniesie 3 lub 6 miesięcy – w zależności od tego, która strona podejmie ten krok. Ustawa ma określać także zasady dotyczące zakazu konkurencji.

Ile wyniesie okres wypowiedzenia umowy franczyzowej?

Projekt ustawy franczyzowej określa trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy na czas nieoznaczony, jeżeli zdecyduje się na ten krok franczyzobiorca oraz sześciomiesięczny okres w przypadku franczyzodawcy. Resort podkreśla przy tym, że pod uwagę wzięto interesy obu stron – podaje Business Insider. Ze skutkiem natychmiastowym umowę będzie można rozwiązań wyłącznie w określonych ustawowo warunkach.

Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców propozycje terminów wypowiedzenia umowy franczyzy są "bardzo sztywne" i "znacznie ograniczają dyspozytywność stron stosunku prawnego". Jak zaznacza ZPP, w przypadku żadnej innej umowy nazwanej nie obowiązują tak konkretne i sztywne terminy

Ustawa franczyzowa o zakazie konkurencji

W sytuacji wypowiedzenia umowy i zakończenia współpracy, zgodnie z projektem, franczyzobiorcę miałby obowiązywać zakaz konkurencji. Jak podaje portal, jego okres wynosiłby jeden rok i obejmował wyłącznie "nietworzenie konkurencyjnego systemu franczyzowego".

Jakie zmiany wnosi to rozwiązanie? Z jednej strony stawia franczyzobiorcę w bardziej komfortowym położeniu – nie obowiązuje go bowiem wieloletni zakaz konkurencji, który często mógłby obejmować wszelką pokrewną działalność, a tym samym – zmuszać do zmiany ścieżki zawodowej.

Sieci franczyzowe mogą mieć problem

Z drugiej natomiast strony proponowane rozwiązanie może zniechęcić sieci handlowe do prowadzenia franczyzy. Jak wyjaśnia cytowany przez portal Andrzej Krawczyk, brak zakazu konkurencji oznaczałby, że po rozwiązaniu umowy franczyzy, detalista mógłby uruchomić nowy punkt z innym franczyzodawcą, ale także stworzyć własną placówkę prowadzącą działalność konkurencyjną wobec byłego franczyzodawcy.

"(...) większość franczyzodawców oczekuje od swoich franczyzobiorców nie tylko nieprowadzenia działalności konkurencyjnej, ale także pełnego poświęcania się prowadzeniu działalności w ramach ich franczyzy, bo to zwiększa szanse jej powodzenia" – zaznaczył Andrzej Krawczyk na łamach Business Insider.

Zapis o zakazie konkurencji do zmiany?

Podobnego zdania jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak wyjaśniła w oświadczeniu organizacja, "proponowana regulacja niestety nie ogranicza ryzyka budowy przez franczyzobiorców konkurencyjnego biznesu (wyłączając ograniczenia wynikające z ochrony własności intelektualnej). Jedyną gwarancją jaką daje ten przepis jest wyłącznie brak możliwości prowadzenia innego biznesu przez franczyzobiorcę w modelu franczyzy".

W związku z tym ZPP sugeruje, aby uszczegółowić propozycję o wymóg uzyskania uprzedniej zgody franczyzodawcy w przypadku prowadzenia działalności konkurencyjnej względem działalności prowadzonej w sieci czy uczestniczenia w spółce konkurencyjnej np. jako wspólnik spółki


Foto: StockAdobe(Odua Images)