PIH o ustawie franczyzowej: To dobry kierunek, ale potrzeba więcej czasu na analizę

PIH o ustawie franczyzowej: To dobry kierunek, ale potrzeba więcej czasu na analizę

Przedstawiciele branży handlu detalicznego 14 września otrzymali pierwsze założenia do projektu o franczyzie od Ministerstwa Sprawiedliwości. Od tego momentu, w terminie 14 dni mogą zgłaszać swoje uwagi, propozycje oraz komentarze. Zdaniem Polskiej Izby Handlu, która będzie brać udział w procesie konsultacji, czas ten może być niewystarczający z uwagi na złożoność zagadnienia.

To dobry kierunek zmian, ale potrzeba więcej czasu na pracę nad rozwiązaniami

Jak zaznacza w opublikowanym 19 września oświadczeniu Polska Izba Handlu, proponowane przez resort założenia w wielu aspektach są zgodne z Kodeksem dobrych praktyk dla rynku franczyzy, który przyjęło jak dotąd niemal 30 franczyzodawców, w tym największe sieci handlowe oraz usługodawcy. W związku z tym, jak podkreśla PIH, jest to "dobry kierunek zmian".

Nie zmienia to jednak faktu, że krótki czas przeznaczony na konsultacje, zdecydowanie utrudnia złożenia rzetelnej i odpowiedzialnej oceny tych propozycji oraz rekomendacji. W związku z tym PIH apeluje o wydłużenie trwania tego czasu z 14 do 28 dni.

Upublicznione przez Ministerstwo Sprawiedliwości założenia, które przyjęły formę propozycji konkretnych rozwiązań prawnych, po ich przeniesieniu na grunt ustawy w istotny sposób wpłyną na działalność gospodarczą kilkudziesięciu tysięcy podmiotów w Polsce. Mając na uwadze zwłaszcza możliwości w zakresie wsparcia prawnego najmniejszych przedsiębiorców, apelujemy o wydłużenie wyznaczonego czasu na przekazanie opinii z 14 do 28 dni.  Niezwykle istotne będzie także przeznaczenie odpowiednio długiego czasu na konsultacje społecznego, kiedy projekt znajdzie się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Oświadczenie Polskiej Izby Handlu

Ustawa o franczyzie a Kodeks dobrych praktyk

Ustawa o franczyzie będzie pierwszą tego typu odgórną regulacją tego segmentu rynku handlu detalicznego. Nie jest jednak pierwszą próbą wprowadzenia pewnych zasad w tym obszarze. Jak zaznacza PIH, "rynek franczyzowy już kilka lat temu podjął działania w kierunku samoregulacji, które zostały zwieńczone przyjęciem i wdrożeniem Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy". Do tej pory samoregulację tę przyjęło blisko 30 franczyzodawców, a gwarancjami z niej wynikającymi objętych jest kilkanaście tysięcy franczyzobiorców. 

"Cieszymy się, że w toku prac analityczno-koncepcyjnych Ministerstwo Sprawiedliwości czerpało z zapisów samoregulacji, zwłaszcza, że był to efekt wielomiesięcznych prac i dyskusji między przedstawicielami franczyzobiorców i franczyzodawców, niezależnymi ekspertami oraz reprezentantami organizacji branżowych i środowiska akademickiego" – pisze w oświadczeniu PIH.

Sąd arbitrażowy i vacatio legis

Poza wydłużeniem czasu konsultacji, PIH apeluje także o "odpowiednio długi, adekwatny do głębokości zmian, sięgających przecież samej istoty prowadzenia działalności w modelu franczyzowym, vacatio legis". Jak podkreśla Izba, minimalne vacatio legis w przypadku prawa gospodarczego powinno wynosić 6 miesięcy.

Przedstawiciele branży w oświadczeniu odnoszą się także do jednego z założeń ustawy, dotyczącego wprowadzenie instytucji sądu arbitrażowego. Jak zaznacza PIH, wprowadzenie tego rozwiązania dla tak szerokiej grupy potencjalnych uczestników procesów, wymaga "po pierwsze gruntownej i czasochłonnej analizy pod kątem zasobów będących do dyspozycji organów publicznych, przy których sąd miałby działać, a w następnym kroku stworzenia koniecznych struktur i wdrożenia procedur".

Jesteśmy przekonani, że w drodze partnerskiego dialogu stworzymy rozwiązania, które nadadzą moc prawną wypracowanym już przez branżę rozwiązaniom i tym samym będą stanowić kolejny ważny krok na drodze podnoszenia standardów franczyzy w Polsce.

Oświadczenie Polskiej Izby Handlu

Foto: StockAdobe/wutzkoh