Jakość diety Polaków pozostawia wiele do życzenia. Otyłość zagrożeniem

Jakość diety Polaków pozostawia wiele do życzenia. Otyłość zagrożeniem

Nadwaga to problem 27% ankietowanych pracowników, z otyłością zmaga się 12%, natomiast niedowaga dotyczy 5% badanych. 65% pracowników uważa, że odżywia się zdrowo jednak w rzeczywistości dieta 77% z nich ma niskie natężenie cech prozdrowotnych - to główne wnioski z badania.

Firma Dailyfruits we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera zrealizowała drugą edycję badania „Żywieniowe nawyki pracujący Polaków 2022”. Celem badania było poznanie nawyków i przekonań żywieniowych polskich pracowników.

Celem ocena diety pracowników

Sprawdzono jakość ich codziennej diety oraz postawy wobec jedzenia zarówno w miejscu pracy uwzględniając tryb zdalny i stacjonarny, jak i w życiu codziennym.

Zebrane wnioski potwierdziły, że pracownicy potrzebują wsparcia w edukacji żywieniowej i sprzyjających jej rozwiązań w miejscu pracy. Dla pracodawców wyniki drugiej edycji badania powinny być wyraźnym sygnałem, że niezbędne są inwestycje w profilaktyczne działania, obejmujące m.in. konsultacje dietetyczne dla pracowników i stałą współpracę ze specjalistami ds. żywienia oraz dbałość o dostępność zdrowej żywności w przestrzeni biur i zakładów pracy.

Mylne przekonanie o zdrowym odżywianiu i jego skutki

Aż 65% polskich pracowników uważa, że odżywia się zdrowo. W rzeczywistości jednak tak nie jest, gdyż przeprowadzona w badaniu analiza częstotliwości spożycia konkretnych kategorii produktów wykazała, że dieta 77% pracujących Polaków ma niskie natężenie cech prozdrowotnych.

Porównanie wyników z dwóch edycji badania pokazało, że pracownicy nie poprawili na przestrzeni ostatnich lat jakości swojej diety, jednak wzrosło ich przekonanie o jej prozdrowotności.

Przykładem jest spożycie owoców. Aż 88% respondentów deklaruje, że ważne jest dla nich, aby dieta była bogata w owoce, ale niestety 48% respondentów wciąż nie zjada codziennie owoców, a kilka razy dziennie sięga po nie jedynie 19% ankietowanych.

Niewłaściwa dieta i brak wsparcia dietetyka a nieprawidłowe BMI

Jedną z głównych przyczyn występowania nieprawidłowej masy ciała jest niewłaściwa dieta. Obecnie, jak potwierdziło badanie zrealizowane przez Dailyfruits we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy, 44% polskich pracowników ma BMI, które nie mieści się w normie. Nadwaga to problem 27% ankietowanych, z otyłością zmaga się 12%, natomiast niedowaga dotyczy 5% badanych.

W porównaniu z pierwszą edycją badania „Żywieniowe nawyki pracujący Polaków” z 2020 roku, parametry nadwagi i otyłości zwiększyły się o 2 punkty procentowe. Zauważalna jest więc tendencja wzrostowa w zakresie masy ciała pracujących Polaków, co jest zjawiskiem niepokojącym. Dlatego tak istotne jest wsparcie dietetyka w procesie zmiany nawyków żywieniowych.

Jednak tylko 44% ankietowanych, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy zmieniło sposób odżywania, realizowało to pod okiem dietetyka. Oznacza to, że próba ta była podejmowana na własną rękę co skutkowało, jak potwierdziły wyniki badania, niższą skutecznością w grupie szczególnie potrzebującej, czyli osób z nadwagą i otyłością.

W tej grupie, jeśli proces zmiany nawyków żywieniowych był realizowany pod opieką dietetyka, jego skuteczność zwiększała się aż o połowę.

Polacy potrzebują wsparcia

Pracownicy chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe, przede wszystkim kierując się chęcią poprawy swojego stanu zdrowia i lepszego samopoczucia. To główny powód zmiany diety dla ponad 90% ankietowanych.

Czynniki te powinny mieć także duże znaczenie dla pracodawców, gdyż stan zdrowia pracowników wynikający także z diety oraz samopoczucie, ma duży wpływ również na efektywność w życiu zawodowym.

Badanie pokazuje jednak, że z fachowej pomocy dietetyka skorzystało w ciągu ostatnich 24 miesięcy tylko 21% zapytanych pracowników. Dla pracodawców może to być sygnał, że warto stworzyć taką możliwość w miejscu pracy. Tym bardziej, że porównanie dwóch edycji badań pokazuje, że dieta pracujących Polaków wcale się nie poprawiła, jednak większość ankietowanych jest przekonanych, że odżywia się zdrowo.

W efekcie oznacza to, że zdecydowana większość pracowników nie ma świadomości popełnianych błędów żywieniowych, dlatego niezbędna jest także edukacja żywieniowa.

Rośnie zainteresowanie zdrowym odżywianiem

Trendy wprowadzania działań wspierających zdrowe odżywianie w organizacjach są obecne w polskich przedsiębiorstwach na coraz szerszą skalę. Coraz więcej mówi się o pozytywnym wpływie zdrowego stylu życia na zdrowie, samopoczucie i efektywność.

Cieszy fakt, że to zainteresowanie rośnie nie tylko wśród osób indywidualnych ale i przedsiębiorstw, których firmowe programy promujące zdrowie uwzględniają aspekt żywienia. Biorąc pod uwagę, że problem nieprawidłowej masy ciała dotyczy obecnie aż 44% pracowników, jak potwierdziło nasze badanie, niezbędna jest profilaktyka zdrowotna i oferowanie w miejscu pracy kolejnych rozwiązań sprzyjających budowaniu zdrowych postaw.

Magdalena Kartasińska – Kwaśnik, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits

Sposób odżywiania przekładający się na zdrowie i samopoczucie oraz możliwość realizacji zdrowych nawyków żywieniowych w miejscu pracy mają znaczący wpływ na życie zawodowe pracujących Polaków.

Badając ich potrzeby i preferencje w tym zakresie oraz chęć uzyskania wsparcia od pracodawcy, firmy mają szansę na wzmacnianie konkurencyjności.

Wnioski drugiej edycji badania „Żywieniowe nawyki pracujący Polaków 2022” mogą być traktowane także jako wskazówki dla pracodawców, o jakie obszary profilaktyki zdrowotnej związanej z aspektem żywienia warto obecnie zadbać.


Druga edycja badania „Żywieniowe nawyki pracujący Polaków 2022” została zrealizowana  przez firmę Dailyfruits we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera na próbie 1091 respondentów.

Fot.: Adobe Stock/kucherav

Reklama