Do jakiego pojemnika wyrzucić karton po mleku/soku? 58% nie ma wątpliwości

Do jakiego pojemnika wyrzucić karton po mleku/soku? 58% nie ma wątpliwości

79% Polaków segreguje odpady opakowaniowe na co wskazuje badanie „Jak zmienia się wiedza Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych, w tym kartonów do płynnej żywności” przygotowane przez Fundację ProKarton.

Fundacja ProKarton od 2013 roku przeprowadza coroczne badanie społeczne, monitorujące postawę Polaków i Polek wobec selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, w szczególności kartonów po płynnej żywności. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone we wrześniu br. przez firmę badawczą Kantar Public i objęło reprezentatywną próbę 1015 osób.

Segregują zwłaszcza kobiety

Odpady częściej segregują kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, osoby z miast do 19 tys. mieszkańców oraz województw łódzkiego i opolskiego.

Najrzadziej zaś uwagę na selektywną zbiórkę zwracają najstarsi badani, osoby z zawodowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i miast 20-99 tys. oraz województwa mazowieckiego.

Tegoroczne wyniki badania to bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia ochrony środowiska – poprawna selektywna zbiórka to jeden z filarów gospodarki obiegu zamkniętego oraz kluczowy element w celu zmniejszenia wykorzystania pierwotnych zasobów naszej planety.

Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton

Gdzie wyrzucamy kartony po mleku lub napojach?

Kartony do płynnej żywności należy wyrzucać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe.

Badanie Fundacji pokazało, że wie o tym 58% ankietowanych, czyli o 7% więcej niż w roku 2021. Właściwej odpowiedzi najczęściej udzielały kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a także województwa podlaskiego.

Drugim najczęściej wskazywanym (niepoprawnym) pojemnikiem był ten w kolorze niebieskim, przeznaczony na papier. Tę odpowiedź wskazało 9% badanych, co jest wartością niższą, niż w poprzednich latach.

Co ważne, zmniejszył się odsetek osób, które nie zwracają uwagi na to, do którego pojemnika wyrzucają kartony po płynnej żywności. W 2021 roku było to 26% badanych, w 2022 - 22%.

Tegoroczne wyniki badania społecznego cieszą, jak i są motywacją do dalszych działań edukacyjnych realizowanych przez Fundację. Nadchodzące lata będą prawdziwym wyzwaniem w tym zakresie, a w tradycyjnym systemie pojemnikowym trudno będzie osiągnąć 80-90% zbierania. 

Łukasz Sosnowski

Czy wiesz, że kartony do płynnej żywności poddawane są recyklingowi?

W tegorocznym badaniu zadano to pytanie respondentom. Okazuje się, że tylko ponad połowa Polaków (57%) wie, że kartony do płynnej żywności poddawane są recyklingowi. Większą wiedzę na ten temat posiadają kobiety, czterdziestolatkowie oraz osoby z wyższym wykształceniem. 

Recykling kartonów po płynnej żywności to prosty proces fizyczno-mechaniczny, który odbywa się w papierniach. Dzięki niemu możemy ponownie wykorzystać zawarte w opakowaniach surowce, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Łukasz Sosnowski

 Jak zapewnia Łukasz Sosnowski, wiele osób wciąż ma wątpliwości co do tego czy kartony są poddawane recyklingowi. W związku z tym Fundacja ProKarton kontynuuje działania edukacyjne, aby dotrzeć do całości społeczeństwa.


Fot.: Adobe Stock/Siam

Reklama