Maspex pracuje nad nowymi odmianami roślin. Mają być przystosowane do zmian klimatu

Maspex pracuje nad nowymi odmianami roślin. Mają być przystosowane do zmian klimatu

Maspex zgodnie ze straterią "Efekt Kolibra" dąży do pozyskiwania minimum 50% surowców z upraw dostępnych w Polsce znajdujących się w promieniu 150 km od zakładów produkcyjnych. Grupa prowadzi właśnie innowacyjne projekty badawcze dotyczące wprowadzenia nowych, przystosowanych do zmieniającego się klimatu odmian roślin.

Dzięki odpowiedniemu doborowi nasion powstałe w ramach projektu uprawy będą bardziej ekologiczne (mniejsze zużycie wody, brak konieczności stosowania pestycydów oraz większa odporność na ewentualne okresy suszy czy przymrozki). Producent pracuje nad nowymi odmianami pomidora gruntowego, ogórka gruntowego, pszenicy durum, jabłka czerwonomiąższowego oraz udoskonaleniem procesu kiszenia. 

W poszukiwaniu lepszej jakości ogórków

Od wielu lat polscy producenci ogórków kiszonych zmagają się z problemem braku odmiany ogórka gruntowego, która spełniałaby zarówno oczekiwania rolników, jak i branży przetwórczej. Stosowana technologia uprawy nie pozwala na osiągnięcie zadowalającej opłacalności produkcji, co skutkuje niewystarczającym zainteresowaniem rolników tego typu uprawami i negatywnie wpływa na cechy ogórka.

W rozwiązaniu tego problemu ma pomóc projekt badawczo-naukowy współrealizowany przez należącą do Grupy Maspex firmę Fruktus Agros Nova. Celem projektu jest stworzenie stabilnej bazy surowca dopasowanego do potrzeb posiadanej technologii kiszenia oraz pokrycie zapotrzebowania na odmianę ogórka przeznaczoną do procesu kiszenia.

Wsparcie w uzyskaniu lepszej jakości ogórków będzie miało kluczowe znaczenie dla problemu zbyt małej krajowej produkcji wysokiej jakości ogórka gruntowego przeznaczonego do procesu kiszenia. Realizacja projektu przyniesie także realne zmiany w zakresie zrównoważonej, niskoemisyjnej uprawy. Wprowadzenie nowej odmiany pozwoli na zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin oraz nawozów doglebowych o co najmniej 20%.

Maspex chce wytworzyć nową odmianę pomidora

Polscy producenci keczupów i koncentratów pomidorowych mogą pozyskać z rodzimego rynku ok. 30% rocznego zapotrzebowania szacowanego na ok. 100 tys. ton pomidorów. Wymusza to konieczność importu, wytworzonego poza granicami kraju, gotowego koncentratu pomidorowego.

Należąca do Grupy Maspex spółka Agros Nova (wytwarzająca produkty marek Łowicz, Krakus, Kotlin i Włocławek) oraz firma nasienna Plantico realizują projekt naukowo-badawczy mający na celu wytworzenie nowej odmiany pomidora regionalnego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu uprawy pozwalającego na monitorowanie procesu wzrostu. Pozwoli to na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i intensywny rozwój polskiego rolnictwa, dla którego do tej pory, uprawa pomidora gruntowego nie była wystarczająco opłacalna.

Realizacja działań w ramach projektu przyniesie realne zmiany w zakresie zrównoważonej, niskoemisyjnej uprawy. Wprowadzenie nowej odmiany pozwoli na zmniejszenie zużycia wody o ok. 35-40%, zmniejszenie zużycia nawozów doglebowych o minimum 10% oraz ograniczenie stosowania środków ochrony roślin.

Lubella pionierem uprawy pszenicy durum w Polsce

Pszenica durum to jedna z najstarszych roślin uprawianych przez człowieka. Obecnie znajduje zastosowanie w produkcji makaronów i kasz (kuskus, bulgur). Mimo to zaczęła być siana przez polskich rolników dopiero w 2005 r. Do końca sierpnia 2022 r. w Krajowym Rejestrze Odmian znajdowały się jedynie 4 odmiany ozime tej pszenicy i żadnej odmiany jarej. Zboże to zajmuje obecnie ok. 2500 ha pól uprawnych w naszym kraju, przy czym rolnicy bazują głównie na odmianach zagranicznych.

Jeden z projektów Lubelli obejmuje prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem wysokiej jakości makaronów z dodatkiem pszenicy durum uprawianej w Polsce, w tym otrzymaniem nowej formy pszenicy durum o cechach przydatnych w przemyśle przetwórczym. Prace prowadzone są w ramach projektu pt. "Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy durum".

Jabłka czerwonomiąższowe z Tymbarku

W ramach projektu dot. jabłek czerwonomiąższowych podjęta została współpraca z trzema sadownikami z okolic Tymbarku. Podczas realizacji projektu dla sadowników tych zostało zakupionych 6000 sadzonek jabłoni o owocach czerwonomiąższowych oraz elementy niezbędne do założenia sadów. Zgodnie z celami projektu jakość plonu ma być ukierunkowana na wydajność i łatwość zbioru (dostosowanie sposobu sadzenia i prowadzenia koron do zbioru mechanicznego oraz działania agrotechniczne umożliwiające maksymalne rozszerzenie okna zbioru w celu optymalnego wykorzystania sprzętu do zbiorów).

Sadownicy mają możliwość skonsultowania z jednostką naukową tematów związanych z uprawą tej mało znanej w Polsce odmiany jabłoni. Wymiana wiedzy i doświadczenia na temat uprawy jabłoni wpłynie na poprawę jej jakości, a w konsekwencji na lepsze plonowanie jabłoni i mniejsze zużycie środków ochrony roślin.

Zakład w Tymbarku po zakończeniu projektu będzie miał zapewnioną stałą dostawę jabłek czerwonomiąższowych o pożądanych cechach od sprawdzonych, godnych zaufania rolników, z sadów znajdujących się w niedalekiej odległości od zakładu.

Dzięki urozmaiceniu upraw i rozszerzeniu okna zbioru sadownicy zaangażowani w projekt podniosą swoją dochodowość i konkurencyjność.

Drugie życie nieidealnych warzyw i owoców

Wspieranie lokalnych rolników i dostawców to również działania ograniczające marnowanie żywności. Grupa Maspex już dwa razy wprowadziła do sprzedaży w sieci Lidl limitowaną edycję przetworów powstałych z plonów, których rolnicy nie byli w stanie sprzedać.

Dżem agrestowy wyprodukowany z owoców zebranych z upraw Pana Pawła Jarugi z Klementowic to inicjatywa marki Łowicz należącej do Grupy Maspex, która miała zwrócić uwagę na problem marnowania żywności już na etapie jej zbierania i przetwarzania. Agrest wykorzystany w produkcie jest smacznym i pełnowartościowym owocem, który z uwagi na swoją odmianę o różowym zabarwieniu nie mógł znaleźć odbiorców. Drugie życie otrzymał od marki Łowicz dzięki wprowadzeniu na rynek limitowanej edycji dżemów z wizerunkiem Pana Pawła na etykiecie.

W ubiegłym roku, dzięki marce Kotlin należącej do Maspeksu, drugą szansę otrzymały tzw. "krzywe" buraki – wyrosły w nieidealnych proporcjach i z upraw Pana Mieczysława Miszczaka z województwa łódzkiego trafiły do limitowanej edycji ketchupów, która także dostępna była w sieci sklepów Lidl.

Wykorzystywanie nieidealnych bądź nie cieszących się popularnością produktów rolnych przez rozpoznawalne marki spożywcze pomaga zwiększać świadomość społeczną na temat problemu marnowania żywności. Działania na rzecz niemarnowania żywności są częścią Strategii Zrównoważonego Rozwoju "Efekt Kolibra" realizowanej przez Grupę Maspex do 2030 roku.


Foto: mat. prasowe