Zmiany w systemie kaucyjnym. Które sklepy będą musiały przyjmować opakowania?

Zmiany w systemie kaucyjnym. Które sklepy będą musiały przyjmować opakowania?

Ministerstwo klimatu zakończyło prace nad projektem ustawy o systemie kaucyjnym. W porównaniu do wcześniej proponowanej wersji wprowadzono kilka zmian. Niektóre szczególnie dotyczą sieci detalicznych.

Projekt ustawy trafi teraz do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Planowane jest uchwalenie ustawy do marca przyszłego roku. Przy wynoszącym 24 miesiące vacatio legis, które zapowiadał Jacek Ozdoba, zapisy zaczną obowiązywać dopiero w 2025 roku. Co zmieniło się w projekcie?

Jednorazowe szkło poza systemem kaucyjnym

Podczas czerwcowej prezentacji kluczowych założeń systemu kaucyjnego, Jacek Ozdoba zakładał, że obejmie on puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku i jednorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET, do 3 l.

W tym kontekście zaszła jedna ważna zmiana. Zdecydowano, że system kaucyjny nie obejmie szklanych butelek jednorazowych. To ukłon m.in. w kierunku branży winiarskiej, która jeszcze we wrześniu apelowała o taką zmianę. Wówczas ZP PRW zwracał uwagę, że będzie to "kolejny cios dla małych sklepów, które zwyczajnie nie mają możliwości wygospodarowania dodatkowej przestrzeni magazynowej na potrzeby zbiórki".

Jacek Ozdoba zgodził się, że włączenie ich do systemu kaucyjnego mogłoby być zbyt dużym obciążeniem dla sklepów. Jak dodał, butelki te są objęte opłatą produktową.

Które sklepy muszą wprowadzić system kaucyjny?

Kolejną bardzo ważną zmianą, która zaszła w projekcie ustawy, jest zwiększenie powierzchni sklepów, które będą miały obowiązek wprowadzenia systemu kaucyjnego w swoich placówkach. Do tej pory była mowa o obiektach liczących powyżej 100 mkw. powierzchni. Zmiana polega na zwiększeniu limitu do 200 mkw.

Oznacza to, że sklepy liczące do 200 mkw. będą mogły, ale nie będą musiały przyjmować opakowań w ramach systemu kaucyjnego. Jak wyjaśniał Jacek Ozdoba, w mniejszych placówkach odbiór opakowań byłby trudny przede wszystkim ze względów organizacyjnych.

Ile wyniesie kaucja?

Na ten moment nie ustalono jeszcze wysokości kaucji za opakowania objęte systemem kaucyjnym. Jak wyjaśniał Jacek Ozdoba, zostanie ona ustalona w drodze rozporządzenia na podstawie aktualnej sytuacji gospodarczej. 

Według lipcowego badania ARC Rynek i Opinia o systemie kaucyjnym, chęć skorzystania z systemu wśród Polaków rośnie wraz z rosnącą wysokością kaucji. Jak pokazały wyniki, już 40 groszy zwrotu w przypadku 1,5 l butelki plastikowej po wodzie byłaby dla 69% Polaków zachęcająca do korzystania z systemu. Do 83% wzrasta odsetek osób, które zwracałyby opakowanie, gdyby kwota ta wynosiła 70 groszy.


Foto: StockAdobe(gpointstudio)

Reklama