Farmio zapłaci karę za opóźnienia w płatnościach. Spółka zalegała kontrahentowi 3 mln zł

Farmio zapłaci karę za opóźnienia w płatnościach. Spółka zalegała kontrahentowi 3 mln zł

Farmio SA, właściciel marki świezych jaj Farmio, zapłaci sporą karę za opóźnienia w płatnościach na rzecz swoich dostawców. Decyzję w tej sprawie wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Spółka niewywiązując się z płatności w terminie, narażała swoich kontrahentów – przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiebiorców – na niewypłacalność, a nawet upadłość. W związku z tym, prezes UOKiK nałożył na Farmio karę opiewającą na ponad 700 tys. zł. 

Farmio zalegało jednego kontrahentowi ponad 3 mln zł

Najwyższa kwota opóźnionego świadczenia to ponad 955 tys. zł z tytułu jednej faktury opłaconej po terminie. Największa zaległość wobec jednego kontrahenta wyniosła ponad 3 mln zł i dotyczyła 11 faktur. Kolejne siedem najbardziej poszkodowanych podmiotów otrzymało od Farmio po terminie świadczenia na ok. 2 mln zł każdy. Byli to najczęściej polscy przedsiębiorcy.

Wielu przedsiębiorców z sektora MŚP skarży się na kłopoty z uzyskaniem na czas pieniędzy od swoich kontrahentów. Nieterminowe płatności, jak i zbyt długie terminy zapłaty, mają bardzo negatywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw, zwiększając ryzyko ich upadłości. Jest to szczególnie niekorzystne dla małych  przedsiębiorców, pierwszego ogniwa w łańcuchu dostawców z branży rolno-spożywczej, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z rozwiązań poprawiających płynność finansową.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Nowelizacja przepisów dot. zatorów płatniczych

Do Sejmu trafiła wypracowana przez UOKiK wspólnie z MRiT nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Jej celem jest zarówno doprecyzowanie, jak i uproszczenie przepisów dotyczących walki z zatorami płatniczymi. Nowe rozwiązania mają przyspieszyć prowadzenie postępowań, co pozwoli na efektywniejsze i szybsze reagowanie na niepożądane na rynku zjawisko opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Projekt nowelizacji przewiduje m.in. wprowadzenie instytucji tzw. wezwań miękkich, czyli możliwości wystąpienia do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania. Pozwoli to na szybką reakcję na wykryty zator i da przedsiębiorcy możliwość uregulowania zaległości i poprawy kultury płatniczej. Dodatkowo, nowelizacja wprowadza nowy wzór na wysokość kary maksymalnej. Przyszły model karania ma m.in. umożliwić Prezesowi UOKiK wzięcie pod uwagę przy wymiarze sankcji okoliczności łagodzących i obciążających występujących w konkretnej sprawie.


Foto: StockAdobe(Berit Kessler)

Reklama