Przedsiębiorcy znad Odry rozczarowani wsparciem od rządu. "To kropla w morzu potrzeb"

Przedsiębiorcy znad Odry rozczarowani wsparciem od rządu. "To kropla w morzu potrzeb"

Po katastrofie ekologicznej, biznes nad Odrą umarł. W połowie sierpnia Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apelowała do rządu o pilne wsparcia dla przedsiębiorców, którzy nagle zostali pozbawieni źródła dochodu. Propozycja wsparcia przyszła Trudno jednak uznać ją za satysfakcjonującą – zaznacza Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Jakie wsparcie proponuje rząd nadodrzańskim firmom?

Propozycja rządowa zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł liczyć na 3 tysiące złotych brutto wsparcia na jednego pracownika jeżeli jego dochód spadł rok do roku lub miesiąc do miesiąca o 50%. W opinii Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie propozycja dla nadodrzańskich przedsiębiorców nie jest wystarczającą odpowiedzią na skalę problemu.

Doceniamy szybkość propozycji spotkania w sprawie kryzysu nadodrzańskiego ze strony Rządu, ale nie możemy jednak uznać propozycji za satysfakcjonująca. To kropla w morzu potrzeb i tak naprawdę zostawienie przedsiębiorców z kryzysem samych sobie.

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Prezeska Izby zwraca uwagę na to, że propozycja rządu byłaby dobra, gdyby odrzańska katastrofa trwała miesiąc, a potem wszyscy wrócili do pracy. Wiemy jednak, że tak nie jest. "Przedsiębiorców rozczarowała propozycja jednorazowego świadczenia" – wyjaśnia Hanna Mojsiuk i dodaje, że Izba jest gotowa na dialog z rządem. 

Obecna propozycja sprawi, że wiele firm po prostu zbankrutuje

"Przedsiębiorcy takich branż jak turystyka, rekreacja czy rybactwo zarabiają kilka miesięcy w roku na całoroczne utrzymanie. Nie można wytrącić im z harmonogramu najważniejszego miesiąca w roku, dać szczątkową rekompensatę przychodu i powiedzieć, że już jest wszystko ok. Jeżeli nie będzie nowej propozycji to wiele firm w których imieniu walczymy po prostu zbankrutuje" – mówi Hanna Mojsiuk.

Jak wyjaśnia prezeska Izby, rząd nie pomyślał o wielu niuansach. Wśród nich wymienia m.in. fakt, że branże sezonowe nie zatrudniają na umowy o pracy i nie zatrudniają za płace minimalne. Co za tym idzie, zarobki przekraczają 3 tys. zł, które jako wsparcie proponuje rząd. "Poza tym nikt nie myśli o tym, jak utrzymać jesienią i zimą firmy, które przestały zarabiać w szczycie sezonu" – dodaje Hanna Mojsiuk.

Izba postuluje o prawdziwe wsparcie dla pokrzywdzonych przedsiębiorców

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie na bieżąco konsultuje się z przedsiębiorcami i przygotowała pakiet propozycji, które zostaną przedłożone rządowi RP. "Postulujemy o większe i szybsze wsparcie" – mówi skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Michał Wojtas. 

Brakuje szybkiego wsparcia w: zwolnieniu w opłacaniu składek ZUS i NFZ – od lipca do końca roku, zwolnienia z PIT/CIT za cały 2022 r.  Można byłoby odzyskać zapłacone zaliczki i zwiększyć płynność przedsiębiorców.  Przekazać samorządom pieniądze na zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i dzierżaw dla gmin. Nie powinniśmy pozwolić, by przedsiębiorcy zostali zostawieni sami sobie i musieli np. sami występować o warunkowe zwolnienia z opłat ZUS i US.

Michał Wojtas, skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Mecenas Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski zwraca także uwagę na sytuacje przedsiębiorców pod kątem bieżących zobowiązań. 

Kwestie związane z kredytami i leasingami są bardzo ważne dla wielu przedsiębiorców, bo dla wielu spośród nich stanowią znaczną część stałych, comiesięcznych kosztów. O ile z nieinstytucjnoalnymi kontrahentami czasem istnieje możliwość podjęcia negocjacji i odroczenia niektórych przynajmniej płatności, o tyle taką elastycznością rzadko wykazują się banki i leasingodawcy, zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z wprowadzonymi "wakacjami kredytowymi". Dlatego też dostrzegam potrzebę wsparcia przedsiębiorców w tym zakresie poprzez szczególne regulacje prawne.

Mecenas Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski

StockAdobe(Riku)