Pierwsze półrocze w Krynicy Vitamin: spadek przychodów i wzrost zysku netto

Pierwsze półrocze w Krynicy Vitamin: spadek przychodów i&nbspwzrost zysku netto

Krynica Vitamin odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. W tym samym czasie spółka wypracowała o 18% wyższy wynik EBITDA oraz 20% wzrost zysku netto. 

Polski producent napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych zakończył pierwsze sześć miesięcy 2022 roku z przychodami na poziomie 179 mln zł, co oznacza spadek o 11,5% rok do roku. Mimo niższych przychodów spółka wypracowała 13,5 mln zł wyniku EBITDA (wzrost o 18% r/r), a także 5,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 20% r/r.

Wyniki finansowe Krynicy Vitamin a niepewna sytuacja na rynku

Kluczowe czynniki mające wpływ na wyniki finansowe to częściowa zmiana modelu biznesowego, polegająca na produkcji napojów na surowcach i opakowaniach powierzonych przez klientów. Przełożyło się to na niższe przychody Spółki, mimo wyższych wskaźników EBITDA i zysk netto.

Pomimo rosnących kosztów pracy i wytworzenia, szalejącej inflacji, rentowność na poziomie EBITDA wzrosła o 2,1 mln zł w stosunku do wyniku w pierwszym półroczu 2021 roku. Mierzyliśmy się z drastycznym wzrostem kosztów obsługi zadłużenia, zaburzeniami w łańcuchach dostaw, a wojna w Ukrainie spotęgowała negatywne czynniki makroekonomiczne i geopolityczne. Nie wiemy, co będzie się działo z cenami surowców, opakowań czy transportu. Sytuacja na rynku pozostaje niepewna.

Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin SA

Jednym z wyzwań, przed którym stoi spółka jest ryzyko braku ciągłości dostaw energii w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym, w szczególności gazu i prądu.

Żaden dostawca energii elektrycznej i gazu nie zagwarantuje nam ciągłości dostaw, jednak podjęliśmy szereg działań, by zniwelować to ryzyko. Zainwestowaliśmy m.in. w termomodernizację rurociągów transportujących parę wodną i ciepłą wodę, a także wymienników ciepła i urządzeń grzewczych. Pozwoliło to ograniczyć zużycie energii. Ponadto, mimo wymiany kotłów parowych zasilanych olejem napędowym na gazowe, pozostawiliśmy sobie możliwość alternatywnego zasilania jednego z kotłów olejem, gdyby były niedobory gazu. To pozwoli nam na zniwelowanie ryzyka ograniczania bądź przerywania produkcji przy 9. Stopniu zasilania i wyższych. Jednak  w najbliższych miesiącach dynamika na rynku energii będzie duża.

Piotr Czachorowski

Krynica Vitamin wyprodukowała 262 mln sztuk napojów

Wzrost produkcji napojów przez Krynicę Vitamin w pierwszym półroczu wyniósł 23% względem analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy liczba sztuk zatrzymała się na poziomie 213 mln. Jak zaznacza Piotr Czachorowski, wyższy wolumen produkcji przełożył się na wyższy wskaźnik EBITDA i zysk netto.

O jedną czwartą wzrosła produkcja napojów w puszce aluminiowej – ze 189 mln sztuk w pierwszym półroczu 2021 roku do 236 mln sztuk bieżącym okresie rozliczeniowym. Puszka aluminiowa od lat jest naszym głównym opakowaniem. Aluminium jest surowcem uniwersalnym, lekkim w transporcie i ekologicznym, gdyż surowiec wtórny można przetwarzać w nieskończoność. Produkcja napojów PET pozostaje na tym samym poziomie. Rośnie za to udział w sprzedaży formatu szklanego, podejmujemy działania, by segment szklany dalej rozwijać.

Piotr Czachorowski

Spółka kontynuowała rozwój współpracy z dotychczasowymi klientami z Polski i zagranicy. W raportowanym okresie najważniejszym zagranicznym rynkiem Spółki były Niemcy. Poza Polską Krynica Vitamin realizowała sprzedaż do ok. 30 krajów.

Kluczowe cele na 2022 rok

Celem Spółki na bieżący rok jest dalszy wzrost efektywności działań m.in. w wyniku rozpoczęcia nowych projektów inwestycyjnych oraz zapewnienie pełnego wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjno-logistycznych poprzez ekspansję na nowe rynki i nowe produkty.

Priorytetem Spółki pozostaje dywersyfikacja – klientów, rynków zbytu, dostawców opakowań i surowców. Krynica Vitamin inwestuje również w rozwój nowych technologii. 


Foto: Zakład produkcyjny Krynicy Vitamin (mat. prasowe)

Reklama