Mocne pierwsze półrocze w Eurocash. Grupa ogłasza nową strategię

Mocne pierwsze półrocze w&nbspEurocash. Grupa ogłasza nową strategię

Grupa Eurocash zakończyła pierwsze półrocze z silnym wzrostem sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. W tym czasie jej przychody wzrosły o ponad 16%. Zgodnie z nową strategią, podczas najbliższych trzech lat Grupa skupi się na inwestycjach w rozwój sieci franczyzowych i partnerskich, budowaniu platformy technologicznej dla sklepów lokalnych oraz umocnieniu pozycji największego hurtownika w Polsce.

W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa Eurocash zanotowała silny wzrost sprzedaży, co przełożyło się na wzrost przychodów o ponad 16% r/r, do 14,3 mld zł. Po czwartym z rzędu kwartale zwiększania rentowności w Hurcie i w Detalu, Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu br. najwyższy historycznie wynik EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację), który wyniósł 407 mln zł (+102% r/r).

Dynamiczne wzrosty w hurcie i detalu

Skonsolidowana sprzedaż w omawianym okresie przekroczyła 14,3 mld zł i była o ponad 16% wyższa niż przed rokiem. Co ważne, wzrost przychodów przewyższył wzrost kosztów, co przełożyło się na poprawę marży EBITDA i historycznie wysoki poziom zysku EBITDA – w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł on 407 mln zł.

To ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z wynikiem zaraportowanym w pierwszej połowie 2021 r. i o 44% r/r w porównaniu z wynikiem znormalizowanym (bez uwzględnienia odpisu w segmencie detalicznym).

W segmencie hurtowym zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w każdym formacie dystrybucji, a pozytywny efekt dźwigni operacyjnej przełożył się na wzrost marży EBITDA. W efekcie, EBITDA w Hurcie wzrosła o 24% r/r, do 357 mln zł, przy wzroście przychodów o 14% r/r, do 10,35 mld zł. Jednocześnie coraz więcej naszych klientów zamawia produkty na eurocash.pl. Liczba użytkowników tej platformy w czerwcu wzrosła do blisko 38 tysięcy wobec niespełna 31 tysięcy na początku roku.

Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash

Poprawę sprzedaży widać także w segmencie detalicznym, który odnotował wzrosty w każdej z kategorii. "Dodatkowy, pozytywny wpływ miała konsolidacja sklepów Arhelan, przejętych w listopadzie 2021 r. Łączna sprzedaż Detalu wzrosła w pierwszym półroczu o blisko 20% r/r, do 3,6 mld zł" – dodaje Jacek Owczarek.

EBITDA segmentu detalicznego w pierwszej połowie 2022 r. wyniosła 141 mln zł, co oznacza wzrost o 89% r/r w ujęciu znormalizowanym (bez uwzględnienia odpisu dokonanego w pierwszej połowie 2021 r.).

Ekspansja e-sklepu Frisco i sieci Duży Ben

Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym półroczu br. wyniosła z kolei 349 mln zł i była o 41% wyższa niż przed rokiem. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z dalszej ekspansji e-supermarketu Frisco oraz sieci marketów alkoholowych Duży Ben (na koniec czerwca br. liczyła ona już 249 sklepów wobec 204 na koniec 2021 r.).

Z uwagi na koszty prowadzonej ekspansji, EBITDA segmentu Projekty pozostawała ujemna: w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła -34 mln zł wobec -22 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Nowa strategia Grupy Eurocash

Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa Eurocash w latach 2023-2025 skoncentruje się na dalszym rozwoju podstawowej działalności, w szczególności obszaru hurtowego, który ma funkcjonować w modelu omnichannel (tj. wielokanałowym, łączącym sprzedaż stacjonarną i online). Celem Eurocash w tym obszarze jest m.in. poprawa warunków zakupowych, wzrost lojalności klientów, jak i podwojenie sprzedaży B2B e-commerce za pośrednictwem eurocash.pl.

Jako organizator sieci franczyzowych i partnerskich, Grupa Eurocash planuje dalsze inwestycje w ich rozwój i pozycjonowanie, co z kolei ma przełożyć się na wzrost liczby sklepów zrzeszonych w tych sieciach oraz zwiększenie udziałów rynkowych. Także marka Delikatesy Centrum będzie rozwijana w modelu franczyzowym, w tym z partnerami (joint-venture).

Grupa Eurocash zamierza ponadto być platformą technologiczną, oferującą nowoczesne rozwiązania cyfrowe, w tym zintegrowany program lojalnościowy oraz największą platformę POS w handlu niezależnym.

W obszar platformy technologicznej wchodzi również Frisco, lider rynku e-grocery w Polsce. Grupa zakłada, że w 2025 r. przychody Frisco sięgną 1 mld zł. Dla porównania, w 2021 r. wyniosły one 294 mln zł, a w pierwszej połowie 2022 r. już blisko 190 mln zł.

Cele na 2025: 1 mld EBITDA, niższe zadłużenie i dywidenda

Zarząd Grupy Eurocash zakłada, że realizacja przyjętej strategii pozwoli na osiągnięcie w 2025 r. 1 mld EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, przed MSSF 16).

Jednocześnie, w otoczeniu rosnących stóp procentowych, Grupa Eurocash zamierza zmniejszyć zadłużenie i koszty finansowania. Celem jest ustabilizowanie struktury finansowania na poziomie 1,5x dług netto/EBITDA (przed MSSF 16), przy tymczasowo wyższych poziomach wskaźnika dla skorzystania z okazji powiększenia udziałów rynkowych.

Intencją Eurocash jest również powrót do regularnego wypłacania dywidendy, przy czym rekomendacja oraz kwota dywidendy będą uwzględniały warunki i strukturę finansowania, którego stroną będzie Grupa.


Foto: Grupa Eurocash (mat. prasowe)

Reklama