Empik ma nowego właściciela. Kontrolę nad spółką przejmuje prezeska zarządu

Empik ma nowego właściciela. Kontrolę nad spółką przejmuje prezeska zarządu

Dotychczasowa prezeska zarządu firmy, Ewa Szmidt-Belcarz, przejmuje kontrolny pakiet akcji w Grupie Empik. Sprzedającym 51% akcji jest Penta Investments, obecna w Empiku od 2012 roku. Obie strony transakcji deklarują kontynuowanie bliskiej i partnerskiej współpracy w zakresie inwestycji i rozwoju biznesu. Wartość transakcji nie jest znana.

Grupa Empik zanotowała 2,4 mld zł obrotów w ubiegłym roku, z czego prawie połowa została wypracowana przez segment e-commerce i digital. Strony transakcji zdecydowały o nieujawnianiu jej wartości. Zamknięcie transakcji jest przedmiotem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontrola nad Empikiem w rękach dotychczasowej prezeski

Przejęcie większości akcji w Grupie Empik przez Ewę Szmidt-Belcarz nie zmienia struktury zarządczej firmy ani strategii Spółki, realizowanej od 2015 roku. Nowa wiodąca akcjonariuszka pozostaje prezeską zarządu i planuje dalszy długoterminowy rozwój całej Grupy we współpracy z Penta Investments.

Współpraca z Penta Investments była zawsze bliska, otwarta i partnerska. Od wielu lat dzielimy wspólną wizję rozwoju Grupy Empik, którą konsekwentnie i odważnie realizujemy. Dzisiaj materializuje się kolejny, ważny krok w historii naszej współpracy.

Ewa Szmidt-Belcarz, prezeska zarządu Empik S.A.

Penta Investments pozostaje w Spółce posiadając 49% akcji i deklaruje dalsze wspieranie rozwoju poszczególnych linii biznesowych. Do 2026 roku planowane inwestycje osiągną poziom 300-350 mln zł i będą skierowane głównie na rozwój organiczny, nie wykluczając jednak akwizycji.

Przejęcie kontroli nad Grupą Empik dokonane przez Ewę Szmidt-Belcarz jest przykładem transakcji wykupu menedżerskiego (MBO, management buy-out), które są rzadkie w przypadku spółek o takiej skali biznesu.

Od 2015 roku intensywnie współpracujemy z Ewą w realizacji strategii wzrostu Grupy Empik. Dotychczas, pod jej kierownictwem, wspólnie powiększyliśmy skalę firmy dwukrotnie, w wielu kluczowych wymiarach – m.in. przychodach czy wyniku EBITDA. Realizacja tej transakcji potwierdza bardzo dobrą dotychczasową współpracę, pozwala nam kontynuować wsparcie Grupy Empik i daje możliwość realizacji większych zysków w przyszłości.

Łukasz Waszak, dyrektor inwestycyjny Penta Investments w Polsce

Strategia Grupy pozostaje niezmienna

Strategią Grupy Empik jest dalsze inwestowanie w rozwój w obszarach omnichannel, platformę e-commerce empik.com oraz ekosystem subskrypcyjny, jak również digitalizację, automatyzację i robotyzację procesów w całej Grupie. Inwestycje będą również kontynuowane w dynamicznie rosnących spółkach Grupy – w obszarach tworzenia i dystrybucji treści tradycyjnych i cyfrowych, jak również w obszarze event discovery i sprzedaży biletów na wydarzenia.

Kluczowym elementem strategii pozostaje również zrównoważona rozbudowa sieci tradycyjnych salonów i formatu convenience, uzupełniających rozwój e-commerce. Wejście Ewy Szmidt-Belcarz do grona akcjonariuszy nie oznacza żadnych zmian dla partnerów biznesowych, pracowników i innych interesariuszy.


Foto: Ewa Szmidt-Belcarz, prezeska zarządu Empik S.A. (mat. prasowe)

Reklama