Sześć startupów we współpracy z PepsiCo na rzecz zrównoważonej logistyki

Sześć startupów we współpracy z PepsiCo na rzecz zrównoważonej logistyki

Firma PepsiCo współpracuje z nowatorskimi startupami, dzięki którym możliwe będzie wdrażanie przełomowych technologii umożliwiających doskonalenie zrównoważonych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw na terenie Europy.

Sześć mogących pochwalić się sukcesami rynkowymi startupów zostało wybranych w ramach dokładnie zaprojektowanego programu, którego celem było zaangażowanie innowacyjnych firm w proces promowania nowych technologii. W ciągu następnych 12 miesięcy PepsiCo planuje rozwijać kolejne wspólne projekty.

Pionierskie rozwiązania w PepsiCo

Program nadzoruje PepsiCo Labs – zespół, którego celem jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają rozwiązania cyfrowe stanowiące pomost łączący biznes ze światem nowatorskich technologii. Zadaniem PepsiCo Labs jest identyfikacja pionierskich rozwiązań technologicznych i współpraca z ich twórcami w zakresie stałego rozwoju, wykorzystania wspólnego potencjału i opracowywania nowych koncepcji mających pozytywny wpływ na działalność.

Po dokonaniu analizy testów nowych technologii, PepsiCo będzie dążyć do wdrożenia zweryfikowanych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw w roku 2023 i kolejnych latach. Dzięki temu firma znajdzie się w czołówce organizacji stosujących najnowocześniejsze technologie do rozwiązywania złożonych problemów.

Kluczowe obszary działań

"Mamy świadomość odpowiedzialności za efektywne wykorzystanie zasobów i stałą redukcję emisji gazów cieplarnianych, jednak nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego celu samodzielnie. Wybierając odpowiednio dopasowane do naszych potrzeb partnerstwa dzięki działaniom podejmowanym przez PepsiCo Labs, umożliwiamy realizację przełomowych rozwiązań, wnosząc w ten sposób istotny wkład w proces promowania innowacji technologicznych" – zaznacza Katharina Stenholm, wiceprezeska ds. zrównoważonego rozwoju w PepsiCo Europe.

PepsiCo Labs nawiązało współpracę z 6 startupami, które umożliwią wdrażanie zrównoważonych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw; dalsze partnerstwa planowane są na kolejny okres 12 miesięcy. Działania pilotażowe będą się odbywać  na terenie Europy, w tym w Turcji, Belgii i Portugalii, koncentrując się na czterech głównych obszarach:

1. Wydajność i automatyzacja

PepsiCo w Turcji dokona próbnego wdrożenia monitorów Pulse Industrial i BrenPower, które wykrywają awarie odwadniaczy przy wykorzystaniu systemów AI. Zastosowane technologie mają na celu redukcję śladu węglowego w zakładach PepsiCo poprzez zmniejszanie strat pary i ogólną poprawę wydajności.

2. Zrównoważona technologia czyszczenia i higieny

PepsiCo w Portugalii przetestuje rozwiązanie Ozo Innovations, które wykorzystuje zaawansowaną technologię elektrochemiczną w celu zapewnienia lepszej higieny miejsc pracy w zakładach produkcyjnych. Urządzenie Elocube produkowane przez Ozo wykorzystuje elektrolizę w celu zamiany zimnej wody i soli w wydajny roztwór przeznaczony zarówno do czyszczenia, jaki i dezynfekcji. W przypadku pozytywnego zakończenia testów, technologia pozwoli zrewolucjonizować procesy czyszczenia, zmniejszając zużycie środków chemicznych, wody oraz energii.

3. Recykling

Wykorzystując opatentowany proces przetwarzania, startup UBQ Materials zamienia nieposortowane odpady domowe, w tym wszystkie organiczne i nienadające się do recyklingu tworzywa sztuczne, w termoplastyczny materiał pochodzenia biologicznego o pozytywnym oddziaływaniu na klimat. PepsiCo przetestuje nowy materiał na stojakach promocyjnych Lay's w całej Turcji, zmierzając w ten sposób to zamknięcia obiegu.

Startup Security Matters opracował system niewidzialnych znaczników, dzięki któremu możliwe jest zarówno fizyczne, jak i cyfrowe śledzenie odpadów opakowaniowych w zakresie identyfikacji, monitorowania i sortowania. Całość tych operacji zapisywana jest w systemie blockchain. PepsiCo będzie testować tę technologię, co pozwoli monitorować recykling w obiegu zamkniętym, umożliwi potwierdzenie osiąganych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także przyczyni się do usprawnienie sortowania odpadów.

4. Odzyskiwanie wody

Rozwiązanie Elateq, które zostanie przetestowane w Belgii, oferuje możliwość elektrochemicznego oczyszczania ścieków w celu usunięcia patogenów oraz zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z wody przy mniejszym zużyciu energii. Jeżeli testy się powiodą, technologia zmniejszy całkowity ślad węglowy w zakładach PepsiCo i przyczyni się do budowy zamkniętej gospodarki wodnej.

PepsiCo naprzeciw zmianom klimatu

Dotychczas PepsiCo Labs nawiązało współpracę z ponad 30 startupami w ponad 200 krajach. Wspólne projekty obejmują m.in. technologię WINT (Water Intelligence), która z powodzeniem sprawdza się w obszarze ograniczania zużycia wody w łańcuchu dostaw.

Zespół PepsiCo Labs powstał, aby poprowadzić PepsiCo ku przyszłości. Chcemy być liderem w zakresie innowacji technologicznych, integrując rozwiązania oferowane przez startupy na całym świecie. Mamy ogromny przywilej móc współpracować z sześcioma innowacyjnymi podmiotami, które rozwijają przełomowe technologie i opracowują nowe rozwiązania w dążeniu do sprostania wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem całego świata. Liczymy, że dzięki podjętej współpracy przyspieszymy rozwój tych obiecujących firm, a jednocześnie będziemy stale wdrażać zrównoważone rozwiązania w działalności PepsiCo.

David Schwartz, wiceprezes PepsiCo Labs

Projekt ten jest zgodny z ogłoszoną w ubiegłym roku strategiczną transformacją PepsiCo Positive (pep+), która w sposób kompleksowy skupia działania firmy wokół celów zrównoważonego rozwoju i kapitału ludzkiego. Podejmowane przez firmę działania wpisują się w ambicję PepsiCo, aby do 2030 r. obniżyć emisje z zakresu 1 i 2 o 75%, zgodnie z najnowszym Raportem ESG.

Wdrażanie rozwiązań przeciwdziałających zmianom klimatycznym jest integralną częścią przyszłości firmy PepsiCo, jej klientów, konsumentów i całej planety. Współpraca ze startupami jest następstwem ambitnego celu PepsiCo, polegającego na osiągnięciu neutralności węglowej do 2040 r. (na 10 lat przed terminem wyznaczonym przez porozumienie paryskie),  w dążeniu do dekarbonizacji całego łańcucha wartości.


Foto: mat. prasowe

Reklama