Wyniki finansowe Carrefour: Polska z największymi wzrostami w Europie

Wyniki finansowe Carrefour: Polska z największymi wzrostami w Europie

Grupa Carrefour opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku. W tym czasie wzrost sprzedaży wyniósł 13,2%. Tylko w II kwartale osiągnął 17,2%.

Po pierwszych sześciu miesiącach roku LFL, czyli sprzedaż w sklepach Grupy, które funkcjonują dłużej niż rok, wzrosła o 5,4%. O 3,8% zwiększył się także zwrot z inwestycji (ROI) – do poziomu 194 mln euro.

Carrefour może pochwalić się także dobrymi wynikami za II kwartał, który zakończył ze wzrostem sprzedaży na poziomie 17,2%. LFL wzrosło w tym czasie o 7,3%. Za największy wzrost odpowiadały placówki typu convenience i inne, które w II kwartale urosły o ponad 10%. W przypadku hiper- i supermarketów odnotowano niewielkie spadki (kolejno -0,5% oraz -0,7%).

Kluczowe rynki Grupy Carrefour

Grupa Carrefour jest obecna w Europie, Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Za największy udział w sprzedaży w II kwartale 2022 roku odpowiadał rynek francuski, gdzie Grupa osiągnęła wynik na poziomie 10,354 mln euro. 

W tym czasie pozostałe europejskie kraje odpowiadały za 6,151 mln euro sprzedaży. Ameryka Łacińska wygenerowała z kolei sprzedaż na poziomie 5,957 mln euro, a Azja 616 mln euro.

Największy wzrost sprzedaży like-for-like charakteryzuje region Ameryki Łacińskiej, gdzie wyniósł on 27,7% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W Europie wzrost wyniósł 3,8%, a we Francji 1,4%. W przypadku Azji mamy do czynienia ze spadkiem o 4,7%.

Polska z największymi wzrostami w Europie

Carrefour w Polsce odnotował w II kwartale największy wzrost sprzedaży LFL spośród wszystkich europejskich rynków. Sprzedaż like-for-like odnotowała w tym czasie 15% wzrost, przy średnim wzrośnie w Europie na poziomie 3,8%. Na pozostałych rynkach różnica nie przekroczyła 6,4%. W przypadku Belgii, Carrefour odnotował spadek o 4,8%.

Także w perspektywie pierwszego półrocza, Polska wybija się spośród państw europejskich najwyższym poziomem wzrostu sprzedaży LFL (10,3%). Na kolejnych miejscach znajdują się: Hiszpania i Rumunia (+4,1%) oraz Włochy (2,6%). Na przestrzeni 6 miesięcy sprzedaż LFL Belgii spadła o 5,9%.

Mocny kanał e-commerce

Grupa Carrefour odnotowała przyspieszenie w kanale e-commerce. W pierwszym półroczu 2022, GMV wyniosło 2 mld euro, co oznacza wzrost na poziomie 16%. Jak informuje Grupa, mocne przyspieszenie nastąpiło w II kwartale, kiedy wzrost wyniósł aż 22%, wobec 10% w I kwartale.

Carrefour wyznaczył sobie ambicję bycia światowym liderem w dziedzinie Digital Retail. Grupa dąży do osiągnięcia GMV na poziomie 10 mld euro do 2026 roku. 

Przy okazji wyników finansowych, Carrefour zapowiedział także prezentację nowego planu strategicznego Grupy. Będziemy musieli na nią poczekać do 8 listopada br. "Carrefour kontynuuje swój marsz naprzód i 8 listopada przedstawi swój nowy plan strategiczny, inicjując trajektorię 2026 i wzmacniając swoje długoterminowe ambicje" – zapowiedział Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny Grupy Carrefour.


Foto: carrefour.com

Reklama