Polacy na tle Europejczyków: Większe wydatki na żywność, mniej na alkohol

Polacy na tle Europejczyków: Większe wydatki na żywność, mniej na alkohol

W związku z rosnącą inflacją, już 33% polskich konsumentów spodziewa się wzrostu swoich wydatków na świeżą żywność. To o 12 p.p. więcej niż średnia dla Europy – wskazuje najnowsze badanie EY. Jednocześnie Polacy częściej niż Europejczycy planują szukać oszczędności w kategorii alkoholi.

Inflacja wpływa na przyzwyczajenia i decyzje zakupowe konsumentów w Polsce, jak i całej Europie. Jednak według badania Future Consumer Index obawy i deklaracje Polaków różnią się w dużym stopniu od tych prezentowanych wśród wszystkich Europejczyków. Powodem może być przede wszystkim różnica w poziomie inflacji w poszczególnych krajach.

Wzrosną wydatki na żywność i środki czystości

Polacy, ze względu na różne oczekiwania inflacyjne, w porównaniu do Europejczyków, przewidują większy wzrost wydatków na świeżą żywność (33% vs. 21%) i środki czystości (24% vs. 15%). 

Równocześnie Polacy w zbliżonym stopniu co Europejczycy (28% i 31%) planują zwiększyć swoje wydatki na wakacje. Jest to jedyna kategoria w obszarze zwiększania budżetu, w której różnica między deklaracjami Polaków a Europejczyków wyniosła mniej niż 5 punktów procentowych. Może to wskazywać na różnice w poziomie inflacji pomiędzy poszczególnymi krajami, a co za tym idzie – inne odczucia i oczekiwania związane ze wzrostem cen.

Gdzie Polacy będą szukać oszczędności?

Naturalnie, pierwszą kategorią, z której zrezygnują polscy konsumenci są produkty luksusowe – zadeklarowało tak aż 37% ankietowanych.

Polacy w naturalny sposób będą szukać oszczędności także w kategoriach, z których najłatwiej zrezygnować lub w których łatwo szukać tańszych zamienników tj. zamawianie gotowych posiłków w restauracjach (29%), tytoń (27%) oraz napoje alkoholowe (27%).

Niemniej wyniki badania EY – Future Consumer Index – wskazują, że segment żywności i napojów może ulec stagnacji. Szczególnie dotyczy to produktów przetworzonych, gdzie w kategoriach mrożonki, przekąski oraz napojów bezalkoholowych i alkoholowych większy odsetek konsumentów planuje zredukować, a nie zwiększyć swoje wydatki. 

Obok mrożonek (12 p.p.), to właśnie w kategorii napojów – zarówno alkoholowych jak i bezalkoholowych – można zaobserwować największe różnice pomiędzy Polakami a pozostałymi krajami Europy – 8 punktów procentowych.


Foto: StockAdobe(Nomad_Soul)