Centra handlowe notują wzrost obrotów. Napędza go sprzedaż żywności

Centra handlowe notują wzrost obrotów. Napędza go sprzedaż żywności

Majowe obroty w centrach handlowych wzrosły o blisko 1/4 względem przedpandemicznego maja 2019 roku – podaje Polska Rada Centrów Handlowych. Kolejny miesiąc z rzędu na wzrost wpływają przede wszystkim zwiększone zakupy spożywcze.

Obroty w centrach handlowych w maju 2022 roku były o 22% wyższe niż w maju 2019 roku. Najnowsze wyniki Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) napawają lekkim optymizmem. Nie należy jednak zapominać o trudnej sytuacji, z którą mierzy się obecnie cała branża.

Żywność napędza sprzedaż w centrach handlowych

"Obroty w centrach handlowych rosną kolejny miesiąc z rzędu, a klienci odwiedzają je częściej niż przed pandemią" – informuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH. Majowe obroty były wyższe o 22% względem maja 2019 roku. Duży wpływ na ten wyniki, podobnie jak przez ostatnie trzy miesiące, miały zwiększone zakupy spożywcze. Kategoria żywności w maju odnotowała 67% wzrost obrotów.

Drugą kategorią z największym wzrostem obrotów w centrach handlowych była w maju gastronomia (+34%). Pokazuje to, że klienci spragnieni kontaktów z innymi wrócili do przyzwyczajeń sprzed pandemii i spędzania wolnego czasu w galeriach. "Aspekt społeczny centrów handlowych znów mocno nabiera znaczenia, a teorie o zmierzchu handlu stacjonarnego okazały się nietrafione" – pisze w komunikacie PRCH.

Rośnie odwiedzalność galerii handlowych. Wrócił ostrożny optymizm

Równolegle ze zwiększonymi obrotami rośnie odwiedzalność, która od kwietnia 2022 roku jest wyższa od tej sprzed pandemii. Czerwcowy wynik był wyższy od analogicznego miesiąca 2019 roku o 1,4%. Jak komentuje Krzysztof Poznański, "najnowsze dane potwierdzają, że klienci wrócili do zwyczajów zakupowych sprzed pandemii".

W wynikach odwiedzalności widać jednak również obecność grupy dodatkowych konsumentów, pochodzących z Ukrainy. Ich wpływ na odwiedzalność jest widoczny zwłaszcza w tych miejscach, gdzie koncentrują się uchodźcy.

Dyrektor zarządzający PRCH przyznaje, że najnowsze dane pozwalają z ostrożnym optymizmem oceniać możliwości wzrostu w branży centrów handlowych. "Nadal bowiem należy pamiętać o wciąż rosnącej inflacji, kosztach energii i niepewności dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej" – dodaje.


Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane w ponad 120 obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych przez najemców właścicielom i zarządcom galerii handlowych. Ze względu na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone i weryfikowane przez PwC.


Foto: Pixabay

Reklama