POHiD: Rola branży jest kluczowa w łagodzeniu szoków podażowych

POHiD: Rola branży jest kluczowa w łagodzeniu szoków podażowych

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji utrzymuje stały dialog z Norbertem Kaczmarczykiem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, ws. bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego i łańcuchów dostaw. W ramach spotkania, które odbyło się 18 lipca w siedzibie MRiRW, z udziałem Ministra Kaczmarczyka, Renaty Juszkiewicz, prezes POHiD, oraz przedstawicieli firm członkowskich POHiD, dyskutowano o współpracy branży z MRiRW oraz aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach dla handlu.

Branża w obliczu kolejnych wyzwań

Podczas spotkania prezes POHiD podkreśliła kluczową rolę branży w łagodzeniu szoków podażowych, utrzymaniu ciągłości dostaw żywności do sklepów oraz stabilizacji cen detalicznych.

Zaznaczyła także, iż międzynarodowe sieci handlowe – w obliczu galopującej inflacji i znaczącego spadku siły nabywczej konsumentów – prowadzą konsekwentną politykę ograniczania wzrostu cen, tak by umożliwić wszystkim polskim rodzinom, zwłaszcza tym o najniższych dochodach, zaopatrzenie się w żywność i niezbędne produkty.

Przedstawiciele branży podkreślili strategiczne znaczenie nieprzerwanych dostaw energii i gazu dla sektora produkcji żywności i jej dystrybucji. Skierowali do Ministra Kaczmarczyka pytania o plany państwa w zakresie utrzymania stabilności dostaw paliw oraz prognozy odnośnie możliwych przerw w dostawach paliw.

Niedobory produktów spożywczych na horyzoncie?

Zwrócili także uwagę na spowodowane sytuacją geopolityczną niedobory surowców na rynkach światowych, które mogą przekładać się na niedobory artykułów spożywczych, czego zapowiedzi pojawiają się już w Niemczech. Podczas spotkania poruszano także kwestie wpływu: zniesienia ceł na artykuły spożywcze z Ukrainy oraz wprowadzenia dużej ilości ukraińskiej pszenicy do Polski.

Wskazano także na coraz bardziej dominującą – z uwagi na niepewność rynkową – rolę czynnika cenowego i jego wpływu na konsumpcję. Zasygnalizowany został również temat spekulacji cenami żywności na giełdach światowych.

Handel kreuje trendy bio i wege

W rozmowie z szefem resortu rolnictwa branża podkreśliła swój wkład we współpracę z lokalnymi producentami, kreowanie trendów bio/wege, wspieranie produkcji ekologicznej, skracanie łańcuchów dostaw, budowanie asortymentu produktów regionalnych i lokalnych.

W trakcie spotkania Prezes POHiD zwróciła uwagę na wyzwania stojące przed branżą w postaci wdrażania unijnych regulacji ROP czy SUP, wspominając o dyskutowanym obecnie kształcie systemu kaucyjnego czy branżowych podatkach, np. podatku od sprzedaży detalicznej, które stanowią istotne obciążenia utrudniające spowalnianie skutków inflacji w postaci utrzymywania możliwie niskich cen.


Źródło/Foto: POHiD

Reklama