Współpraca FPP i Polskiej Izby Mleka. Organizacje zawarły porozumienie

Współpraca FPP i Polskiej Izby Mleka. Organizacje zawarły porozumienie

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Polska Izba Mleka zawarły porozumienie o współpracy. Organizacje zrzeszające pracodawców będą współpracować w zakresie realizacji wspólnych celów, a także wzajemnie się popierać.

Obie organizacje postulują szczególne rozwiązania w zakresie zapewnienia surowców i dostaw w celu utrzymania ciągłości produkcji oraz magazynowania produktów spożywczych. Jak przyznaje Marek Kowalski, przewodniczący FPP: "W obecnej sytuacji geopolitycznej oraz makroekonomicznej zapewnienie ciągłości dostaw i produkcji wyrobów spożywczych dla polskiej gospodarki jest kluczowe".

Dlatego w tym sektorze trzeba szczególnie zapewnić dostawy surowców, zwłaszcza w obszarze energetycznym i gazowym. Specjalne rozwiązania dla rynku spożywczego powinny być opracowane i wdrożone jak najszybciej. Współpraca FPP i Polskiej Izby Mleka w dużym stopniu będzie się koncentrować na tych aspektach.

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz przewodniczący Rady Zamówień Publicznych

Z kolei Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, zwraca uwagę na sytuację branży mleczarskiej, z której wiele przedsiębiorstw w obliczu kryzysu gospodarczego stanie przed poważnymi wyzwaniami. "Wspólne działania, szybka wymiana informacji i nade wszystko dobra wola do tego, by wspierać przedsiębiorstwa w tym trudnym czasie, pomogą nam wspólnie pokonać najtrudniejsze wyzwania" – zaznacza. 

Cieszymy się, że rozpoczęliśmy współpracę z tak prestiżową organizacją jak Federacja Przedsiębiorców Polskich. Szczególnie w tym trudnym czasie, kiedy kryzys gospodarczy staje się faktem, a wiele przedsiębiorstw z sektora mleczarskiego stanie przed poważnymi wyzwaniami. 

Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA

Obie organizacje będą współpracować przy realizacji swoich celów statutowych, popierać swoje stanowiska przedstawiane w toku procesu legislacyjnego, a także konsultować z sobą stanowiska do projektów założeń aktów prawnych, projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Polska Izba Mleka są organizacjami pracodawców, działającymi na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, a w związku z tym cele statutowe Stron są zbieżne i wzajemnie uzupełniają się.


Fot. Agnieszka Maliszewska oraz Marek Kowalski (mat. prasowe)

Reklama