NielsenIQ: ceny produktów FMCG wzrosły w Europie o 6,9%

NielsenIQ: ceny produktów FMCG wzrosły w Europie o&nbsp6,9%

Na poziom konsumpcji w 2022 r. wpływa bardzo wiele zmiennych, w tym zakłócenia w łańcuchu dostaw i niestabilność geopolityczna, ale wydaje się, że presja inflacyjna nabiera coraz większego znaczenia na całym świecie. NielsenIQ, dzięki olbrzymiemu globalnemu i branżowemu zasięgowi, lokalne spojrzenie na rynki może poszerzyć o spojrzenie regionalne – stąd też powstanie Europejskiego Raportu Inflacyjnego, który obejmuje 32 kraje i analizuje ceny w każdej z makro kategorii FMCG.

W Europie aż 6,9% wzrostu cen rok do roku

Ostatni Raport pokazuje, że inflacja w kategoriach FMCG w ostatnich 12 tygodniach, kończących się 24 kwietnia 2022 nadal rośnie, a ceny są wyższe o 6,9% w porównianiu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Przyczynia się do tego również wojna w Ukrainie, która wzmacnia presję inflacyjną.

8 na 10 makrokategorii pokazuje w tym okresie rosnący wskaźnik infalacji, a inflacja dla makro kategorii takich jak: produkty świeże pakowane, produkty spożywcze i karma dla zwierząt osiągnęła poziom blisko 9%. Dodatkowo rośnie również poziom cen promocyjnych w porównianiu do 2021 r.

Kupujący zatem bardzo mocno odczuwają w tym roku rosnący poziom cen. 56% z nich mówi, że normalne tygodniowe zakupy kosztują więcej, niż 6 miesięcy temu.

W regionie inflacja od +1,9% do +69,4%... i nadal rośnie

W kilku krajach Europy Północnej i Wschodniej inflacja wynosi obecnie ponad 10% i wydaje się, że ten trend utrzyma się w dłuższym okresie czasu. W krótkiej pespektywie widzimy, że ceny nadal rosną, a prym wiodą Turcja i Ukraina, gdzie ceny w okresie luty – kwiecień wzrosły odpowiednio o 23% i 14% w porównaniu do okresu listopad-styczeń.

W Polsce NielsenIQ wykonał jeden krok dalej i śledzi inflację w cyklach miesięcznych, aby bliżej przyglądać się wzrostowi cen na rynku. Raport Inflacyjny NielsenIQ monitoruje stopę inflacji: 
•    w 6 głównych kanałach sprzedaży (Total Poland, Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Sklepy spożywcze,Sklepy chemiczno-kosmetyczne);
•    dla 195 kategorii z koszyka spożywczego i chemiczno-kosmetycznego, w podziale na grupę produktów markowych i markę własną na poziomie szczegółowym (kategoria, segment) oraz zagregowanym (koszyk spożywczy, koszyk chemiczno-kosmetyczny, koszyk FMCG).

Raport inflacyjny

Wyniki Raportu inflacyjnego NielsenIQ potwierdzają trend stopniowo rosnących cen w analizowanym okresie od stycznia 2021. Największy wzrost cen obserwujemy w ostatnim monitorowanym okresie – w kwietniu 2022. Dla koszyka FMCG wskaźnik inflacji NielsenIQ na poziomie Total Poland wyniósł 9,9%.

W porównaniu do inflacji GUS1, gdzie raportowany wskaźnik wzrostu cen wynosi 12,4%, wydaje się, że wyższe koszty (transport, energia, surowce) nie zostały jeszcze w pełni przełożone przez producentów i detalistów na ceny detaliczne, zatem możemy spodziewać się dalszego wzrostu cen.

Wskaźnik inflacji NielsenIQ różni się pomiędzy kategoriami i kanałami sprzedaży. Jest również istotna różnica pomiędzy poziomem inflacji koszyka spożywczego i inflacji koszyka chemiczno-kosmetycznego. W kwietniu 2022 wskaźnik inflacji NielsenIQ dla kategorii spożywczych (10,5%) jest wyraźnie wyższy od wskaźnika inflacji dla kategorii chemiczno-kosmetycznych (6,9%). W koszyku spożywczym kategorią z największym wzrostem cen jest kategoria Tłuszczy i dla niej poziom inflacji jest podobny dla grupy produktów markowych i produktów marki własnej. 

W pierwszych czterech miesiącach 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wartość sprzedaży koszyka FMCG wzrosła o 10,7% i wzrost ten jest przede wszystkim wynikiem zwyżki cen, podczas gdy zmiana sprzedaży w sztukach w niewielkim stopniu przyczyniła się do wartościowego wzrostu koszyka FMCG.          


Metodologia – Europejski Raport Inflacyjny 
-    NielsenIQ Inflation Tracker, FMCG Strategic Planner. Ostatnie 12 tygodni, Okres końcowy: tydzień kończący się 24/04/22. Inflacja liczona jest na najniższym poziomie dla każdej kategorii produktowej, następnie ważona wolumenem kategorii. 
-    Raport Inflacyjny NielsenIQ dla Polski, NielsenIQ Inflation Tracker, NielsenIQ Retail Measurement Services, Koszyk FMCG: Koszyk kategorii spożywczych i chemiczno-kosmetycznych (195 kategorii). Indeksy miesięczne w porównaniu do roku ubiegłego 
•    Kalkulacja: Wyjście od pojedynczych SKU
•    Wspólny koszyk (SKU sprzedające się w obydwu okresach: bazowym i obecnym
•    Waga – sprzedaż ilościowa (w sztukach) z okresu bazowego