NFT w branży spożywczej. Polski startup rozwija zdecentralizowaną giełdę

NFT w&nbspbranży spożywczej. Polski startup rozwija zdecentralizowaną giełdę
DeFood NFT NFT w&nbspbranży spożywczej. Polski startup rozwija zdecentralizowaną giełdę

Pora na Pola rozwija zastosowanie technologii blockchain w obrocie produktami rolnymi. Zdecentralizowana giełda ma ułatwić planowanie produkcji i obrót wyrobami rolnymi za pomocą tokenów NFT. Rolnikom umożliwi znalezienie kupców i sprzedaż wyrobów jeszcze przed ich wyprodukowaniem. Konsument odczyta z nich natomiast źródło pochodzenia i drogę produktu od pola do stołu.

Polski startup założony przez Adriana Piwko, twórcę e-targu Pora na Pola, dostarczy narzędzia do produkcji i obrotu tokenami NFT dla operatorów na całym świecie. Pierwsze testy z udziałem 100 wytwórców żywności ruszą w III kwartale 2022 roku.

Czym jest DeFood, czyli zdecentralizowana giełda lokalnej żywności?

DeFood (decentralised exchange of transparent food) to pierwsza zdecentralizowana giełda lokalnej żywności o zasięgu globalnym, która wprowadza zastosowanie technologii blockchain do obrotu produktami rolnymi. Tworzy wirtualny marketplace dla platform handlowych, które mają swoją siatkę rolników i siatkę odbiorców, jak Pora na Pola, a także dla giełd rolnych zainteresowanych digitalizowaniem swojej działalności.

NFT ułatwi planowanie sprzedaży

Giełda DeFood umożliwi rolnikom znalezienie kupców i sprzedaż wyrobów jeszcze przed ich wyprodukowaniem. To wszystko za pomocą tokena NFT (ang. non-fungible token, niezamienny token), stanowiącego cyfrowe prawo własności do produkcji. W ten sposób ułatwi planowanie produkcji i zapewnianie gwarancji zbytu. Z kolei odbiorcy, tj. nabywcy tokena da możliwość uzyskania niższej ceny i dalszego swobodnego handlu wyrobami.

Pomysłodawcą i twórcą startupu DeFood jest Adrian Piwko, który od 2017 roku rozwija internetowy targ Pora na Pola, dostarczający wyselekcjonowane produkty od 100 wytwórców żywności rzemieślniczej do e-klientów w całej Polsce. E-commerce Pora na Pola na swoim koncie ma 3 rundy finansowania społecznościowego, w ramach których pozyskała łącznie 4 mln zł, a ponadto granty UE o wartości 1,8 mln zł.

Dzięki doświadczeniu w Pora na Pola doskonale wiemy, z jakimi wyzwaniami operacyjnymi i technologicznymi mierzą się platformy e-grocery i giełdy żywności, a także rolnicy i rzemieślnicy chcący rozwijać swoje lokalne biznesy. Dla obu stron dostarczamy NFT jako rozwiązanie technologiczne do kontraktowania zbytu upraw czy wyrobów.

Adrian Piwko, founder DeFood

Transparentność dla klientów

Na przedsięwzięciu skorzystają też ostateczni odbiorcy: hotele, restauracje, detaliści, a także konsumenci, ponieważ technologia blockchain uwiarygadnia pochodzenie żywności i drastycznie utrudnia możliwość jej fałszowania. Dzięki unikalnym zapisom NFT powstawać będzie tzw. paszport produktu, który pozwoli na śledzenie drogi produktu od wytwórcy do ostatecznego sprzedawcy (ang. traceability).

DeFood wpisuje się w myśl przewodnią unijnej strategii ‘od pola do stołu’. W działalności Pora na Pola zauważyliśmy, że konsumenci chcą znać pochodzenie produktów. Dlatego stworzyliśmy inicjatywę transparentnej ceny. W serwisie Poranapola.pl pokazujemy, co składa się na cenę każdego z 1500 oferowanych produktów. W DeFood przez wykorzystanie technologii NFT idziemy o krok dalej i stwarzamy narzędzie do wdrożenia transparentności także innym dostawcom. To bardzo istotne w czasach drożejącej żywności.

Adrian Piwko

Utility tokena

W technologii blockchain (technologia łańcucha bloków), tj. rozproszonej bazie danych bez udziału pośredników są rejestrowane i przechowywane informacje o różnego rodzaju transakcjach i operacjach. Wykorzystanie rejestrów blockchain do kontraktów terminowych w sektorze rolno-spożywczym jest od kilku lat przedmiotem dyskusji branżowych.

Status NFT, czyli unikalnej, kryptograficznej wartości opartej na blockchain jest przyrzeczeniem publicznym, regulowanym w polskim prawie w art. 919 kodeksu cywilnego. Za tokenem stoi realne prawo do zakupu na giełdzie określonych produktów na warunkach ustalonych przez strony transakcji.

W lipcu pierwsze testy w DeFood

Głównym partnerem DeFood został e-targ Pora na Pola, który dostarcza giełdzie know-how w zakresie obrotu żywnością rzemieślniczą, zapewnia infrastrukturę oraz środowisko testowe do projektu. Firma nawiązała współpracę z setką rolników i producentów żywności rzemieślniczej oraz firmą specjalizującą się w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Wyprodukowanie tokena jest dla użytkownika tak samo proste, jak stworzenie aukcji lub oferty w popularnych platformach handlowych, ale ma szansę stać się game changerem dla obrotu rzemieślniczą żywnością. W lipcu wprowadzimy do systemu pierwszych rolników na testy i wytworzymy pierwsze NFT będące realnie zakontraktowaniem żywności.

Adrian Piwko

Rusza emisja tokenów inwestorskich

Kupcy żywności będą mogli na giełdzie DeFood nabyć prawa do zakupu unikatowych produktów od lokalnych producentów.

Startup wykorzystuje technologię blockchain także do pozyskania dodatkowego finansowania na własny rozwój. DeFood sp. z o.o. uruchomiła emisję własnych tokenów dla inwestorów społecznościowych na Mosaico.

Do 9 lipca inwestorzy mogą nabyć tokeny, za którymi kryje się możliwość otrzymania zwrotu z inwestycji dzięki mechanizmowi Proof of Stake, odsprzedaży tokenów lub ich wymiany na kontrakty na żywność.


Fot. Adrian Piwko, founder DeFood (mat. prasowe)

Reklama