Zielone zmiany w Wyborowej: 30% szkła z recyklingu, emisja CO2 niższa o 40%

Zielone zmiany w&nbspWyborowej: 30% szkła z recyklingu, emisja CO2 niższa o&nbsp40%

Redukcja energii termicznej o 40%, produkcja butelek w 30% ze szkła z recyklingu, ograniczenie zużycia wody i papieru – to tylko niektóre przykłady zmian, które Wyborowa Pernod Ricard wprowadza w swoich polskich zakładach produkcyjnych. Co więcej, firma nie poprzestaje na tym i chce w jeszcze mniejszym stopniu oddziaływać na środowisko.

Grupa Pernod Ricard realizuje plan działań w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju do roku 2030 "Good Times from a Good Place", uwzględniający kwestie zużycia materiałów, oczekiwania konsumentów czy wsparcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W Polsce przykładem takich działań są zmiany wprowadzane w ostatnich latach w zakładach Poznaniu i Zielonej Górze oraz w biurze w Warszawie.

Nasze produkty łączą ludzi. Ważna jest jednak nie tylko ich jakość, ale też to, w jaki sposób je wytwarzamy. Wprowadzone w zakładach w Poznaniu i Zielonej Górze oraz w biurze w Warszawie zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie oddziaływania na środowisko, to przykład praktycznego podejścia do wyzwań związanych ze skutkami zmian klimatycznych i konieczności podjęcia działań przeciwdziałających temu zjawisku.

Artur Otta, Industrial Director w Wyborowa Pernod Ricard

Redukcja emisji dwutlenku węgla

Najważniejszym zrealizowanym w Polsce projektem wpływającym na redukcję emisji CO2 była modernizacja technologii rektyfikacji w 2017 roku. W poznańskim zakładzie Wyborowa Pernod Ricard zainstalowano jedną z najnowocześniejszych instalacji rektyfikacyjnych w Polsce, co spowodowało redukcję energii termicznej o prawie 40%.

Inwestycje mające na celu redukcję CO2 są kontynuowane w obu zakładach – w Poznaniu i Zielonej Górze. Przykładem takich zmian jest np. wymiana oświetlenia na LED w obu zakładach, modernizacja systemu dystrybucji pary do procesu rektyfikacji i wyposażenie rozdzielaczy pary i wymienników ciepła w nowoczesne izolacje w poznańskim zakładzie rektyfikacji jak również wymiana urządzeń rozlewniczych w zielonogórskim zakładzie produkcyjnym.

Firma wprowadziła także proekologiczne zmiany w procesie produkcji butelek. Wyborowa Pernod Ricard, opracowując projekt butelek, skupia się nie tylko na ich wyglądzie i funkcjonalności, lecz także na ograniczeniu zużycia szkła oraz wykorzystaniu materiału z recyklingu. Nowe butelki Wyborowa, Luksusowa i Pan Tadeusz składają się w 30% ze szkła uzyskanego z recyklingu.

Działania redukujące emisję CO2 zostały podjęte także w obszarach nie związanych bezpośrednio z produkcją – m.in. w dziale sprzedaży, gdzie całkowicie wymieniono flotę samochodową na auta z napędem hybrydowym, co zmniejszyło emisję CO2 w tym obszarze o 40%.

Redukcja zużycia wody

W ramach planu "Good Times from a Good Place", Wyborowa Pernod Ricard wprowadziła wiele inwestycji mających na celu poprawę gospodarowania wodą – takich jak modernizacja systemu dystrybucji wody w obydwu zakładach. Innym przykładem może być sukcesywna wymiana urządzeń rozlewniczych w zakładach np. wymiana w Zielonej Górze płuczek do butelek z wodnych na alkoholowe.

Ograniczenie zużycia innych surowców

Wyborowa Pernod Ricard redukuje także zużycie papieru i plastiku. W zielonogórskim zakładzie wymieniono maszyny do depaletyzacji na nowe – bardziej uniwersalne. Wprowadzono także zmianę systemu pakowania pustych butelek – zamiast tekturowych przekładek używa się przekładek wielokrotnego użytku.

Co więcej, w biurach monitorowane jest zużycie papieru w drukarkach, wykorzystywana jest – jako domyślna – opcja druku dwustronnego, minimalizowana jest też potrzeba drukowania dokumentów, dzięki wykorzystaniu elektronicznych rozwiązań, takich jak WorkFlow, MS Teams, One Drive czy Sharepoint.

Systematycznie eliminowane są też materiały plastikowe jednorazowego użytku. W 2017 roku Wyborowa Pernod Ricard zrezygnowała z używania jednorazowych słomek, a w 2021 całkowicie zrezygnowała z produkcji plastikowych materiałów promocyjnych jednorazowego użytku. 

Firma dąży też do minimalizacji odpadów na każdym etapie – projektując, produkując i dystrybuując produkty – tak by najlepiej je wykorzystać i oszczędzać zasoby.

Wszystkie te działania wpisują się w ogłoszony w kwietniu 2019 r. plan działań Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności do roku 2030, który określa konkretne zobowiązania, zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w czterech najważniejszych obszarach: troski o miejsce pochodzenia (Nurturing Terroir), doceniania ludzi (Valuing People), wytwarzania w obiegu zamkniętym (Circular Making) i odpowiedzialnej gościnności (Resposible Hosting).


Fot. mat. prasowe

Reklama