Europejski handel w 2021 r.: Widmo inflacji i skutki pandemii [GfK]

Europejski handel w&nbsp2021&nbspr.: Widmo inflacji i&nbspskutki pandemii [GfK]

Po jednym kryzysie następuje kolejny. Przez ostatnie dwa lata sprzedawcy stali w obliczu lockdownów i zakłóconych łańcuchów dostaw. Wojna w Ukrainie na pierwszy plan wysuwa z kolei ceny konsumenckie – mamy do czynienia z dodatkowymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw i rekordowymi cenami energii. Siła nabywcza obywateli europejskich – ustabilizowana w wielu krajach w ciągu ostatnich dwóch lat, dzięki interwencji rządowej – w tym roku znacznie się zmniejszy w dużej części Europy.

Po tym, jak sektor detaliczny w 27 krajach Unii Europejskiej odnotował w pierwszym roku pandemii (2020) wzrost obrotów o 1,5%, sprzedaż w 2021 r. wzrosła o 6,8%. Najwyższe wskaźniki wzrostu odnotowano w mniejszych krajach Europy Wschodniej, takich jak Litwa 17%), Słowenia (wzrost o 16%) i Estonia (wzrost o 13%). Większe rynki, takie jak Francja, Hiszpania i Włochy, również odnotowały tempo wzrostu sprzedaży detalicznej przekraczające 7%. Pokazuje to nowe badanie dotyczące handlu detalicznego w Europie, w którym GfK analizuje kluczowe wskaźniki. 

Ostatnie dwa całkiem dobrym czasem dla handlu

Dobre wyniki sprzedaży w sektorze detalicznym są w szczególności zasługą segmentu niespożywczego, który w 2021 r. w większości krajów odnotował dwucyfrowy wzrost, a w niektórych krajach, takich jak Słowenia, przekroczył nawet 20%.

Silny wzrost obrotów w 2021 r. wynika głównie ze słabych wyników z 2020 r., kiedy UE mierzyła się z pandemią, konsumenci byli znacznie bardziej niespokojni, a detaliści niespożywczy musieli radzić sobie w niektórych przypadkach z dwucyfrowym spadkiem sprzedaży. Jednak, zdaniem kierującego badaniem dr Philippa Willrota, ostatnie dwa lata mimo wszystko były całkiem dobre dla detalistów. Duże wyzwanie rodzi dla wielu handel internetowy.

Pomimo pandemii i trudnego otoczenia rynkowego, ostatnie dwa lata były ogólnie całkiem udane dla detalistów z perspektywy sprzedaży. Jednak w wielu krajach europejskich handel detaliczny związany z centrami miast, zwłaszcza w sektorach takich jak odzież, obuwie czy biżuteria, nadal bardzo cierpi. Dzieje się tak dlatego, że handel internetowy zdobywa coraz większą popularność, zwłaszcza w szybko rozwijających się regionach Europy, dlatego w średniej perspektywie czasowej nowe oferty cyfrowe będą musiały być testowane również w centrach handlowych.

dr Philipp Willroth, kierownik badania

Kluczowe wskaźniki sektora handlu detalicznego

GfK w najnowszym badaniu "European retail in 2021 and 2022" zbadał kluczowe wskaźniki europejskiego sektora handlu detalicznego na rok 2021. Poniżej prezentujemy w skrócie kluczowe wyniki.

  • Siła nabywcza

Nominalna siła nabywcza obywateli UE wzrosła w 2021 r. średnio o 2,4%. Po tym, jak wiele krajów spoza strefy euro, takich jak Republika Czeska, Chorwacja i Norwegia, musiało zmagać się z obniżoną siłą nabywczą w 2020 r., co wynikało również z efektów kursowych, wiele z nich mogło skorzystać zarówno z lepszego rozwoju makroekonomicznego, jak i wzmocnienia swoich walut krajowych. W związku z tym siła nabywcza w 2021 roku wzrosła o ponad 5% w każdym z dwóch pierwszych krajów i o ponad 8% w Norwegii.

  • Udział obrotów detalicznych w konsumpcji prywatnej

Pomimo blokad i ograniczeń dostępu, sektor detaliczny w UE zwiększył swój udział w prywatnych wydatkach konsumpcyjnych do 35,8%. W porównaniu z przedpandemicznym rokiem 2019 oznacza to, że detaliści zyskali 3,1 p.p. Szczególnie na Litwie i w Estonii udział obrotów detalicznych w konsumpcji prywatnej wzrósł najbardziej w porównaniu z 2019 r., a mianowicie o co najmniej 5,3 p.p. Jednak również na głównych rynkach UE – w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Włoszech – odnotowano wzrost od 3 do 4 p.p.

  • Inflacja

Po tym, jak w 2021 roku inflacja wyniosła już 2,9%, w 2022 roku spodziewany jest wzrost w całej UE do 6,8% ze względu na wysokie ceny energii i wojnę w Ukrainie. Wzrost cen jest szczególnie znaczący w wielu krajach Europy Wschodniej. Na przykład oczekuje się, że ceny konsumpcyjne na Litwie, w Estonii, Bułgarii, Czechach i Polsce będą rosły w tempie dwucyfrowym.

  • Przyszłe zakupy

W Europie Zachodniej asortyment produktów dostępnych w sprzedaży detalicznej za pośrednictwem rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej jest bardzo ograniczony i różni się znacznie w zależności od kraju. Na przykład Hiszpania i Wielka Brytania są liderami w tym regionie, podczas gdy kraje niemieckojęzyczne pozostają w tyle w tej dziedzinie.

  • Zachowania dotyczące zakupów online

W krajach leżących nad Morzem Śródziemnym, w Szwecji i Szwajcarii istnieje wyraźny kontrast między miastem a wsią. Mieszkańcy tych krajów, którzy chętnie korzystają z Internetu, mieszkają w dużych miastach i aglomeracjach, podczas gdy ludność wiejska koncentruje się raczej na sprzedaży detalicznej w sklepach tradycyjnych. W Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii wyższe wartości indeksu występują czasem w mniejszych gminach.


Źródło: GfK
Foto: StockAdobe(Dragana Gordic)

GfK przeanalizowała następujące kluczowe dane dla Europy na rok 2021: Siła nabywcza, obroty detaliczne, udział handlu detalicznego w całkowitych wydatkach konsumentów, a także trendy cen konsumpcyjnych w 2021 i 2022 roku. W rozdziałach specjalnych przyjrzano się również bliżej tematowi "zakupów przyszłości" oraz regionalnym zachowaniom zakupowym online w niektórych krajach europejskich. Obliczenia GfK dotyczące obrotów i siły nabywczej zostały przeprowadzone w euro i odzwierciedlają wartości na dzień sporządzenia kopii, czyli maj 2022 r.

Reklama