Jak rozpoznać polski produkt? Tajemnica oznaczeń i kodu kreskowego

Jak rozpoznać polski produkt? Tajemnica oznaczeń i&nbspkodu kreskowego

Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na pochodzenie produktów, które trafiają do ich koszyków zakupowych. Wiedzą o tym doskonale rodzime firmy, które chętnie potwierdzają polskie pochodzenie swoich biznesów.

Jak rozpoznać polski produkt na półce sklepowej?

Szukając polskiego produktu, możemy zwrócić uwagę na specjalne znaki na opakowaniach. Część z nich jest sygnowana przez resorty rządowe, inne opierają się na przynależności do organizacji branżowych, a część – na deklaracjach producenckich. Z drugiej strony warto spojrzeć na kod kreskowy, który może powiedzieć nam sporo o pochodzeniu produktu.

Wspomniane wcześniej znaki potwierdzające pochodzenie od lat funkcjonują w przestrzeni rynkowej. Nie sposób wymienić wszystkie jakimi posługują się polscy producenci, dlatego też niżej przedstawiamy subiektywnie wybrane pozycje.

Teraz Polska

Teraz Polska to polski znak promocyjny, który powstał w 1992 roku z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Ideą jego powstania była walka o odrodzenie prestiżu polskiej marki. Wśród innych działań organizacji wyróżnia się konkurs "Teraz Polska", pod patronatem honorowym Prezydenta RP. Plebiscyt ma na celu wyłonić najlepsze krajowe produkty i usługi. Realizowany jest w 3 kategoriach:

  • na najlepsze produkty i usługi,
  • dla gmin,
  • dla przedsięwzięć innowacyjnych.

Produkt Polski

Produkt Polski to znak określony prawnie w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Oznaczanie nim produktów jest dobrowolne, jednak by go używać należy spełnić kryteria określone jasno w przepisach.

Stanowią one, że produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją "Produkt polski" jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych w Polsce, a w przypadku innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały one pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się w kraju.

Grafiki nawiązujące do pochodzenia

Oprócz oficjalnych znaków sygnowanych przez przepisy czy organizacje, producenci mogą oznaczać produkty dobrowolnie grafikami nawiązującymi do pochodzenia – czyli np. mapą Polski, flagą itp.

Popularnym sposobem identyfikacji są też napisy: "Jestem z Polski", "Pochodzę z Polski" czy "Wyprodukowano w Polsce". Oczywiście jeśli nie ma to pokrycia z rzeczywistą produkcją producent musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, ponieważ taka praktyka może być uznana za wprowadzanie konsumenta w błąd.

Tajemnica kodu kreskowego

O pochodzeniu produktu bardzo wiele mówi kod kreskowy umieszczony na jego opakowaniu. Towary dystrybuowane przez firmę zarejestrowaną w Polsce, ale również wyprodukowane przez nią na terenie naszego kraju lub poza jego granicami, są sygnowane kodem kreskowym, którego początek zaczyna się od prefiksu 590.

Z kolei np. dla niemieckich przedsiębiorstw zarezerwowany jest ciąg cyfr od 400 do 440. W przypadku towarów japońskich będzie to 45 i 49, a chińskich – od 690 do 695 oraz 699. Jednak jeśli zależy nam na polskim pochodzeniu samego surowca, to kod kreskowy nie będzie wystarczającym źródłem informacji. Jak to zostało już wspomniane – kod określa jedynie miejsce zarejestrowania przedsiębiorstwa.


Fot. StockAdobe/

Reklama