Wydatki na reklamę online w rok wzrosły o ponad 1 mld zł. Rynek urósł o 20%

Wydatki na reklamę online w&nbsprok wzrosły o ponad 1&nbspmld&nbspzł. Rynek urósł o&nbsp20%

​W minionym 2021 roku reklama cyfrowa pobiła kolejny rekord. Wartość rynku reklamowego online urosła o 20% osiągając poziom 6,2 mld zł. W tym czasie wydatki reklamodawców na komunikację marketingową online wzrosły o ponad 1 mld zł w porównaniu do roku wcześniejszego.

W 2019 roku reklama cyfrowa zdobyła pozycję lidera wydatków wśród innych formatów. Z kolei już w 2021 roku wydatki na reklamę internetową stanowiły połowę budżetów przeznaczonych na zakup powierzchni reklamowej. "Tym samym polski rynek dołączył do grona najbardziej dojrzałych rynków światowych i europejskich również w tym zakresie" – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Lata pandemii mocno wpłynęły na rynek reklamy

Ostatnie dwa lata miały szczególne znaczenie dla transformacji cyfrowej i społecznej. Miniony rok przyniósł stabilizację trendów zapoczątkowanych w roku poprzedzającym. Wzmocniona rola komunikacji online zaowocowała dalszą profesjonalizacją niemal wszystkich obszarów związanych z komunikacją marketingową online. Z kolei niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza zwiększyła rolę zaufania wobec marek i ich umiejętności szybkiego reagowania na nowe okoliczności i oczekiwania konsumentów.

Kluczowe trendy w obszarze digital

2021 to kolejny rok wzrostów sprzedaży i liczby klientów w e-commerce mimo trudności związanych z terminowością i załamaniem globalnego łańcucha dostaw. Zmniejszyła się również bariera wejścia w sprzedaż online dzięki takim trendom jak rozwój marketplace’ów, social commerce czy live commerce.

E-handel będzie rozwijał się również w kierunku wykorzystania innowacji, takich jak technologie Internet of Senses umożliwiające doświadczanie produktów zmysłami (zapach, smak, wrażenia dotykowe) oraz coraz lepszego wykorzystania rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Nadal wzmacniają się obszary związane z rozrywką online, które podczas pandemii wyrosły na jedne z wiodących potrzeb konsumentów w internecie. Rosnąca liczba serwisów streamingowych, dalsza profesjonalizacja obszarów esportu czy gamingu to zjawiska, które zarówno w ubiegłym roku, jak i obecnie silnie kształtują rynek online.

Poziom konsumpcji treści wideo online podwoił się w ciągu zaledwie 3 ostatnich lat zarówno w zakresie krótkich treści, jak i filmów pełnometrażowych oglądanych na platformach VOD. Z kolei wzbogacenie w ostatnich latach sektora audio online w Polsce poprzez powstawanie wielu profesjonalnych radiów internetowych czy rozwój usług streamingu muzyki zaowocował wydzieleniem w Raporcie Strategicznym IAB osobnego rozdziału opisującego najważniejsze trendy dla tego sektora w minionym roku.

Co przyniesie 2022 rok?

Początek roku 2022, naznaczony wojną w Ukra­inie, pokazał, jak istotną rolę w reklamie online odgrywa bezpieczeństwo marki: reklamodawcy coraz bardziej dbają o to, by oprócz widoczności reklamy, pojawiała się ona w towarzystwie nie­budzącym negatywnych skojarzeń czy strachu.

Sposób reagowania marek na sytuację społecz­no-polityczną jest uważnie obserwowany przez konsumentów, co w niespotykanej dotąd skali wytworzyło presję na przedsiębiorców i mar­keterów, aby w bardzo krótkim czasie przefor­matowali wiele ze swoich działań rynkowych. Odpowiedzialność marek przestała dotyczyć tylko dostarczanych przez nich produktów, lecz rozszerzyła się na współkształtowanie całego otoczenia, w którym firma funkcjonuje.

Reklama online na­wet w obliczu recesji gospodarczych potrafiła no­tować wzrosty. Co więcej, była w stanie utrzymać dodatni roczny indeks, pomimo takich zawirowań jak globalna pandemia. To medium najszybciej adaptujące się, wciąż dynamicznie rozwijające i da­jące ogromne możliwości w obszarze komunikacji – nie tylko w odniesieniu do skali emisji komuni­katu, ale też pomiaru i narzędzi marketingowych, dotarcia do konkretnej grupy docelowej czy samej sprzedaży.

Paweł Kolenda, Omnisurv Director IQS Sp. z o.o.

Jak dodaje Paweł Kolenda, reklama online nadal będzie rosnąć, zaś eksperci są zgodni co do dwóch scenariuszy – stabilnego i dynamicznego. Obydwa przyjmują dwucyfrowy wzrost. 

Pierwszy zakłada powrót do średniorocznego trendu rozwojowego, drugi przyjmuje dalszą ekspansję internetu jako li­dera tortu reklamowego, a wraz z nią przeno­szenie kolejnych budżetów do tego kanału. W pierwszym – stabilnym – wartość reklamy online w roku 2022 powinna osiągnąć około 6,9 mld zł z dynamiką nieznacznie przekraczają­cą 10%. W drugim jej wartość może przekroczyć kolejny rekord na poziomie 7,1 mld zł.

Paweł Kolenda

Jak będzie wyglądał dalszy rozwój reklamy cyfrowej? Jakie zmiany czekają branże digital? Jakie trendy zdominują cyfrowy świat w kolejnych miesiącach? Odpowiedzi na te pytania oraz szczegółowe analizy ekspertów oraz prognozy dotyczące dynamicznego rozwoju branży internetowej kompleksowo przedstawia najnowszy Raport Strategiczny Internet 2021/2022, wydany przez IAB Polska.


Źródło: IAB
Fot. StockAdobe(Looker_Studio)

Reklama