Dyskonty mierzą się z dużym spadkiem liczby lojalnych klientów

Dyskonty mierzą się z&nbspdużym spadkiem liczby lojalnych klientów

Polacy częściej niż rok wcześniej robią zakupy w dyskontach. Znacznie spada jednak lojalność klientów wobec konkretnej marki. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu firmy Proxi.cloud, która przenalizowała zachowania ponad 1,2 mln konsumentów.

Prawie 30% klientów wybiera na miejsce zakupów dyskonty

Z myślą o raporcie przeprowadzono analizę częstotliwości wizyt w badanych dyskontach. Wyznaczono 3 grupy kupujących, do których przypisano konkretnych konsumentów, ze względu na częstotliwość zakupów. Została ona określona jako wysoka (wizyty w sklepach danej sieci częściej niż raz na tydzień), średnia (częściej niż raz na miesiąc, ale nie częściej niż raz na tydzień) oraz niska (raz na miesiąc lub rzadziej).

Jak się okazuje, ludzie wybierają się na zakupy w dyskontach zdecydowanie częściej niż przed rokiem. Jak Mateusz Chołuj, szef zespołu firmy technologicznej Proxi.cloud, już 28,2% klientów dyskontowych odwiedza takie sklepy co najmniej raz w tygodniu. Oznacza to wzrost o ponad 7 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku. 

Biedronka niekwestionowanym liderem

Pod względem częstotliwości zakupów klientów wśród sieci dyskontowych wygrywa Biedronka – w której zakupy często i umiarkowanie często robi 54,4% kupujących. Na kolejnym miejscu znajduje się Lidl z wynikiem na poziomie 30,9%, a po nim Netto – 24,8% oraz Aldi – 16,2%.

Każda sieć dyskontowa zaliczyła wzrost udziału shopperów kupujących często i umiarkowanie często.

Adam Grochowsk, analityk z Proxi.cloud

Zakupy robimy coraz częściej

Co więcej, z badania wynika, że rok do roku skurczyła się grupa klientów robiących zakupy średnio częściej niż raz na miesiąc, ale nie częściej niż raz na tydzień. Ostatnio było ich 35,3%, a rok wcześniej – 36,2%.

Ponadto w tym samym czasie zmniejszył się udział shopperów odwiedzających sklepy średnio raz na miesiąc lub rzadziej. Tegoroczny wynik to 36,4%, a z analogicznego okresu ub.r. – 42,8%.

Spada liczba lojalnych klientów dyskontów

Z zebranych danych wynika również, że rok do roku zmniejszyło się przywiązanie klientów do konkretnych sieci dyskontowych. Wyraźnie przedstawia to indeks lojalności kupujących (wskaźnik Shoppers Loyalty Index).

Dla Biedronki indeks lojalności spadł na przestrzeni roku o blisko 10 p.p. zatrzymując się na poziomie 32,4% (w analogicznym okresie ubiegłego roku – 41,8%). Tym samym niemal co trzeci klient tej sieci nie odwiedził w badanym okresie żadnego sklepu będącego konkurencją na rynku dyskontów.

Także w tej kategorii Biedronka znacznie wyprzedziła konkurentów. Wskaźnik dla dyskontów na kolejnych pozycjach wygląda następująco: dla Lidla jest to 9% (poprzednio – 15%), Netto – 6,2% (8,7%), a Aldi – 4,8% (wcześniej 8,3%).

Drastycznie spadła lojalność klientów dyskontów, właściwie każda sieć zanotowała spadek Shopper Loyalty Index w porównaniu z rokiem poprzednim. Może to świadczyć o większej mobilności społeczeństwa, ale prawdopodobnie głównym czynnikiem spadku lojalności jest obecna sytuacja makroekonomiczna. Ona zachęca i zmusza coraz większą część klientów do poszukiwania okazji. Kupujący zatem w coraz większym stopniu idą za promocją bardziej niż za szyldem sklepu.

Mateusz Chołuj, szef zespołu firmy technologicznej Proxi.cloud

Ważniejsze od szyldu są promocje

Według Adama Grochowskiego, z jednej strony różnice w lojalności bazy klientów poszczególnych sieci świadczą o sile szyldu, z drugiej zaś – o atrakcyjności promocji i efektywności ich komunikacji. Ale w dużej mierze są też wypadkową strategii ekspansji danej sieci.

Firmy stawiające swoje sklepy w obszarach o gęstym zaludnieniu konkurują z większą liczbą placówek i przyciągają klientów mniej lojalnych. Oni, w porównaniu z mieszkańcami słabiej zaludnionych obszarów, mają do dyspozycji więcej sklepów w swoim pobliżu.


Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dane dla pierwszych osiemnastu tygodni br. (3.01-8.05) z odniesieniem do analogicznego okresu ub.r. (4.01-9.05). Łącznej obserwacji poddano ponad 1,2 mln. Polaków korzystających z usług sieci dyskontowych, w tym w blisko 6 tys. placówek na terenie 16 województw. Spośród nich zarejestrowano prawie 570 tys. klientów tego formatu w jednym z badanych okresów.

Dane zgromadzono, stosując autorską technologię opartą o geofencing – czyli metodę identyfikacji wejść i wyjść z wyznaczonych stref, wykorzystującą usługi lokalizacji urządzeń mobilnych. Rozwiązanie pozwala zbierać dane pasywnie oraz cechuje się dużą dokładnością lokalizowania użytkownika (od 2 do 20 metrów, w zależności od metody ustalania pozycji przez urządzenie mobilne). Promień każdego geofencingu dostosowany jest do wielkości poszczególnych budynków. Dodatkowo znany jest również czas przebywania badanych osób w konkretnej lokalizacji, co stanowi dodatkowy poziom ochrony przed zliczaniem okolicznego ruchu pieszego czy ruchu pracowników danych POS. Wizyta klienta w sklepie musiała trwać co najmniej 2 minuty i nie więcej niż 2 godziny, aby wejście użytkownika w geofence zostało zarejestrowane.

Źródło/Fot. MondayNews