95% Polaków sięga po wodę butelkowaną. Dla połowy najważniejsza jest jakość

95% Polaków sięga po wodę butelkowaną. Dla połowy najważniejsza jest jakość

​Ponad 95% respondentów sięga po wodę butelkowaną, z czego blisko 55% robi to przede wszystkim ze względu na jej jakość – wynika z marcowego badania SW RESEARCH. Polacy uważają tę wodę za najbezpieczniejsze i najbardziej jakościowe źródło nawodnienia.

Głównym celem badania przeprowadzonego przez agencję SW RESEARCH we współpracy ze stowarzyszeniem "Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!" było poznanie podejścia Polek i Polaków do zakupu wody oraz zbadanie ich ogólnej świadomości w tym zakresie. Wyniki badania pokazały, że respondenci najczęściej sięgają po wodę butelkowaną. Jak wiele w rzeczywistości wiedzą o niej Polacy?

Wody butelkowane jako produkt spożywczy, poddawane są rygorystycznym badaniom oraz podlegają restrykcyjnym regulacjom prawnym – zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Regulacje te dotyczą m.in. wymogu braku obecności bakterii chorobotwórczych czy substancji potencjalnie niebezpiecznych. Woda wodociągowa również musi spełniać różnego rodzaju wymagania, jednak są one mniej restrykcyjne niż dla wody butelkowane.

Roksana Kruć-Fijałkowska, geolożka, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jeśli woda, to butelkowana

Respondenci badania SW Research zadeklarowali, że spośród wody kranowej, filtrowanej i butelkowanej, to woda butelkowana jest ich zdaniem najbezpieczniejszym i najbardziej jakościowym źródłem nawodnienia.

Ponad połowa Polaków wie, że woda kranowa może pochodzić z wód powierzchniowych (np. jezior), ale równocześnie jedna trzecia uważa, że dotyczy to również wody butelkowanej, co nie jest prawdą.

Woda butelkowana może być pozyskiwana wyłącznie ze źródeł podziemnych, co prawidłowo wskazuje 69% badanych. Jak podkreślają eksperci, budowanie świadomości różnic między różnymi rodzajami wód u konsumentów jest kluczowe.

Naturalne wody mineralne i wody źródlane, zamknięte w butelce, zostały stworzone przez naturę i muszą odznaczać się pierwotną czystością. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, muszą być wodami pierwotnie czystymi. Pochodzą one zawsze ze złóż podziemnych o udokumentowanych zasobach, a ich skład chemiczny i właściwości podlegają najczęściej wyłącznie niewielkim wahaniom uwarunkowanym geologicznie.

Roksana Kruć-Fijałkowska

Dezynfekcja wody. Co wiedzą o niej Polacy?

Ok. 54% respondentów badania SW Research poprawnie wskazuje, że woda kranowa może być poddawana dezynfekcji. Jednak około 36% nie wie, że takim procesom nie może (a wręcz dzięki pierwotnej czystości nie musi) być poddawana woda butelkowana.

Wody butelkowane nie mogą być bowiem poddawane żadnym procesom, które zmieniłyby ich naturalne właściwości fizykochemiczne czy mikrobiologiczne – a jedynie nielicznym, ściśle określonym prawnie procesom przygotowania, takim jak napowietrzanie i filtracja, a każdy etap produkcji naturalnej wody butelkowanej podlega ścisłej kontroli – zarówno producenta, jak i organów zewnętrznych.


Źródło: Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!
Fot. StockAdobe(Dusko)

Badanie zostało zrealizowane w marcu 2022 roku przez agencję SW RESEARCH we współpracy z „Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!” na reprezentatywnej grupie 1041 Polaków (pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania).

Reklama