Rośnie wartość importu z Rosji do Polski. W marcu przekroczyła 3 mld USD

Rośnie wartość importu z&nbspRosji do Polski. W&nbspmarcu przekroczyła 3&nbspmld&nbspUSD

Wzrost cen surowców energetycznych spowodował w ostatnich miesiącach znaczny wzrost wartości wymiany handlowej pomiędzy Rosją, a Europą.

Import UE z Rosji w I kwartale 2022 był ponad dwukrotnie większy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość importu w pierwszych 3 miesiącach br. wyniosła 63,7 mld euro. W znacznej mierze wynika to ze zwiększenia wartości importowanych paliw, które stanowiły 67% całości unijnego importu z Rosji.

Wartość unijnego importu surowców energetycznych z Rosji (paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne i woski mineralne) zwiększyła się o 127% w stosunku do I kw. 2021 r. (do 42,9 mld euro).

Brak unijnej jednomyślności w zakresie embarga na surowce energetyczne z Rosji powoduje, że wciąż jest ona głównym europejskim dostawcą ropy i gazu. W połączeniu z rosnącymi od wielu miesięcy cenami tych towarów oznacza to, że wartość importu z Rosji do Europy będzie wciąż rosnąć.

Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Miesięczny import z Rosji do Polski w styczniu wyniósł niespełna 2 mld USD, w lutym 2,4 mld USD i w marcu 3,1 mld USD. Tym samym w styczniu 2022 r. wartość importu z Rosji do Polski wzrosła o 57% w porównaniu do tego samego miesiąca 2021 r., w lutym o 89%, a w marcu o 132%. Większość tego wzrostu w marcu pochodziła z rosnącej  wartości importowanych surowców energetycznych, które odpowiadały za 52% wzrostu importu z Rosji do Polski.


Źródło: PIE
Fot. StockAdobe(Hor)