Czy wojna wpływa na polski handel? Jakie zmiany odczuwają detaliści?

Czy wojna wpływa na polski handel? Jakie zmiany odczuwają detaliści?

Polski handel nie odczuwa bardzo mocno konsekwencji wojny dla biznesu. W sumie ponad 80% przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym nie spodziewa się w najbliższym miesiącu znacznych negatywnych skutków wojny dla ich działalności – wynika z badania przeprowadzonego na początku maja przez Główny Urząd Statystyczny.

Handel odczuwa konwekwencje wojny, choć nieznaczne

Wśród badanych detalistów, co piąty spodziewa się w najbliższym miesiącu poważniejszych konsekwencji wojny w Ukrainie. Wśród nich nieco ponad 2% określiło je jako "zagrażające stabilności firmy".

Największa grupa przedsiębiorstw, bo ponad 66%, uważa, że konsekwencje wojny będą, ale nieznacznie odczuwalne. Zdaniem pozostałych 13% konsekwencje wojny nie będą miały negatywnego skutku dla ich biznesu.

Co doskwiera polskim detalistom?

Detaliści zapytani o negatywne skutki wojny, które odczuli na przestrzeni ostatniego miesiąca, w pierwszej kolejności wskazywali na wzrost kosztów (62,7%). Jako kolejne odpowiedzi pojawiły się zakłócenia w łańcuchach dostaw (39,6%) oraz spadek sprzedaży/przychodów (31%). Są to też najczęściej wskazywane odpowiedzi wśród przedstawicieli innych branż.

Problem ukraińskich pracowników. Czy jest nadal aktualny?

Jak wynika z badania, kwestie związane z pracownikami pochodzenia ukraińskiego niekoniecznie dotyczą handlu. Aż 68% detalistów w odpowiedzi na pytanie napływ i odpływ ukraińskich pracowników określiło, że ich to nie dotyczy.

Wśród pozostałej grupy, nieco ponad 20% przedsiębiorstw handlowych odczuło w ostatnim miesiącu odpływ ukraińskich pracowników, jednak zdecydowana większość (19,9%) określiło go jako "nieznaczny". Wygląda jednak na to, że napływ ukraińskich uchodźców kompensuje te straty. 28,5% detalistów w tym samym czasie zaobserwowało napływ pracowników pochodzących z Ukrainy, z czego ponad 7% określiło to zjawisko jako "poważne". 


Fot. StockAdobe(bodnarphoto)

Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 dnia bieżącego miesiąca na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych.

Reklama