Polacy najbardziej boją się wzrostu cen żywności [BADANIE IPSOS]

Polacy najbardziej boją się wzrostu cen żywności [BADANIE IPSOS]

Niemal 80% Polaków obawia się inflacji. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w przebadanych przez Ipsos krajach. Wzrostów wydatków upatrują oni przede wszystkim w zakupach spożywczych – wskazuje badanie Ipsos.

Największym problemem pozostają ceny żywności

Wśród obaw wskazywanych przez Polaków na pierwszym miejscu znalazł się wzrost kosztów żywności, którego boi się aż 85% badanych  wśród nich aż 57% uważa, że ceny wzrosną znacząco. Na kolejnych miejscach znalazły się wyższe ceny mediów (84%), wzrost cen paliwa (79%), wzrost cen innych wydatków związanych z gospodarstwem domowym (83%), wyższe rat kredytu (52%), wzrost podatków (58%).

Jak wskazuje Ipsos, badanie pokazuje też, że Polacy obawiają się, że sobie z tym nie poradzą – pośród badanych przez Ipsos 11 krajów, w Polsce, podobnie jak w  Turcji, poziom niepokoju dot. osobistej sytuacji finansowej w najbliższym czasie jest najwyższy. Spodziewamy się problemów z regulowaniem bieżących rachunków za gaz i prąd (66%) czy obniżenia swojego standardu życia (38%). 

Drożyzna spowodowana wojną, stopami procentowymi i polityką rządu

Zapytani o przyczyny wzrostu kosztów życia, częściej niż w innych krajach wskazujemy na rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z tym faktem konsekwencje (80%), ale też politykę rządu (76%) i wzrost stóp procentowych w kraju (78%).

Rzadziej niż w innych krajach przyczyn tego stanu rzeczy upatrujemy w pandemii COVID-19, rzadziej też niż w innych krajach obwiniamy biznes.

Pesymistyczne perspektywy

Aż 79% badanych Polaków jest zdania, że ceny nadal będą rosły podczas najbliższego roku. Z kolei 38% uważa, że w tym czasie pogorszy się ich standard życia.

Aby zaradzić spodziewanym problemom z domowym budżetem zamierzamy przede wszystkim ograniczać wydatki na gospodarstwo domowe (41%) oraz na życie towarzyskie (40%).


Fot. StockAdobe(stokkete)

Opisane powyżej badanie zostało przeprowadzone przez Internet, za pośrednictwem Ipsos Online Panel, w dniach 7-18 kwietnia 2022 roku, w 11 krajach na świecie: w Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Japonii, Polsce, Hiszpanii, Turcji i Stanach Zjednoczonych.

Reklama