Kompania Piwowarska skorzysta z palet na wynajem w ramach współpracy z CHEP

Kompania Piwowarska skorzysta z&nbsppalet na wynajem w&nbspramach współpracy z CHEP

Kompania Piwowarska w obliczu wielu wyzwań logistycznych usprawnia swoje łańcuchy dostaw. W ramach współpracy z firmą CHEP, Kompania skorzysta ze zrównoważonego modelu "Share and Reuse", który opiera się na zamykaniu obiegu plalet wielokrotnego użytku.

Osią współpracy Kompanii Piwowarskiej i firmy CHEP są pionierskie rozwiązania z zakresu zrównoważonej gospodarki paletowej. Usługa wynajmu palet pozwala obu firmom skutecznie odpowiadać na problemy z dostępnością nośników oraz ich cenami na rynku, ograniczając jednocześnie ślad węglowy ze swoich działalności.

 W trudnych czasach, takich jak popandemiczny kryzys, o wiele łatwiej jest dostrzec, jak krytyczną rolę odgrywają stabilne, płynne i terminowe dostawy surowców i materiałów opakowaniowych. Wynajmując palety od CHEP, dokonujemy racjonalnego wyboru korzystania z istniejącej puli palet, co jest szczególnie ważne w kontekście niedoborów nośników na rynku i ich wysokich cen zakupu.

Ewa Rutkowska, Manager ds. Planowania Operacyjnego w Kompanii Piwowarskiej

Firma CHEP dysponuje siecią 8 centrów serwisowych w Polsce i największym na rynku polem palet na wynajem – w europejskim obiegu jest ich obecnie ponad 160 mln.

"Przy naszym zapleczu logistycznym jesteśmy w stanie pomóc w dostarczeniu wymaganej ilości palet, w odpowiednim czasie, we właściwe miejsca, zapewniając terminowość dostaw produktów naszych partnerów" – mówi Łukasz Faltynowski, Customer Service Manager, European Accounts w CHEP. 

Rozumiemy doskonale, że firmy proszone są o szybsze, łatwiejsze i tańsze zaspokajanie rosnącego popytu wśród konsumentów, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu swojej działalności na środowisko. Aby temu podołać, potrzebna jest po pierwsze zacieśniona współpraca i komunikacja pomiędzy klientami, przewoźnikami, firmami odpowiadającymi za zarządzanie magazynami czy sieciami handlowymi. Po drugie odpowiednia skala działalności i rozbudowane zaplecze logistyczne pozwalające szybko reagować w przypadku zmian rynkowych i w razie potrzeby realizować dostawy z alternatywnych lokalizacji.

Łukasz Faltynowski, Customer Service Manager, European Accounts w CHEP

Współpraca Kompanii Piwowarskiej i CHEP to również konkretne liczby, które pokazują, jak zamykanie obiegu palet wielokrotnego użytku przekłada się na ograniczenie śladu węglowego działalności biznesowej. W ostatnich 12 miesiącach obie firmy zmniejszyły emisję dwutlenku węgla o 366 ton, o 43 tony zredukowały produkcję odpadów oraz oszczędziły ponad 2 tysiące drzew, które byłyby potrzebne do wytworzenia nowych palet.

Podstawą budowania strategicznego partnerstwa między CHEP i Kompanią Piwowarską jest pełna zgoda w wartościach, jakie wyznajemy. Rozwój biznesowy i troska o środowisko mogą ze sobą naturalnie współgrać, ponieważ zamykając obieg i redukując straty w ramach poolingu palet, budujemy platformę pod bardziej wydajny biznes i pomagamy planecie.

Ewa Rutkowska

 

Reklama