Trwają prace nad systemem kaucyjnym. Przedsiębiorcy zgłaszają szereg uwag

Trwają prace nad systemem kaucyjnym. Przedsiębiorcy zgłaszają szereg uwag

System kaucyjny to element rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia systemu kaucyjnego został przygotowany przez rząd i przekazany do konsultacji pod koniec stycznia bieżącego roku.

Projekt jeszcze w pierwszym półroczu bieżącego roku powinien zostać przyjęty przez Rząd, a następnie skierowany do Parlamentu – gdyż system kaucyjny powinien zostać wprowadzony w możliwie najszybszym terminie.

System kaucyjny budzi wątpliwości przedsiębiorców

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) bierze udział w konsultacjach dotyczących projektu ustawy. Organizacja zgłosiła do niego szereg uwagi. Kluczową kwestią z perspektywy przedsiębiorców jest operator odpowiadający za system kaucyjny. Zdaniem FPP powinien to był jeden podmiot, który zapewni powszechność i efektywność całego systemu.

Zgłosiliśmy szereg uwag, wśród których najważniejsza dotyczy tego, by za system kaucyjny odpowiadał jeden operator. Projekt przewiduje możliwość współistnienia wielu takich operatorów. W naszej ocenie jeden operator zapewni powszechność i efektywność takiego systemu.

Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich

Jak zaznacza ekspert FPP, operator taki powinien być tworzony przez wprowadzających odpady, a także działać w formule non for profit. Oznacza to, że wszystkie zyski powinny być przeznaczone na finansowanie funkcjonowania ssystemu i prowadzenia kampanii edukacyjnych. "To jest jeden z celów ustawy i celów dyrektywy, którą ta ustawa ma wdrażać" – zaznacza Piotr Wołejko.

Miejsce puszki metalowej w systemie

Kwestią, o którą apelowali przesiębiorcy było także uwzględnienie w systemie kaucyjnym puszki metalowej. Jak zaznacza ekspert, "jest to o tyle istotne, że więcej elementów w systemie pozwoli szybciej i w większym zakresie osiągnąć cele dotyczące zbiórki i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów".

Dzięki temu zbierzemy większą ilość surowców, a przestrzeń publiczna będzie w mniejszym stopniu zaśmiecona. Jednak sam system kaucyjny nie zastąpi ROP – co oznacza, że należy zastanowić się nad przygotowanym jeszcze w 2021 roku projektem wprowadzającym rozszerzoną odpowiedzialność producenta.

Piotr Wołejko

Jednak w kwestii projektu dotyczącego rozszerzonej odpowiedzialności producenta nie zadziało się w zasadzie nic od pół roku – przyznaje ekspert. "Oczekujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawi zaktualizowany projekt, który będzie efektem przeprowadzonej analizy zebranych i zgłoszonych uwag" – dodaje.


Źródło: www.enewsroom.pl (oprac.)
Fot. StockAdobe

Reklama