Właściciel Pizza Hut, Starbucks i KFC z rekordowym wzrostem sprzedaży

Właściciel Pizza Hut, Starbucks i&nbspKFC z&nbsprekordowym wzrostem sprzedaży

Grupa AmRest, multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie, pokazał wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku. Okazał się one rekordowy.

Rekordowy początek roku dla AmRest

AmRest, w którego portfolio znajdują się takie marki franczyzowe jak Pizza Hut, Starbucks, KFC oraz Burger King, osiągnął w pierwszym kwartale roku najwyższe w historii skonsolidowane przychody za ten okres czasu. Dzięki ponad 33% wzrostowi wyniosły one rekordowe 507 mln euro.

Względem przedpandemicznego, 2019 roku odnotowano wzrost przychodów o 14%. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach wyniósł 127,8%.

Wyniki, które osiągnęliśmy w I kwartale 2022 roku potwierdzają odporność i trwałość modelu biznesowego AmRest.

Eduardo Zamarrip, dyrektor finansowy AmRest Holdings SE

W tym czasie EBITDA Grupy wyniosła 75.3 mln euro. Oznacza to wzrost o ponad 50% względem analogicznego okresu 2021 roku. Zwiększenie sprzedaży wraz z rozwojem narzędzi cyfrowych oraz działaniami na rzecz efektywności, wypracowało marżę EBITDA za kwartał na poziomie 14,9%

Pandemia odchodzi w zapomnienie?

Pozytywne wyniki, zwłaszcza w kanale dine-in (sprzedaż na miejscu), są silnie skorelowane z łagodzeniem ograniczeń pandemicznych w większości krajów (z wyjątkiem Chin), w których Grupa prowadzi działalność. Kanał ten odpowiadał za 37% sprzedaży w tym okresie w porównaniu do 15% w analogicznym okresie 2021 roku, wykazując przyspieszenie w ciągu kwartału.

Stopniowe luzowanie obostrzeń pandemicznych, które zaobserwowaliśmy na różnych rynkach, zaowocowało bardzo dobrymi wynikami, pomagając nam osiągnąć historyczny rekord pod względem przychodów za pierwszy kwartał. Jednocześnie realizowaliśmy nasz plan otwarć, otwierając 11 nowych restauracji w tym kwartale. Przy dalszym otwieraniu gospodarek spodziewamy się dodatniej dynamiki biznesu w kolejnych miesiącach.

Eduardo Zamarrip

Wzrost cen

Pod koniec kwartału rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynęła na działalność biznesową, przyspieszając dynamikę cen oraz ceny towarów, zwiększając tym samym i tak już wysoką presję inflacyjną oraz wyzwania w zakresie łańcucha dostaw. AmRest uważnie monitoruje rozwój sytuacji w regionie oraz wspiera i promuje inicjatywy humanitarne.


Fot. mat. własne redakcji

Reklama