Rynek mleczarski, proteiny roślinne, dodatki #Insighty branżowe [MAJ]

Rynek mleczarski, proteiny roślinne, dodatki #Insighty branżowe [MAJ]

Prezentujemy comiesięczny przegląd sytuacji na rynku mleczarskim, protein roślinnych oraz dodatków do żywności i pasz. Jak obecnie rozwija się działalność eksportowa i importowa? Jakie perspektywy czekają producentów i konsumenta? Zmiany w branży analizują specjaliści z Foodcom.

1. Przegląd ostatnich zmian na rynku mleczarskim

2. Przegląd ostatnich zmian na rynku protein roślinnych

3. Przegląd ostatnich zmian na rynku dodatków do żywności i pasz

Przegląd ostatnich zmian na rynku mleczarskim

Według najnowszych wyników aukcji GDT, ceny mleka znacznie wzrosły w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ale w ostatnich tygodniach uległy umiarkowanemu obniżeniu. W ostatnim tygodniu natomiast, podaż mleka jest już coraz mniejsza, dlatego popyt na produkty mleczne prawdopodobnie wzrośnie.

Odtłuszczone mleko w proszku (SMP)

Ceny odtłuszczonego mleka w proszku we wszystkich trzech krajach referencyjnych UE – Niemczech, Francji i Holandii – uległy w tym tygodniu niewielkim zmianom. Producenci nadal koncentrują się na wypełnianiu zobowiązań umownych. Niepewność na światowym rynku żywności utrudnia przewidywanie przyszłych trendów dla tego produktu.

Pełne mleko w proszku (FCMP)

Stabilna sytuacja pełnego mleka w proszku na rynku utrzymuje się również w tym tygodniu. Obserwujemy brak oznak widocznego spadku cen, pomimo rosnących cen tłuszczów. Utrzymujący się popyt krajowy i niskie zapasy w Europie wspierały ceny na rynkach światowych.

Słodka serwatka w proszku (SWP)

Na koniec drugiego kwartału zgromadzono pewną ilość słodkiej serwatki w proszku. W rezultacie trafia ona na rynek po cenie niższej niż oczekiwana sprzedaż, aby pozbyć się towarów, które muszą zostać zaksięgowane w II kwartale 2022 r. Mimo to producenci utrzymują dość wysokie stawki na kolejne półrocze. Możemy zaobserwować znaczną presję na serwatkę jakości paszowej, ze względu na zwiększony popyt i dużą podaż surowca na rynku.

Sery

Po chwili niepewności na rynku masła, cena sera wróciła do normy. Świeże produkty są stosunkowo trudne do zdobycia. Zauważalna jest tendencja do oferowania masła powyżej ceny masła serwatkowego. Towary te oferowane są na poziomie przewyższającym koszt produkcji masła słodkiego pierwszej jakości. Widać to szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Według indeksu cen produktów mleczarskich FAO międzynarodowe notowania masła wzrosły najbardziej, co może być spowodowane obecnymi niedoborami oleju słonecznikowego i margaryny.

Masło

Masła czekają na obniżenie cen. Z uwagi, że jest to produkt świeży, nie może czekać na półkach sklepowych tak długo jak proszek. Aby produkt był jak najlepszej jakości, musi być szybko dostarczony do klienta. Obecnie na półkach sklepowych wciąż można znaleźć produkty wyprodukowane pięć, a nawet sześć tygodni po dacie produkcji.

Śmietana

Można zaobserwować przyspieszenie cen śmietany, co bezpośrednio przekłada się na ceny masła. Ma to również wpływ na kupców, którzy zaplanowali dostawy z wyprzedzeniem na początku roku, kiedy ceny rosły z powodu masowych ubojów i wzrostu kosztów. Rynek śmietany charakteryzuje się sezonowością, a przy cieplejszej pogodzie taka sytuacja może się powtórzyć.

Płynne produkty mleczne

Nie ma zbyt wielu dostępnych płynów, jak to miało miejsce w poprzednim tygodniu. Ceny mleka na rynku spot zaczęły rosnąć, , co jest zauważalne również w Europie. Aby utrzymać moce produkcyjne, ceny mleka prawdopodobnie utrzymają tendencję wzrostową w drugiej połowie roku. Nie sposób przewidzieć, ile towaru będzie potrzebne, dopóki popyt nie dostosuje się do rzeczywistego wpływu inflacji na stawki handlowe. W Europie Wschodniej spodziewany jest dalszy sezonowy i roczny wzrost produkcji mleka.

Zmiany cenowe na rynku europejskim

Produkt Cena za tonę
16.05.2022
Cena za tonę
24.05.2022
Odtłuszczone mleko
w proszku (SMP)
3900-4050 EUR 3850-4150 EUR
Pełne mleko
w proszku (FCMP)
4900-5050 EUR 4950-5050 EUR
Słodka serwatka
w proszku (SWP)
1550-1630 EUR 1450-1580 EUR
Sery (gouda/edam) 4950-5200 EUR 6900-7150 EUR
Masło blok 6750-7050 EUR 4950-5200 EUR
Śmietana 8100-8300 EUR 8250-8400 EUR

Zmiany w eksporcie

Eksport (x 1.000 ton)
Produkt Styczeń 2021 Styczeń 2022
Odtłuszczone mleko
w proszku (SMP)
9,1 9,5 (+4,1%)
Mleko w proszku
natłuszczane (FFMP)
12 12 (-0,1%)
Sery (gouda/edam) 23 22 (-1,6%)
Masło blok 4,1 4,4 (+7%)
Płynne produkty
mleczne (śmietana)
4,4 6,3 (+42,3%)

Zmiany w imporcie

Import (x 1.000 ton)
Produkt Styczeń 2021 Styczeń 2022
Odtłuszczone mleko
w proszku (SMP)
3,4 3,7 (+10%)
Mleko w proszku
natłuszczane (FFMP)
5,1 5,1
Sery (gouda/edam) 8 7,8 (-2,3%)
Masło blok 1,8 1,8 (+2,9%)
Płynne produkty
mleczne (śmietana)
6 4,2 (-29,1%)

Przegląd ostatnich zmian na rynku protein roślinnych

Na całym świecie obserwujemy stały wzrost cen zbóż, oleju spożywczego i energii. W UE i USA panują niekorzystne warunki pogodowe, spowodowane niską wilgotnością gleby. Sucha wiosna i mokre lato spowodowały poważne trudności z uprawami, ponieważ rolnicy zgłaszali problemy związane z pleśnią pojawiającą się na zbiorach. Dotyczy to zarówno pszenicy i kukurydzy, jak i innych roślin, co utrudniało sprzedaż dużych ilości tych produktów.

Białko ziemniaczane

Spodziewamy się niedoboru surowca, głównie z powodu suszy, która trwa w Europie, jak również przechodzenia rolników uprawiających ziemniaki na uprawy alternatywne. Ważnym problemem jest również brak nawozów. Notujemy obecnie wiele zapytań o białko ziemniaczane, ponieważ producenci obawiają się, że nie będą w stanie wyprodukować potrzebnych ilości, a rolnicy odmawiają sprzedaży po niższych cenach. Z kolei użytkownicy końcowi starają się unikać substytutów, gdyż żaden z nich nie spełnia ich wymagań. Dzieje się tak ze względu na kolor białka ziemniaczanego, jego kremową konsystencję i strawność. 

Gluten pszenny witalny

Producenci napotykają trudności w uzyskaniu kontraktów na te surowce. Po wprowadzeniu zakazu uprawy pszenicy w Indiach i przez trwającą inwazję na Ukrainie, produkt ten jest całkowicie wyprzedany do końca bieżącej kampanii. Pojawiają się informacje, że pszenica z Ukrainy trafia do Europy Wschodniej drogą lądową. Surowe przepisy dotyczące azotu, wprowadzone kilka lat temu, nadal wpływają na zawartość białka w uprawach pszenicy. Może to stanowić wyzwanie, zwłaszcza dla przemysłu piekarniczego, ponieważ nie ma dobrych substytutów tego produktu.

Hydrolizowany gluten pszenny

W przypadku tego towaru mamy do czynienia z całkowitym brakiem podaży, zarówno jeśli chodzi o żywność, jak i paszę. Opóźniają się dostawy, a producenci nie potwierdzają harmonogramów na nadchodzące, wcześniej planowane terminy dostaw. Problemem może być jakość pszenicy, na co duży wpływ miał wzrost cen energii, który sprawił, że niezwykle trudno jest znaleźć na rynku hydrolizowany gluten pszenny.

Dekstroza

W tym tygodniu producenci opóźniają oferty na dostawy dekstrozy. Terminy załadunku nie są ubezpieczone. Dostępna jest dekstroza na bazie pszenicy i ziemniaków, ale niełatwo jest dostać dekstrozę otrzymywaną z kukurydzy, na którą jest obecnie największy popyt. Kukurydza naturalnie ma wysoki poziom cukru i jest dobrym źródłem bazowym dekstrozy.

Kukurydziana mączka glutenowa

Mimo że pewne ilości ukraińskiej kukurydzy trafiły do Polski drogą lądową, obecnie nie ma możliwości transportu towarów z Ukrainy drogą morską, co przekłada się na utrzymywanie wysokiej ceny tego towaru. W ostatnich tygodniach można było zaobserwować wzrost cen o 32%. Ogólne prognozy dotyczące światowej produkcji kukurydzy spadają, ponieważ zbiory mają być znacznie niższe. Z drugiej strony, Argentyna i Brazylia odnotowały rekordową produkcję.

Zmiany cenowe na rynku europejskim

Produkt Cena za tonę
11.05.2022
Cena za tonę
26.05.2022
Białko ziemniaczane 2550-2700 EUR 2550-2750 EUR
Gluten pszenny witalny 3200-3400 EUR 3200-3400 EUR
Hrydrolizowany gluten pszenny 3600-4000 EUR 4200-4500
Dekstroza 1700-1800 EUR 1650-1750 EUR
Kukurydziana mączka
glutenowa
1500-1650 EUR 1460-1510 EUR

Przegląd ostatnich zmian na rynku dodatków do żywności i pasz

Metionina

Ceny są niższe w porównaniu z cenami z ubiegłego miesiąca. Można powiedzieć, że na rynku nie ma obecnie żadnych istotnych działań, ponieważ kupujący wstrzymują się z decyzjami, aby upewnić się co do bieżących trendów. Widoczny jest spadek zamówień na III kwartał. Należy pamiętać, że transport z Chin może być trudniejszy, a ryzyko opóźnień w dostawach rośnie.

Chlorek choliny 60% proszek, 75% płyn

W związku z komplikacjami w dostawach surowców, w fabrykach wzrastają ich koszty. Obecnie wysokie ceny chlorku choliny na rynku powodują, że niektórzy producenci pasz przestawiają się na tańszą betainę.

Treonina

Obecnie zainteresowanie tym surowcem jest na niskim poziomie, głównie z powodu blokad w łańcuchu dostaw, co spowodowało tymczasowe nasycenie przepływów handlowych. W Ameryce Północnej nie ma znaczących zmian na rynku. Warto jedynie zwrócić uwagę na przewalutowanie. Przewiduje się, że wzrost cen nastąpi w połowie lub pod koniec lata, być może wcześniej, jeśli rynek pozostanie tak stabilny jak obecnie.

Lizyna HCL

Mówi się, że najnowsze trendy cenowe są stabilne, ale sytuacja jest w ogromnym stopniu uzależniona od czynników ekonomicznych. Wydaje się, że na horyzoncie widać wzrost cen dla odbiorców końcowych, w tym możliwe opóźnienia ze względu na ograniczoną ilość kontenerów i miejsca w nich.

Kwas cytrynowy 

Ceny kwasu cytrynowego nieznacznie spadły i zaleca się zamknięcie planowanych zakupów już teraz, ponieważ ceny te ponownie wzrosną po zaplanowaniu nowych dostaw z Chin.  Stawki wzrosną także z powodu zawyżonych cen gazu i towarów.

Gliceryna

Od ponad pół roku można zaobserwować stały wzrost cen gliceryny. Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że jest to szeroko stosowany dodatek. Ma on również szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, medycznym i farmaceutycznym. Wielkość światowego rynku gliceryny już w 2020 roku szacowano na 2,4 mld USD, a w latach 2021-2027 oczekuje się jeszcze wyższych wyników.

Ceny na rynku europejskim

Produkt Cena za tonę
18.05.2022
Lizyna HCL 2300-2500 EUR
Metionina 3300-3400 EUR
Chlorek choliny
60% proszek
2300-2350 EUR
Chlorek choliny
75% płyn
1800-1900 EUR
Treonina 2150-2300 EUR
Kwas cytrynowy 2700-2800 EUR
Gliceryna 2500-2700 EUR
Reklama