Wyniki Eurocash za 2021 rok. Poprawa w każdym segmencie działalności

Wyniki Eurocash za 2021 rok. Poprawa w każdym segmencie działalności

Grupa Eurocash zakończyła 2021 rok z poprawą wyników w każdym segmencie działalności. W całym minionym roku sprzedaż towarów sięgnęła 26,3 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 3% r/r. Spektakularne wyniki w minionym roku osiągnął segment Projekty, w tym sieć Duży Ben i e-supermarket Frisco, które odnotowały 77% wzrost sprzedaży r/r.

  • Sprzedaż w segmencie hurtowym wygenerowala 19,25 mld zł. EBITDA przekroczyła 668 mln zł.
  • Znormalizowana EBITDA segmentu detalicznego w samym czwartym kwartale ub.r. była aż o 14% wyższa niż rok wcześniej.
  • Sprzedaż segmentu Projekty (w tym Frisco i Duży Ben) w 2021 r. sięgnęła 533 mln zł i była o 77% wyższa niż w 2020 r.

Wypracowana przez Grupę Eurocash EBITDA w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosła 270 mln zł, czyli o 21% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. W całym 2021 r. znormalizowana EBITDA, tj. po wyłączeniu odpisów w segmencie detalicznym, była na zbliżonym poziomie co rok wcześniej i wyniosła 782 mln zł.

Sprzedaż hurtowa ze stabilnym wzrostem

Sprzedaż zewnętrzna towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie hurtowym w 2021 r. sięgnęła 19,25 mld zł i była o 2% wyższa niż rok wcześniej. Z kolei EBITDA segmentu hurtowego w 2021 r. przekroczyła 668 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r.

Niesprzyjające otoczenie rynkowe w pierwszej połowie ubiegłego roku odczuły główne najmniejsze sklepy, w tym zrzeszone w sieci ABC, które są głównymi klientami Cash&Carry. Koniec roku przyniósł jednak mocne odbicie także w tym formacie. W rezultacie, dynamika sprzedaży like-for-like w Cash&Carry ewoluowała od spadku o ponad 12% w pierwszym kwartale do wzrostu o ponad 5% w czwartym kwartale.

Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash

W samym czwartym kwartale 2021 r. łączna sprzedaż zewnętrzna towarów w segmencie hurtowym wzrosła o 6% r/r i sięgnęła 4,95 mld zł, natomiast EBITDA tego segmentu wzrosła w tym okresie o ponad 12% r/r, do 191 mln zł.

Detal z mocnym wzrostem EBITDA w czwartym kwartale

Sprzedaż towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w 2021 r. wyniosła 6,38 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 5% r/r. Natomiast w samym czwartym kwartale ubiegłego roku była aż o 14% wyższa niż rok wcześniej, przekraczając tym samym 1,76 mld zł.

Grupa, zgodnie z zapowiedziałami w czwartym kwartale zamknęła 50 sklepów własnych, które najsłabiej radziły sobie na rynku i w których podjęte wcześniej działania naprawcze nie rokowały trwałą poprawą rezultatów. Jak wyjaśnia Jacek Owczarek, sklepy te wpłynęły na końcoworoczne wyniki.

 Sklepy te obniżyły ubiegłoroczny wynik EBITDA segmentu detalicznego o 15 mln zł, a odpis związany z procesem ich zamykania – o ponad 64 mln zł. Były to zdarzenia jednorazowe, które nie będą miały negatywnego wpływu na nasze wyniki w przyszłości. Już w czwartym kwartale widoczne były pozytywne efekty dokonanych zmian oraz poprawa wyników w pozostałych Delikatesach Centrum – własnych i franczyzowych.

Jacek Owczarek

W całym 2021 r. znormalizowana EBITDA segmentu detalicznego wyniosła 284 mln zł wobec 318 mln zł rok wcześniej. Z kolei w ostatnim kwartale 2021 r. odnotowano wzrost aż o 28% r/r do 125 mln zł. "Uwzględniając dodatkowo wyniki sieci Arhelan, którą zaczęliśmy konsolidować w czwartym kwartale, łączna EBITDA segmentu sięgnęła blisko 130 mln zł" – wyjaśnia dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Ekspansja Frisco oraz Dużego Bena

Sprzedaż segmentu Projekty w 2021 r. sięgnęła 533 mln zł i była o 77% wyższa niż w 2020 r., natomiast w samym czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosła 163 mln zł, co oznacza wzrost o 39% r/r.

Zanotowane wzrosty wynikają głównie z dalszej ekspansji e-supermarketu Frisco (objętego pełną konsolidacją od czerwca 2020 r.). Po Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie, w czwartym kwartale minionego roku Frisco udostępniło swoją ofertę e-zakupów mieszkańcom Trójmiasta, Katowic, Myślenic oraz Sosnowca. Sprzedaż LFL na rynku warszawskim – pierwszym i największym z rynków działalności Frisco – wzrosła w minionym roku o 16% r/r.

Grupa Eurocash dynamicznie rozwija również sieć marketów alkoholowych Duży Ben, która na koniec 2021 r. liczyła już 204 sklepy wobec 129 rok wcześniej. Sprzedaż tej sieci w ubiegłym roku przekroczyła 250 mln zł, przy wzroście sprzedaży LFL o 11% r/r.

W związku z realizowanymi inwestycjami w innowacyjne formaty detaliczne oraz ponoszonymi kosztami wspomnianej ekspansji Frisco i sieci Duży Ben, EBITDA segmentu Projekty pozostawała ujemna: w 2021 r. wyniosła -44 mln zł wobec -33 mln zł w 2020 r.

Liczba placówek

Organizowana przez Eurocash sieć ABC zmniejszyła się o ponad 160 placówek. Na koniec 2021 roku liczyła ona 9149 sklepów, wobec 9317 rok wcześniej.

Z kolei liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD), będących klientami Eurocash Dystrybucja, wynosiła łącznie 5570 placówek, co oznacza przyrost o 319 sklepów r/r.

Na koniec 2021 r. budowana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów liczyła 1608 sklepów, w tym 1569 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum (966 z nich to sklepy franczyzowe, a 603 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture).

Segment detaliczny Grupy Eurocash obejmuje ponadto 417 saloników prasowych Inmedio (wg stanu na 31 grudnia 2021 r.). Ich sprzedaż w minionym roku przekroczyła 486 mln zł i była o 9% wyższa niż rok wcześniej.


Fot.: mat. prasowe (Eurocash)

Reklama