Wyższe ceny przy kasie, twardy ser zamiast parmezanu – kontrola UOKiK

Wyższe ceny przy kasie, twardy ser zamiast parmezanu – kontrola UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poddał kontroli lokale gastronomiczne w miejscowościach turystycznych. Wyniki są szokujące. W blisko połowie placówek odnotowano nieprawidłowości. Czego dotyczyły?

Kontrolą Inspekcji Handlowej objęto w sumie 360 placówek gastronomicznych. W jej rezultacie wydano w sumie 128 decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej na łączną kwotę ponad 70 tys. zł. Dodatkowo nałożono 73 mandaty karne na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń. Ich suma wyniosła blisko 12,5 tys. zł.

49,4% placówek gastronomicznych z nieprawidłowościami

Spośród poddanych kontroli lokali, w aż 178 odnotowano nieprawidłowości. Dotyczyły one m.in. nierzetelnej obsługi konsumentów, nielegalnej sprzedaży napojów alkoholowych, a także braków jeśli chodzi o ceny produktów i portaw.

Najczęstszą nieprawidłowością, która wystąpiła w przypadku 152 poddanych kontroli placówkach, był brak portaw i napojów w jadłospisach, które w rzeczywistości są oferowane w sprzedaży. Na kolejnym miejscu znalazło się stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych (56 zakładów) oraz naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (45).

Na końcu klient płaci więcej za niższej jakości produkty

Zgodnie z wynikami kontroli, w 11 placówkach zaniżano wagę oferowanych portaw. W rezultacie kupujący płacili nawet do ponad 8 zł więcej. Z kolei w przypadku 9 lokali, zaniżano pojemność napojów alkoholowych, co wiązało się z zapłatą wyższej ceny nawet o ponad 13 zł. 

Znalazły się także pojedyncze punkty gastronomiczne, które doliczały do rachunku klienta opakowanie, którego w rzeczywistości nie dostawał lub naliczały przy kasie cenę wyższą od tej widocznej w jadłospisie.

Z kolei w 31 zakładach używano do przygotowania dania innego składnika, niż wymieniony w menu. Dotyczyło to m.in. zastępowania sera "Feta" serem "Fewita", wykorzystania kremu dekoracyjnego zamiast bitej śmietany, sera wędzonego zamiast oscypka lub twardego sera zamiast parmezanu.


Fot.: stock.adobe.com/tostphoto

Reklama