E-commerce i automatyzacja w&nbspbranży logistycznej

Ewolucja przyzwyczajeń konsumenckich spowodowała zmiany w całej gospodarce. Jak wyglądają trendy w branży logistycznej i w jakim kierunku rozwija się ten sektor? Na te i inne pytania odpowiada Sebastian Plesiński, Senior Business Development Director w FM Logistic.

Czy obecnie możemy wskazać przeważające trendy na rynku logistycznym? Jakie nowe rozwiązania pojawiły się w tej branży?

Wskazałbym na dwa główne trendy: e-commerce i automatyzację. Pandemia i powtarzające się lockdowny wpłynęły na zmianę przyzwyczajeń konsumentów, którzy polubili zakupy internetowe, w tym też zakupy podstawowych produktów. To właśnie udział sektora FMCG w handlu elektronicznym notuje znaczne wzrosty. Według pracowni IGD w roku 2020 stanowił on 1% całej sprzedaży internetowej w Polsce, jednak już w tym roku może zwiększyć się do 5%. Najszybciej zaś w tym sektorze rośnie rynek sprzedaży online artykułów spożywczych.

Automatyzacja to też trend silnie powiązany z e-commerce, gdyż w tym kanale przynosi najlepsze efekty wspierając produktywność i eliminując ewentualne ludzkie błędy dzięki np. zastosowaniu robotów typu „goods to man” przy kompletacji zamówień.

W jakim kierunku będzie rozwijać się sieć magazynów przeładunkowych? Jaki efekt FM Logistic chce osiągnąć skupiając się na tym obszarze?

Obecnie sieć drobnicowa FM Logistic w Polsce opiera się na 17 hubach dystrybucyjnych o łącznej powierzchni 40 tys mkw. 5 głównych hubów, zarządzanych przez FM Logistic, pełni rolę regionalnych centrów dystrybucyjnych dla pozostałych lokalizacji – co pozwala nam w sposób optymalny realizować dystrybucję towarów naszych klientów w całym kraju. Naszą strategią jest otwieranie kolejnych lokalizacji, dzięki którym chcemy zwiększać naszą obecność w danym regionie. Przykładem jest nasz nowy obiekt w Krakowie, otwarty w tym roku, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprawniej realizować operacje transportowe w południowo-wschodniej Polsce oraz proponować atrakcyjne rozwiązania klientom z tego regionu.   

Zrównoważony łańcuch dostaw – czy w każdej branży da się go osiągnąć?

Jestem przekonany, że tak. Firmy logistyczne rozumieją odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa. W FM Logistic w ramach idei Supply Change razem z klientami podejmuje szereg inicjatyw i wprowadza zmiany w procesie logistycznym mające na celu praktyczne wspieranie bardziej odpowiedzialnej konsumpcji. Nasze działania koncentrują się na trzech obszarach: dbałości o pracowników, środowisko naturalne oraz na efektywnych ekologicznie usługach.

I tak na przykład do 2030 roku chcemy osiągnąć neutralność węglową naszych magazynów, instalujemy panele fotowoltaiczne, które nie tylko zaspokajają część naszego zapotrzebowania na energię, ale też są wykorzystywane do produkcji zielonego wodoru, który służy do zasilania wózków widłowych. Taka stacja wodorowa działa już w magazynie FM Logistic w Hiszpanii. Kolejne planowane są we Francji i Polsce. Rozwiązanie to pozwoli także na pierwsze testy wykorzystywania tego zielonego paliwa do zasilania wodorowych samochodów ciężarowych.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed branżą logistyczną?

Głównymi wyzwaniami z jakimi przyszło nam się zmierzyć jest przede wszystkim wzrost kosztów w niemal każdym aspekcie naszej działalności oraz ograniczenia zasobów ludzkich. Zatrudniając w Polsce niemal 4 tys. pracowników musimy zabezpieczyć ich społeczne funkcjonowanie i dostosowywać wynagrodzenia minimum do poziomu inflacji oraz rynku. Niespotykany do tej pory nagły wzrost kosztów mediów wpłynął również na naszą działalność operacyjną. Kolejnym czynnikiem są koszty funkcjonowania transportu w postaci cen paliw oraz nowych regulacji związanych z wprowadzonym pakietem mobilności. Borykając się zatem z drastycznym wzrostem kosztów, musimy dodatkowo zapewnić zasoby dla rosnących potrzeb naszych obecnych klientów jak również nowych projektów, które wdrażamy w bieżącym roku.  

Jakie plany na najbliższe miesiące ma FM Logistic?

Ten rok to dla nas przede wszystkim uruchomienie nowych lokalizacji. W lutym rozpoczęła działalność nasza najnowsza platforma logistyczna w Wiskitkach koło Warszawy. Zapewniamy tu kompleksową obsługę logistyczną, w tym dla kanału e-commerce, oraz usługi z zakresu co-packingu i  co-manufacturingu. Tutaj obecnie będziemy lokować naszych nowych klientów z branż farmaceutycznej. FM Logistic pojawi się też w nowych regionach, m.in. na Dolnym Śląsku. Już wiosną ruszy magazyn w Głogowie, którego doskonała lokalizacja blisko granicy niemieckiej otwiera przed nami nowe możliwości obsługi rynków zachodnich. W ramach logistyki miejskiej, czyli nowej usługi, którą chcemy rozwijać zgodnie ze wspomnianą już ideą Supply Change planujemy też zorganizować sieć niedużych magazynów w okolicach Warszawy, które pełniłyby funkcję dark store’ów, czy też mikro centrów dystrybucyjnych, dla naszych klientów, usprawniających dystrybucję w obrębie Warszawy.

Dziękuję za rozmowę.

 

Reklama