POLPIG: Uchodźcy z Ukrainy są szansą dla polskiego rolnictwa

POLPIG: Uchodźcy z Ukrainy są szansą dla polskiego rolnictwa

W drugiej połowie lutego zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Jak komentuje POLPIG, uchodźcy z Ukrainy stanowią szansę dla polskiego rolnictwa, w którym brakuje pracowników.

Weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej deklarują zamiar pozostania, mogą legalnie przebywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Nie będzie obligatoryjne opuszczanie przez Obywateli Ukrainy terenu Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24 sierpnia 2022 roku, jeżeli przed tą datą zainteresowany dłuższym pobytem Obywatel Ukrainy złoży wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie uprawnia do dalszego pozostawania Obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez kolejne 3 lata.

Co to oznacza dla Polski i dla polskiego rolnictwa?

Jak podkreśla Aleksander Dargiewicz, prezes POLPIG, zmiany mieszczą się w konwencji rozsądnego pomagania. To nie tylko szansa na niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy, jak i jednoczesne zapewnienie im możliwości zaaklimatyzowania się i podjęcia pracy. Może to być znaczącym impulsem dla rynku pracy również w rolnictwie.

Wielu uchodźców z Ukrainy zostanie w Polsce nawet po zakończeniu wojny. To może być znaczące wsparcie dla polskiego rynku pracy sygnalizującego ciągłe zapotrzebowanie na pracowników. Według szacunków polski rynek pracy jest w stanie zatrudnić w ciągu najbliższych 6 miesięcy pół miliona nowych pracowników a kolejne 200 tysięcy po tym okresie.

Zapotrzebowanie na pracowników na polskim rynku

W rolnictwie szczególne zapotrzebowanie istnieje w zakładach przetwórczych i gospodarstwach, ale również w systemie wsparcia technicznego, agronomii czy, po nostryfikacji i potwierdzeniu posiadanych uprawnień i tytułów, w klinikach weterynaryjnych.

Praca przyśpieszyłaby proces asymilacji. Jest na to gotowy również sektor przedsiębiorstw. W ubiegłym roku złożono w urzędach pracy aż 1,63 mln oświadczeń o zamierzeniu powierzenia pracy Ukraińcowi przez polskich przedsiębiorców. Można spokojnie powiedzieć, że Ukraińcy to najbardziej „sprawdzeni” imigranci.


Źródła: POLPIG
https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba
https://firma.rp.pl/kadry-place/art35749381-praca-dla-ukraincow-polskie-firmy-moga-pomoc-zaatakowanemu-sasiadowi-ukraina-polska-rynek-pracy

 

Reklama