Zielony e-commerce. Wyniki badania Konfederacji Lewiatan

Zielony e-commerce. Wyniki badania Konfederacji Lewiatan
ecommerce Zielony e-commerce. Wyniki badania Konfederacji Lewiatan

29 marca Konfederacja Lewiatan podczas konferencji prasowej opublikowała wyniki badania pt. "E-commerce na zielonej ścieżce". Raport został przygotowany we współpracy z firmą kurierską DHL.

Rozwiązania prośrodowiskowe w e-commerce

Autorzy badania podkreślili pięć obszarów rozwoju działań prośrodowiskowych w obszarze dostaw. Obszarami tymi są:

  • wykorzystanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych,
  • działania paperless,
  • ochrona środowiska,
  • stosowanie „zielonych” opakowań
  • wykorzystanie OZE i fotowoltaiki.

Flota elekytryczna i hybrydowa

Respondenci odpowiadali między innymi na pytanie, czy doceniają wykrzystywanie przez firmy dostawcze samochodów elektrycznych i hybrydowych. 13% ankietowanych odpowiedziało, że bardzo docenia tego typu działania; 25% odpowiedziało, że raczej docenia i dobrze, że są realizowane. 39% i 18% odpowiednio zaznaczyło, że raczej nie docenia, albo w ogóle nie docenia tego typu działań. Pozostałe osoby nie mają zdania.

Paperless

Zdecydowanie więcej respondentów doceniło stosowanie dokumentacji elektronicznej zamiast papierowej. 23% bardzo docenia ten fakt, 22% raczej docenia. Aż 51% respondentów zaznaczyło, że raczej nie docenia stosowania dokumentaci elektronicznej. W ogóle nie docenia 3%. Pozostałe osoby nie mają zdania.

Ekologiczne opakowania

Używanie opakowań przyjaznych środkowisku bardzo docenia 16% ankietowanych, 30% raczej docenia. 43% badanych raczej nie docenia tego typu rozwiązań, a 8% w ogóle nie docenia. 3% nie ma zdania.

Ochrona środowiska

Czy doceniamy to, że firmy dostawcze angażują się w projekty ochrony środowiska? Ponad połowa respondentów (53%) raczej nie docenia tych działań. Bardzo docenia co piąty ankietowany, a 24% raczej docenia. W ogólnie nie docenia tych działań zaledwie jedna na sto osób. 2% nie ma zdania.

Rozwój OZE i fotowoltaiki

Prawie połowa ankietowanych docenia zaangażowanie w technologie prośrodowiskowe (20% bardzo docenia, 20% raczej docenia). Wciąż jednak więcej osób nie docenia tego typu działań (42% raczej nie docenia, 14% w ogóle nie docenia).

Pełny raport można pobrać ze strony Konfederacji Lewiatan tutaj.