Netto uniezależnia się od rosyjskiego gazu

Rosnące ceny energii oraz chęć odcięcia się od rosyjskiego gazu przyspieszają działania Netto Polska na rzecz klimatu. Właściciel Netto, Grupa Salling, zainwestuje pół miliarda złotych w energetyczną transformacją sklepów i centrów dystrybucyjnych w Polsce.

W perspektywie najbliższych trzech lat Netto Polska zastąpi kotły gazowe, wykorzystując alternatywne źródło ogrzewania jak na przykład pompy ciepła w blisko 400 swoich sklepach. Netto dąży do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, podejmując decyzje i działania mające przybliżyć firmę do osiągnięcia tego celu.

Inwestycja jest bezpośrednio związana z ambicjami Netto i Grupy Salling dotyczącymi redukcji śladu węglowego. W tej chwili działania związane z wdrożeniem nowych rozwiązań są przyspieszane na skutek sytuacji w sektorze energetycznym i wywołanej nią potrzeby uniezależnienia się od gazu z Rosji.

Aby zrealizować nasze cele klimatyczne, niezbędne jest ograniczenie zużycia energii. Obecna sytuacja energetyczna, z rosnącymi cenami i dużą zależnością od Rosji, tylko zwiększa presję na przestawienie się na znacznie bardziej energooszczędne rozwiązania w naszych sklepach Z tego powodu wszystkie spółki należące do Grupy Salling, w tym Netto Polska, podjęły decyzję o zwiększeniu priorytetu dla inwestycji w tym obszarze.

Hugo Mesquita, CEO Netto Polska

Równolegle z wymianą kotłów gazowych w blisko 300 sklepach Netto w całej Polsce zostaną zainstalowane nowe energooszczędne lady chłodnicze, a także drzwi do systemów chłodniczych i mroźni we wszystkich placówkach. Ponadto na dachach ponad 200 sklepów oraz części centrów dystrybucyjnych zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Jako firma społecznie odpowiedzialna musimy stawiać czoła wyzwaniom, które pojawiają się w wyniku zachodzących zmian. Naszym celem jest poprawa codziennego życia naszych klientów, a jednocześnie generowanie zysków, które możemy reinwestować w naszą działalność, oferując społeczeństwu coś w zamian. Inwestowanie w obniżenie zużycia energii pozwala nam rozwijać się w sposób zrównoważony, myśląc zarówno o teraźniejszości, jak i o przyszłości.

Hugo Mesquita

Prace nad inicjatywami rozpoczynają się natychmiast. Wymiana kotłów gazowych zostanie zakończona w 2024 r. Do 2026 r. nastąpi wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu chłodnictwa, z kolei instalacja paneli słonecznych w ramach posiadanych obiektów potrwa do 2028 r.

W perspektywie zaledwie sześciu lat Netto w Polsce znacznie zwiększy swoją efektywność energetyczną. Zaplanowane inwestycje to konkretne rozwiązania, które w istotny sposób wpłyną na realizację naszych ambicji klimatycznych.

Jerzy Tymofiejew, Chief Investment Officer w Netto Polska

Foto: mat. prasowe

Reklama